Catalogul instituţiilor

Bănca Naţionala a Moldovei

Obiectivul fundamental constituie asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor. Fără prejudicierea obiectivului său fundamental, BNM promovează şi menţine un sistem financiar bazat pe principiile pieţei şi sprijină politica economică generală a statului.

În calitate de bancă centrală, îşi orientează eforturile spre atingerea obiectivelor sale strategice, aliniate la domeniile de activitate de bază. Acestea din urmă vizează politica monetară, supravegherea instituţiilor financiare, emisiunea monetară şi sistemul de plăţi.

www.bnm.md

04
12 2020
70

Доходы банков от курсовой разницы возросли на 34,5%

В январе-октябре 2020 г. доходы банков Молдовы от курсовой разницы превысили 1,049 млрд леев, увеличившись в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. на 34,5%.
 
Согласно данным Национального банка Молдовы (НБМ), самую большую прибыль от курсовой разницы за анализируемый период получил «Moldova-Agroindbank» – 284,01 млн леев против 224,73 млн леев за тот же период годом ранее. «Moldindconbank» расположился на втором месте по указанному выше показателю, получив в январе-октябре 2020 г. доходы от курсовой разницы в сумме 171,54 млн леев, тогда как годом ранее этот показатель составлял 130,63 млн леев.
Detalii
26
11 2020
126

Aniversarea leului moldovenesc

Banca Națională a Moldovei (BNM) organizează vineri, 27 noiembrie 2020, un eveniment online dedicat aniversării a 27-a de la introducerea leului moldovenesc, care a fost pus în circulație la 29 noiembrie 1993. În cadrul evenimentului, guvernatorul BNM, Octavian Armașu, va vorbi despre rolul monedei naționale în economie și va prezenta noile monede comemorative și jubiliare, emisiunea 2020.
 
Totodată, experții băncii centrale vor relata cum ajung banii în circulație și care sunt elementele de siguranță ale acestora. În același timp, va fi organizată o expoziție muzeală virtuală de monedă la care specialiști ai Muzeului Național de Istorie a Moldovei vor face o incursiune în istoria banilor.

Detalii
12
11 2020
166

Majorarea transferurilor în favoarea persoanelor fizice

Banca Națională a Moldovei comunică că, în trimestrul III al anului 2020, volumul total al transferurilor bancare de mijloace bănești din străinătate în favoarea persoanelor fizice din Republica Moldova a constituit $423,74 mil., dintre care 84,2% au fost efectuate prin sisteme de remitere de bani (doar în USD, EUR și RUB), în principal, fără deschiderea conturilor bancare, iar 15,8% – prin sistemul SWIFT prezentate în valoare brută.
 
Valoarea recalculată în USD a transferurilor din trimestrul III s-a majorat cu 34,7 la sută comparativ cu trimestrul III al anului 2019 ($314,51 mil.). Fluctuațiile cursului de schimb al valutelor originale față de dolarul SUA au contribuit cu 6,1 puncte procentuale la majorarea transferurilor din trimestrul III al anului curent.
Detalii
10
11 2020
237

Исторический минимум базисной ставки рефинансирования

Базисная ставка рефинансирования снижена до нового исторического минимума – 2,65% годовых. Исполнительный комитет Национального банка Молдовы одобрил решение о ее снижении на 0,1 п.п., как и процентной ставки по кредитам overnight (с 5,25% до 5,15%) и по депозитам overnight (с 0,25% до 0,15%).
 
Решение НБМ направлено на поддержку совокупного внутреннего спроса, процесса кредитования и национальной экономики. Оно было принято после утверждения Отчета об инфляции №4 за текущий год, в соответствии с которым годовой уровень инфляции несколько снизится до конца этого года, но со II квартала 2021 г. прогнозируется ее рост и достижение целевого уровня инфляции.
Detalii
06
11 2020
227

Consolidarea autonomiei și responsabilizarea BNM

Pentru actele sau faptele îndeplinite ori pentru omisiunea îndeplinirii unor acte sau fapte în exercitarea atribuţiilor conferite prin lege Băncii Naţionale a Moldovei, inclusiv pentru efectuarea operaţiunilor interne circumscrise exercitării acestor atribuţii, pornirea urmăririi penale împotriva membrului organului de conducere a BNM, reţinerea, aducerea silită, arestul și percheziţionarea acestuia nu pot avea loc decât la decizia Procurorului General, cu autorizarea unui complet format din 3 judecători din cadrul Curții de Apel Chișinău. Acţiunile procesuale în privinţa membrului organului de conducere a BNM, cu excepţia cazurilor de infracţiune flagrantă, pot fi efectuate numai după emiterea ordonanţei de pornire a urmăririi penale.

