image

(Video) Informația despre cotele impozitelor și taxelor locale

Serviciul Fiscal de Stat are ca prioritate asigurarea accesului liber și comod la informația de ordin fiscal prin toate canalele disponibile, obiectivul urmărit fiind majorarea continuă a nivelului de conformare voluntară a contribuabililor. În acest sens, informăm despre posibilitatea de a consulta pe pagina-web a SFS deciziile privind cotele impozitelor și taxelor locale aprobate de către autoritățile publice locale. Informația respectivă poate fi găsită în meniul Legislație, pagina „Acte emise de către AAPL”. 

 

Mai multe detalii în următorul video. 

 

Nou
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon