02
07 2021
251

IFAD VII: cererile de finanțare pot fi depuse până la 30 iulie

La 30 iulie 2021 expiră termenul-limită pentru recepționarea cererilor de finanțare a proiectelor de infrastructură pentru anul 2022 în cadrul Proiectului de Reziliență Rurală (IFAD VII). Astfel, solicitanții (întreprinderi mici şi mijlocii, gospodării țărănești, grupuri de producători din mediul rural (Grup-client)) care practică activități agricole, au la dispoziție încă o lună pentru depunerea cererilor.

 

Asistența financiară va constitui maximum $200 mii și va putea fi utilizată pentru finanțarea proiectelor de infrastructură (construcţia reţelelor de alimentare cu apă pentru irigare, precum și construcția / reparația segmentelor de drum și poduri).


Detalii

16
05 2021
211

Legea cu privire la Grupurile de acțiune locală, publicată

Aprobarea strategiei de dezvoltare locală, a parteneriatelor locale, regionale, naționale și internaționale, atragerea surselor financiare pentru implementarea strategiei, asigurarea implementării proiectelor de dezvoltare, precum și realizarea altor sarcini suplimentare agreate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (organul central de specialitate) sunt atribuțiile Grupurilor de Acțiune Locală (GAL).
 
Legea nr. 50 din 9 aprilie 2021 cu privire la grupurile de acțiune locală a fost publicată Monitorul Oficial din 14 mai curent și va intra în vigoare peste o lună de la data publicării, respective, la 14 iunie 2021.
 


Detalii

28
04 2021
290

IMSP: finanțarea proiectelor de modernizare

Din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM) în anul curent vor fi finanțate proiectele de achiziţionarea utilajului medical performant şi finalizarea lucrărilor de reparaţie şi de construcţie pentru instituțiile medico-sanitare publice din țară.

 

Astfel, în urma concursului au fost desemnate câștigătoare IMSP: Centrul de Sănătate (CS) Strășeni, Spitalul Raional (SR) Cantemir, SR Hâncești, Institutul de Cardiologie, CS Criuleni, CS Bardar, SR Ștefan-Vodă, Spitalul de Stat, Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”, SR Anenii Noi, SR Florești, CS Onișcani, Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”, SR Taraclia.
Detalii

16
04 2021
207

ODIMM promovează proiectele din portofoliu

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii în comun cu Rețeaua Centrelor de Consultanță în Afaceri a dat startul campaniei de informare privind oportunitățile de suport în business oferite prin programele și proiectele din portofoliu ODIMM.
 
Scopul campaniei este de a prezenta informații ample publicului larg, inclusiv viitorilor antreprenori, despre întreaga gamă de servicii oferite de ODIMM: consultanță, instruire, mentorat și finanțare a afacerilor. Pentru perioada următoare, ODIMM si-a propus organizarea a 7 sesiuni de informare ce va cuprinde tot teritoriul țării.
 


Detalii

16
04 2021
255

Finanțarea inițiativelor tinеrilоr la nivel local

Ministerul Finanțelor va аlоса pentru 15 autorități ale administrației publice locale mijloace financiare în sumă de 960,0 mii lei, prevăzute în bugetul de stat, în vedеrеа susținerii рrоgrаmеlоr raionale/municipale de granturi pentru inițiativele tinеrilоr la nivel local. Proiectul hotărârii cu privire la alocarea acestor mijloace financiare a fost inclus pe agenda ședinței secretarilor generali din 15 aprilie curent.
 
Astfel, mijloacele financiare vor fi repartizate consiliilor municipale Chișinău și Bălți, precum și consiliilor raioane din Anenii Noi, Cahul, Criuleni, Edineț, Fălești, Florești, Nisporeni, Ocnița, Orhei, Râșcani, Sângerei și Ungheni.


