22
06 2015
1188

Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului"

Ministerul Finanţelor a remis spre examinare şi avizare autorităţilor publice centrale şi organizaţiilor interesate proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului"

Proiectul Hotărîrii de Guvern a fost elaborat în scopul asigurării executării Legii privind achiziţiile publice nr. 96-XVI din 13.04.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.107-111, art.470 ).

Regulamentul cu privire la modul de întocmire şi evidenţă a Listei de interdicţie a operatorilor economici, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 45 din 24 ianuarie 2008, stabileşte temeiurile de includere a operatorilor economici în Lista de interdicţie, precum şi modul de întocmire şi evidenţă a acesteia, însă nu prevede posibilitatea excluderii din Listă ca rezultat al anulării deciziei de includere de către instanța de judecată.

Astfel, completările propuse la pct. 15 din Regulamentul menționat, vor specifica un nou temei de excludere din Listă şi anume anularea deciziei de includere printr-o hotărîre definitivă a instanței de judecată.

Modificările propuse la pct. 5 şi abrogarea pct. 6, pe de o parte vor exclude dublarea de menținere a Listei de interdicție atît în formă scrisă cît și electronic, iar pe de altă parte va asigura implementarea Proiectului „Guvern fără hîrtie" care face parte din „Programul strategic de modernizare tehnologică a Guvernării".

Data limită pentru comentarii: 10.07.2015Fişiere
Proiect HG

Fişiere suplimentare
Nota informativa

Persoane responsabile
Dumitru Ochinca
e-mail: dumitru.ochinca@mf.gov.md

via | particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.