15
09 2015
1081

IFS mun. Chișinău: consecvență în acțiuni de conformare la cerințele legislației în vigoare

IFS mun. Chișinău, întru asigurarea identificării contribuabililor ce nu-și onorează obligațiunile față de stat și întreprinderea măsurilor adecvate în vederea încadrării acestora în limitele legale, asigurarea majorării gradului de încasări, urmare a acțiunilor de majorare a bazei impozabile, comunică că pe 11 septembrie 2015 funcționarii din cadrul IFS mun. Chișinău au organizat mai multe acțiuni orientate spre verificarea contribuabililor care desfășoară activități de comerţ a bunurilor şi prestări de servicii în incinta Centrului Comercial „Gemenii” din mun. Chişinău, în partea ce ține de aplicarea mașinilor de casă și control la efectuarea decontărilor în numerar cu consumatorii, reflectarea în documentele de evidență contabilă a veniturilor real încasate de la consumatori, deținerea documentelor de proveniență la mărfurile supuse comercializării. Drept rezultat al 22 de controale fiscale s-au constatat încălcări ale legislației, respectiv:
  • 13 cazuri de efectuare a încasărilor bănești în numerar fără utilizarea mașinii de casă și control existente, încălcându-se prevederile art. 8, alin 2, lit. c) din Codul Fiscal;
  • 2 cazuri de neasigurare a bilanțului numerarului în mașină de casă și control, care constă în formarea excedentului de numerar nejustificat documentar;
  • 11 cazuri de neprezentare la prima cerere persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul organelor cu atribuții de administrare fiscală a documentelor de proveniență a mărfii expuse spre comercializare.
Pentru încălcările depistate urmează a fi aplicate sancțiuni fiscale în sumă de 130,0 mii lei și sancțiuni contravenționale în sumă de 9,0 mii lei. Luându-se în calcul încălcările stabilite în cadrul controalelor fiscale efectuate, acțiunile Serviciului Fiscal de Stat și în continuare vor fi orientate spre verificarea contribuabililor ce desfășoară activități de comerţ a bunurilor şi prestări de servicii în incinta centrelor comerciale din mun.Chişinău, cu scopul conformării benevole a acestora cerințelor legislației în vigoare. Reamintim în același context că Serviciul Fiscal de Stat nu urmărește scopul sancționării contribuabililor, ci instituirea unui cadru unitar al relațiilor de parteneriat în raport cu mediul de afaceri și cetățeni, bazat pe încrederea și susținerea reciprocă, ceea ce va condiționa reducerea considerabilă a cazurilor de încălcare a legislației fiscale și, respectiv, a numărului sancțiunilor aplicate agenților economici.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.