Новости

Un nou pachet legislativ pentru reducerea birocrației

Guvernul a aprobat în ședința de astăzi, 10 ianuarie, un nou pachet de acte normative (nr.IV) ce are ca scop reducerea birocrației, pentru a facilita activitatea mediului de afaceri.

 

Introducem modificări la 12 acte normative, cu un impact în economie de cel puțin 183 mil.lei  anual. În primul rând, revizuim legislația cu privire la bursele de mărfuri în Moldova, una dintre prevederi este să recunoaștem bursele licențiate în UE, pentru a dezvolta acest sector, un impact fiind utilizarea eficientă a resurselor publice, dar și mai multă transparență, a menționat ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Dumitru Alaiba.

 

 

Astfel, proiectul prevede:

 

  • recunoașterea burselor de mărfuri autorizate în UE. Drept urmare, se vor considera burse de mărfuri și întreprinderile care întrunesc, în mod cumulativ, următoarele cerințe: a) sunt înregistrate în conformitate cu Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și sunt deținute integral de burse de mărfuri care la rândul lor activează și sunt fondate în statele membre ale UE; b) întreprinderile fondatoare îndeplinesc în țara de origine condițiile de înființare prevăzute de prezentul articol; c) întreprinderile fondatoare sunt recunoscute în calitate de burse de mărfuri funcționale de autoritățile publice abilitate cu supravegherea sau reglementarea burselor de mărfuri din statul de origine sau Camera de Comerț și Industrie din statul de origine;
  • acordarea posibilității de efectuare a achizițiilor publice prin intermediul burselor de mărfuri în cazul achizițiilor de bunuri, doar în situațiile în care se îndeplinesc cerințele legale pentru a derula achiziții în baza negocierilor fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare;
  • anularea obligației de a ține Registrul de reclamații, dat fiind că există informația de contact a Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor în incinta unităților de comerț și se păstrează obligația generală pentru comerciant de a recepționa și înregistra reclamațiile parvenite de la consumatori, fiind la fel păstrată și sancțiunea contravențională pentru neînregistrarea și nesoluționare reclamației depuse. Astfel, obligația din Legea nr. 105/2003 de a deține Registru de reclamații se modifică în obligația de a recepționa și înregistra reclamațiile.
  • excluderea obligativității instruirii periodice odată la 3 ani în SMM pentru conducătorii de unități, fiind propus că instruirea acestora, în cazul în care și-au asumat atribuțiile lucrătorilor desemnați, se efectuează la cursuri de instruire realizate de serviciile externe de protecție și prevenire îndată după numirea lor în funcțiile respective și ulterior în cazul în care: a) au fost identificate noi pericole sau riscuri pentru sănătate la locurile de muncă; b) au avut loc modificări semnificative în legislația care reglementează sănătatea și securitatea în muncă; c) sau produs accidente de muncă la unitate. Instruirea lucrătorilor desemnați se efectuează îndată după numirea lor în funcțiile respective şi periodic, cel puțin o dată în 60 de luni, la cursuri de instruire realizate de serviciile externe de protecție și prevenire.
  • revizuirea conceptului „casă rurală”, reprezentând o structură de cazare turistică și, după caz, de alimentare, organizată în baza unei sau mai multe case și/sau construcții ce aparțin unei gospodării, deține în proprietate în aceeași localitate rurală, care se prezintă în stil arhitectural tradițional (regional, zonal sau local) și care ilustrează viața rurală autentică turiștilor. Alimentația turiștilor la casa rurală se asigură inclusiv cu produse din producția proprie, crescute în gospodăriile din localitate ori din localitățile din preajmă”

 

 

Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ sunt costurile pentru agenții economici urmare, în mare parte, reglementărilor care prevăd bariere administrative, cerințe, sancțiuni nejustificate sau depășite.

 

Cu detalii vom reveni pe parcursul promovării proiectului.

 

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

591 просмотры

Дата публикации:

10 Январь /2024 10:35

Catalogul tematic

Новости

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon