Новости

Tendința de creștere a activelor oficiale de rezervă se menține

La situația din 28 aprilie 2023, activele oficiale de rezervă au constituit $4 852,82 mil., fiind în creștere cu $173,47 mil. în comparație cu datele înregistrate la 31 martie 2023, când acestea au însumat $4 679,35 mil. 


Conform datelor Băncii Naționale a Moldovei, majorarea activelor oficiale de rezervă a fost determinată de:


• înregistrarea creditelor în favoarea Ministerului Finanțelor, ECF (Extended Credit Facility) și EFF (Extended Fund Facility) tranșa V, debursate de Fondul Monetar Internațional – $95,92 mil.;

• intervențiile pe piața valutară internă sub formă de cumpărări de valută - $51 mil.;

• aprecierea cursurilor de schimb ale valutelor componente ale rezervelor valutare în raport cu dolarul SUA - $20,89 mil.;

• veniturile din gestionarea rezervelor valutare - $15,14 mil.;

• înregistrarea în favoarea Ministerului Finanțelor a suportului bugetar în sumă de $10,92 mil. (echivalentul a 10 mil. euro) debursat de Comisia Europeană în numele UE, care reprezintă cea de-a doua tranșă de grant din cadrul noului program de asistență macrofinanciară; 

• înregistrarea în favoarea Ministerului Finanțelor a altor tipuri de încasări în conturile de suport bugetar - $2,7 mil.;

• înregistrarea creditelor și a granturilor în favoarea MF pentru proiecte investiționale - $2,24 mil.;

• intrările nete în conturile Oficiului de Gestionare a Programelor de Asistență Externă - $1,7 mil.;

• alte intrări nete - $1,91 mil.

 

Totodată, pe parcursul perioadei de raportare, diminuarea activelor oficiale de rezervă a fost determinată de plățile aferente serviciului datoriei publice externe a RM - $11,57 mil.; ieșirile nete aferente rezervelor obligatorii în valută ale băncilor licențiate - $11,33 mil.; plățile MF - $5,03 mil.; reevaluarea valorilor mobiliare menținute în portofoliul de investiții - $1,02 mil. 

Tatiana Smeșnaia

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

638 просмотры

Дата публикации:

10 Май /2023 09:10

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

active de rezervă

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon