Монитор ГНС

Vizită de lucru a experților din cadrul Agenției Fiscale Suedeze la SFS

În perioada 13-23 noiembrie 2023, Serviciul Fiscal de Stat a găzduit 3 misiuni de asistență ale Agenției Fiscale Suedeze (AFS) în contextul proiectului de cooperare interinstituțională pentru perioada anilor 2023-2026. Domeniile în care a fost acordată asistență vizează deservirea contribuabililor, comunicarea, schimbul internațional de informații și resurse umane. 

 

În cadrul ședinței de prezentare a rezultatelor misiunilor și a planului de acțiuni pentru anul 2024, directorul adjunct al SFS, Petru Griciuc a remarcat importanța schimbului de bune practici, al căror scop este modernizarea autorității fiscale naționale, conform celor mai înalte standarde internaționale în domeniu. Totodată, directorul adjunct al SFS a mulțumit colegilor suedezi pentru cooperarea fructuoasă de-a lungul anilor și asistenței acordate pe diverse componente.

 

La rândul lor, membrii echipei de experți au apreciat eforturile SFS privind dezvoltarea continuă a instituției, precum și a angajaților autorității, adăugând că AFS va oferi tot suportul necesar în vederea realizării obiectivelor stabilite în cadrul proiectului.

 

Pe parcursul a două săptămâni, experții suedezi împreună cu angajații din cadrul SFS au lucrat asupra procesului de structurare a strategiilor și documentelor conceptuale, fiind inițiate elaborarea Strategiei de comunicare și actualizarea Strategiei de deservire a contribuabililor. 

 

Suplimentar, experții AFS au efectuat vizite de studiu în cadrul Direcției deservire fiscală Centru (mun. Chișinău) și Direcției deservire fiscală Ialoveni, unde s-au familiarizat cu activitatea acestor subdiviziuni și acțiunile de conformare a contribuabililor aplicate, precum și rezultatele obținute.

 

De asemenea, a avut loc un schimb de bune practici aferent business proceselor, funcționalitatea și tehnologia Sistemului Comun de Raportare „Recepționarea informațiilor de la instituțiile financiare raportoare” în contextul implementării de către Republica Moldova a schimbului automatizat de informații privind conturile financiare.

 

La fel, pe partea de resurse umane, experții AFS împreună cu funcționarii fiscali din cadrul SFS au examinat exemplul Suediei aferent implementării conceptului egalității de gen. În acest context, a fost petrecut un atelier de lucru privind utilizarea Modelului maturității egalității de gen dezvoltat de OCDE. Discuțiile au vizat și conceptul de Leadership, inclusiv revizuirea acestuia în cadrul instituției.

 

Activitățile inițiate în cadrul misiunilor vor continua inclusiv de la distanță, angajații celor două autorități omoloage urmând să colaboreze în procesul de definitivare și implementare a planurilor de acțiuni pe toate componentele vizate în proiectul de cooperare.

 

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

422 просмотры

Дата публикации:

24 Ноябрь /2023 13:22

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

Activitate SFS

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon