Новости

Termenul de prezentare a CAS18-AN expiră la 15 ianuarie

La 15 ianuarie expiră termenul-limită de prezentare a Dării de seamă privind calcularea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi evidenţa nominală a asiguraților în sistemul public de asigurări sociale (forma CAS18-AN).

 

Obligația prezentării dării de seamă forma CAS18-AN o au persoanele fizice, care, pe parcursul anului nu au persoane angajate prin contract individual de muncă și care se regăsesc în una din categoriile cum ar fi:

  1. întreprinzătorii individuali;
  2. fondatorii gospodăriei țărănești (de fermier);
  3. persoanele fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal.

 

Excepție de la prezentarea formei CAS18-AN este stabilită pentru persoanele fizice care în anul de gestiune nu calculează contribuții de asigurări sociale (persoane care sunt stabilite ca pensionari, persoane cu dizabilități, este angajatul altei entități sau nu a avut achitate plăți la care urma să fie calculate contribuțiile menționate).

 

Tot în acest context, amintim că declarațiile fiscale aferente perioadelor fiscale începând cu 1 ianuarie 2023 se prezintă doar în mod electronic de către toți contribuabilii (persoanele juridice sau persoane fizice care desfășoară activitate de întreprinzător sau profesională), indiferent de numărul de salariați, precum și persoanele fizice rezidente care direcționează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat anual la buget.

 

Important: Serviciul Fiscal de Stat, în perioada 02 – 15 ianuarie 2024, desfășoară seminare de instruire pentru contribuabilii care au obligația de prezentare a dărilor de seamă electronice, în special formele CAS18-AN și UNIF21. Detalii aici.

 

De asemenea, puteți consulta și această informație

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Государственная Налоговая Служба | Национальная Касса Социального Страхования РМ

759 просмотры

Дата публикации:

10 Январь /2024 16:00

Catalogul tematic

Налоговая отчетность | Государственное социальное страхование

Ключевые слова

asigurare obligatorie de asistenta sociala | CAS18-AN

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon