monitorul fiscal FISC.md Nr.6(54)

Octombrie 2019

Etichete:

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscal

Cuprinsul revistei
icon Tratamentul fiscal în partea ce ține de TVA și impozitul pe venit în cazul importului de servicii de către o organizație necomercială
icon Serviciile de asistență juridică prestate de un avocat străin și TVA
icon Dreptul agentului economic de a imprima facturile pe foi de format mai mic decât cel standard
icon Impozitarea de către organizația necomercială a achitărilor în folosul consultantului nerezident-persoană fizică
icon Подоходный налог с заработной платы администратора-нерезидента проекта технической помощи
icon Особенности исчисления и уплаты сбора за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг проката
icon Право на освобождение от уплаты налога на недвижимое имущество и местных сборов для вновь образованных госучреждений
icon Cota impozitului pe bunurile imobiliare în cazul construcțiilor speciale, neevaluate cadastral
icon Dreptul la scutire la plata impozitului pe bunurile imobiliare pentru pensionarii altor state
icon Onorarea obligațiilor fiscale de către entitatea ce prestează servicii de transport de persoane în regim de taxi, în cazul concediului/concediului medical al angajatului
icon Despre plata intermediară a dividendelor
icon Activitatea reprezentanței: unele aspecte fiscale
icon Eliberarea facturii în cazul vinderii bunului gajat
icon Cuantumul scutirii personale a zilierului, angajat ulterior ca salariat
icon Reflectarea plăților în folosul persoanei fizice pentru serviciile prestate ca zilier și pentru arenda tractorului
icon Activitatea independentă și confecționarea obiectelor de artizanat
icon Activitatea independentă a persoanei fizice nerezidente în cazul aflării pe teritoriul RM mai puțin de 183 zile
icon Cuantumul impozitului pe venit minim din activitatea independentă, inițiată în cursul perioadei fiscale
icon Procurarea tractorului și reținerea la sursă a impozitului pe venit
icon Документирование дисконта при возврате товара
icon Подоходный налог и НДС в случае безнадежного долга
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon