Новости

Taxele locale în mun. Chișinău pentru anul 2023 vor fi ajustate la rata inflației

Cotele taxelor locale pentru anul viitor în mun. Chișinău ar putea fi majorate cu 5,1%. Proiectul de decizie al Consiliului Municipal Chișinău cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2023 este propus pentru consultări publice până la 24 noiembrie curent.

 

Potrivit notei informative la proiect, în cadrul Memorandumului de Înțelegere încheiat între Primărie și programul USAID, în baza analizei sistemului taxelor locale, experții internaționali au recomandat ajustarea anuală a acestora la rata inflației anului anterior. Având în vedere această recomandare, se propune actualizarea taxelor locale stabilite pentru anul 2022 corespunzător ratei medii a inflației pentru anul 2021 (respectiv, 5,1%.)

 

Astfel, este propusă actualizarea cotelor la:

  • taxa de piață (între 16 lei m2 (piețe auto cu regim scurt de acitivitate, până la 914 lei anual m2 (pentru piețele amplasate în perimetrul parcurilor de cultură și odihnă, cu regim de activitate non-stop);
  • taxa pentru dispozitivele publicitate – 815 lei anual per m2;
  • taxa pentru amenajarea teritoriului (174 lei per angajat/fondator);
  • taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor pe teritoriul mun. Chișinău (0,27% din venitul din vânzări);
  • taxa de plasare (amplasare) a publicității (5,5% din venitul din vânzări);
  • taxa de aplicare a simbolicii locale – 0,27% din venitul din vânzări;
  • taxa pentru parcare – 33 lei anual per m2;
  • taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, orașelor și satelor (între 350 lei și 800 lei);
  • taxa pentru cazare – 5% din venitul din vânzări.

 

În același timp, cotele taxei pentru salubrizare și taxa pentru câini ar putea fi menținute la nivelul cotelor aprobate în anul 2021.

 

Totodată, ca urmare a modificărilor operate în Legea nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior și aprobarea Nomenclatorului unităților comerciale în redacție nouă, se propune completarea tipurilor de unități comerciale și, respectiv,  stabilirea coteloe taxelor locale pentru unitățile respective.

Ca urmare a ajustării taxelor locale, autoritățile municipale își propun asigurarea previzibilității activităţii de întreprinzător a agenților economici, calcularea corectă și aculumarea deplină a plăților taxelor locale în buget, precum și asigurarea principiului echitabilităţii (proporţionalităţii) în raporturile dintre unitatea administrativ-teritorială şi întreprinzător.

 

Amintim, pentru anul curent cotele taxelor locale au fost ajustate cu 3,8%.

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

3100 просмотры

Дата публикации:

08 Ноябрь /2022 07:59

Тематика:

Местные сборы | Новости

Ключевые слова

Taxe locale

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon