Monitorul Fiscal FISC.md nr.1(35) ianuarie 2017

Descrierea succintăVersiuni disponibile


Tipar 190 lei
Abonare la revista

Fișiere disponibile


Descriere Extensie Mărime Link
Titlul I. DISPOZIȚII GENERALE PDF 150.3 KB
Titlul II. IMPOZITUL PE VENIT PDF 464.8 KB
Titlul III. TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ PDF 263.1 KB
Titlul IV. ACCIZELE PDF 189.3 KB
Titlul V. ADMINISTRAREA FISCALĂ PDF 737.6 KB
Titlul VI. IMPOZITUL PE BUNURILE IMOBILIARE PDF 135.6 KB
Titlul VI prim. IMPOZITUL PE AVERE PDF 48.0 KB
Titlul VII. TAXELE LOCALE PDF 132.4 KB
Titlul VIII. TAXELE PENTRU RESURSELE NATURALE PDF 103.3 KB
Titlul IX. TAXELE RUTIERE PDF 194.8 KB
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ PDF 178.1 KB
Раздел II. ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ PDF 581.8 KB
Раздел III. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ PDF 315.9 KB
Раздел IV. АКЦИЗЫ PDF 221.9 KB
Раздел V. НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ PDF 946.8 KB
Раздел VI. НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО PDF 153.8 KB
Раздел VI прим. ПОИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГ PDF 51.3 KB
Раздел VII. МЕСТНЫЕ СБОРЫ PDF 162.7 KB
Раздел VIII. СБОРЫ ЗА ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ PDF 112.8 KB
Раздел IX. ДОРОЖНЫЕ СБОРЫ PDF 264.4 KB
Lege pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal PDF 221.4 KB
L E G E pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal PDF 108.5 KB
L E G E pentru punerea în aplicare a titlului IV al Codului fiscal PDF 97.8 KB
L E G E pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal PDF 99.8 KB
LEGE pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal PDF 116.6 KB
L E G E pentru punerea în aplicare a titlului VII al Codului fiscal PDF 41.6 KB
Lege pentru punerea în aplicare a titlului VIII al Codului fiscal PDF 40.8 KB
L E G E pentru punerea în aplicare a titlului IX al Codului fiscal PDF 41.6 KB
З А К О Н о введении в действие разделов I и II Налогового кодекса PDF 287.0 KB
З А К О Н о введении в действие раздела III Налогового кодекса PDF 127.1 KB
З А К О Н о введении в действие раздела IV Налогового кодекса PDF 109.2 KB
З А К О Н о введении в действие раздела V Налогового кодекса PDF 112.8 KB
З А К О Н о введении в действие раздела VI Налогового кодекса PDF 134.1 KB
З А К О Н о введении в действие раздела VII Налогового кодекса PDF 48.0 KB
З А К О Н о введении в действие раздела VIII Налогового кодекса PDF 44.9 KB
З А К О Н о введении в действие раздела IX Налогового кодекса PDF 43.5 KB
Codul Fiscal 2017 PDF 2.5 MB
Налоговый Кодекс 2017 PDF 3.0 MBCuprinsul revistei