11
03 2016
1000

Activele oficiale de rezervă s-au micșorat cu aproape $19 mil. în februarie

La 29 februarie 2016, activele oficiale de rezervă au constituit 1,717.11 milioane de dolari SUA, în descreştere cu 18.93 milioane de dolari SUA în comparaţie cu 29 ianuarie 2016, când acestea au constituit 1,736.04 miliaone de dolari SUA. Micșorarea activelor oficiale de rezervă a fost determinată de:
 • plăţile aferente serviciului datoriei externe a Republicii Moldova – 16.76 mil. dolari SUA;
 • deprecierea cursurilor de schimb ale valutelor componente ale rezervelor valutare în raport cu dolarul SUA – 4.89 mil. dolari SUA;
 • plăţile externe ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova – 0.96 mil. dolari SUA;
 • reevaluarea valorilor mobiliare menţinute în portofoliul de investiţii – 0.80 mil. dolari SUA;
 • ieșirile nete aferente rezervelor obligatorii în valută ale băncilor licenţiate – 0.22 mil. dolari SUA;
 • alte plăţi – 0.97 mil. dolari SUA.
Totodată, pe parcursul perioadei de raportare majorarea activelor oficiale de rezervă a fost condiţionată de:
 • veniturile de la gestionarea rezervelor valutare – 2.61 mil. dolari SUA;
 • înregistrarea creditului pentru suplinirea bugetului de stat în favoarea Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova din ordinul IDA, SUA în sumă 1.78 mil. dolari SUA;
 • înregistrarea împrumutului și granturilor în favoarea Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova pentru proiecte investiționale în sumă de 0.53 mil. dolari SUA;
 • intrările nete în favoarea Directoratului Liniei de Credit – 0.46 mil. dolari SUA;
 • alte încasări – 0.29 mil. dolari SUA.
Activele oficiale de rezervă şi activele externe nete, mii dolari SUA
-Sold la 29
februarie 2016
Sold la 29
ianuarie 2016
Modificarea în
februarie 2016
Modificarea
cumulativă de la
finele anului 2015
Activele oficiale
de rezervă
1,717,107.291,736,038.71-18,931.42-39,698.53
Activele externe nete1,389,971.811,407,681.15-17,709.34-27,213.99
Activele oficiale de rezervă şi activele externe nete


via | bnm.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.