Detalii

14
04 2021
146

Finanțarea serviciului social „Asistența personală”

Sursele de finanțare ale Fondului de susținere a populației ar putea fi extinse. În acest sens, în Parlament este înregistrat un proiect de lege pentru modificarea Legii nr.827/2000 fondului de susținere a populației, ce are ca scop asigurarea sustenabilității financiare a serviciului social „Asistența personală”, precum și garantarea prestării serviciilor conform necesităților persoanelor cu dizabilități severe.
 
Astfel, autorii inițiativei propun ca Fondul de susținere a populației să fie finanțat și din alocațiile aprobate anual în Legea bugetului de stat. Aceste alocații ar urma să fie utilizate exclusiv pentru finanțarea serviciului social „Asistența personală” din pachetul minim de servicii sociale.


Detalii

18
03 2021
201

Linia de Creditare EU4Business-BERD, extinsă

Până la momentul actual peste 700 de întreprinderi mici și mijlocii din Republica Moldova, Ucraina și Georgia au beneficiat de finanțare pentru dezvoltarea afacerilor în cadrul inițiativei Linia de Creditare EU4Business-BERD, iar astăzi, 18 martie, a avut loc lansarea regională a unei noi etape a proiectului, la care aderă alte trei țări ale Parteneriatului Estic – Armenia, Azerbaidjan și Belarus.
 
Linia de Creditare EU4Business-BERD este o inițiativă comună a UE și a BERD-ului pentru a ajuta IMM-urile să finanțeze investiții care ulterior să le permită să profite de oportunitățile oferite de către Acordul de Liber schimb aprofundat și cuprinzător (DCFTA),
Detalii
12
03 2021
337

CNAS: a fost efectuată finanţarea indemnizaţiilor pentru familiile cu copii

Casa Națională de Asigurări Sociale comunică că în luna martie pentru plata indemnizaţiei unice la naşterea copilului au fost alocate 24,9 mil. lei, pentru indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani – 27,4 mil. lei, pentru indemnizaţia  lunară pentru creşterea copilului conform opţiunilor până la vârsta de 2,2 ani sau 3 ani – 119,4 mil. lei, pentru indemnizația lunară de suport pentru creșterea până la 3 ani a copiilor gemeni sau mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină – 1,2 mil. lei şi pentru indemnizația paternală – 1,9 mil. lei.
 
CNAS reamintește că acordarea indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii pot fi solicitate prin depunerea cererilor în mod electronic prin intermediul serviciului
Detalii
16
02 2021
207

MEGA: prognoza principalilor indicatori economici pentru anul 2021

Elaborarea bugetului de stat pentru anul curent a fost fundamentată pe o creștere economică de 4,7% și un nivel al inflației de 2,7%, iar obiectivul principal al Guvernului este fortificarea poziției bugetar-fiscale și gestionarea responsabilă a finanțelor publice, a menționat Tatiana Ivanicichina, secretarului de stat al Ministerului Finanțelor,  în cadrul conferinței MEGA „Economia și finanțele publice în 2021: riscuri, prognoze și recomandări de politici pentru relansarea economică” organizată de Centrul Analitic Independent Expert-Grup.


Detalii
02
11 2020
246

Finanțarea proiectelor culturale desfășurate de ONC

Au intrat în vigoare noi condiții pentru finanțare din bugetul de stat a proiectelor culturale desfășurate de organizațiile nесоmеrсiаlе (ONC). Astfel, se instituie o corelație între punctajul acumulat de un proiect și suma alocată. În acest mod se vоr exclude situațiile în care unele proiecte cu bugete formate ineficient și cu poziții de finanțare neeligibile аr fi trebuit să primească 100% din suma solicitată. Respectiv, proiectele care acumulează o medie aritmetică a punctajului mai mare sau egală cu 60% primesc finanțare identică procentual cu punctajul acumulat din cuantumul maxim prevăzut (80% din costul proiectului, dar nu mai mult de 200 mii lei pentru un proiect).

Detalii