Detalii
06
11 2020
258

Normele evidenței de către BNM a împrumuturilor rezidenților de la nerezidenți vor fi revizuite

Plafonul de notificare la Banca Națională a Moldovei (BNM) a împrumuturilor/ creditelor/ garanțiilor primite de rezidenți de la nerezidenți se propune a fi diminuat de la 50 mii euro la 10 mii euro. Inițiativa este parte componentă a proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 62/2008 privind reglementarea valutară elaborat de către Ministerul Finanțelor. Documentul a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor de stat din 5 noiembrie curent.
 
Conform autorilor proiectului, diminuarea plafonului  a fost propusă din considerentul că notificarea este o procedură statistică ce are drept scop de a asigura informarea BNM privind activele și angajamentele externe sub formă de
Detalii
22
10 2020
186

Чистая прибыль молдавских банков

Несмотря на то, что все 11 коммерческих банков Молдовы получили по итогам девяти месяцев текущего года чистую прибыль, ее объем сократился на 35,1% по сравнению с тем же периодом 2019 г.   и составила немногим более 1,15 млрд леев, сообщает Национальный банк Молдовы.
 
Порядка 998,1 млн леев (86,8% от общей чистой прибыли) пришлось на долю четырех банков: «Moldova-Agroindbank» – 465,38 млн леев, «Moldindconbank» – 280,78 млн леев, «Victoriabank» – 168,87 млн леев и «Mobiasbanca – OTP Group» – 83,04 млн леев.

Detalii
07
10 2020
113

BNM: balanța de plăți în trimestrul II 2020 (date provizorii)

Banca Națională a Moldovei a publicat datele preliminare, pentru trimestrul II al anului 2020, privind soldul contului curent al balanţei de plăţi a Republicii Moldova. Potrivit documentului, acesta a înregistrat un deficit de 19,23 mil. USD (comparativ cu 317,41 mil. USD în trimestrul II 2019). Raportat la PIB, contul curent a constituit -0,8 la sută (față de -11,4 la sută în trimestrul II 2019). Contul de capital a înregistrat un sold negativ de 7,57 mil. USD, iar contul financiar s-a soldat cu intrări nete de capital în valoare 54,41 mil. USD.
 
În prima jumătate a anului 2020, deficitul contului curent al balanței de plăți a Republicii Moldova s-a redus comparativ cu cel înregistrat în ianuarie-iunie 2019 atât ca valoare absolută, cât și relativ la PIB.
Detalii
02
10 2020
108

BNM: datoria externă a crescut în semestrul I cu 5%

Banca Națională a Moldovei a făcut publice datele preliminare privind datoria externă brută a Republicii Moldova. Conform regulatorului, aceasta a crescut față de începutul anului cu 5,0 la sută și a înregistrat $7785,38 mil. la 30 iunie 2020, ceea ce constituie 66,1% raportat la PIB, cu 4,1 p.p. mai mult față de situația din 31 decembrie 2019.
 
Datoria externă publică şi public garantată a reprezentat 27,6% din totalul datoriei externe, însumând $2146,98 mil. (+11,9 la sută de la începutul anului). Structura pe creditori a datoriei externe publice, conform situației la 30 iunie 2020, arată că principalul creditor al statului a rămas Grupul Băncii Mondiale cu o pondere de 33,7% din total, urmat de FMI cu 31,4% și BEI cu 14,4%.

Detalii
29
09 2020
154

Transferurile bănești în favoarea persoanelor fizice, în creștere

În luna august 2020, prin intermediul băncilor licențiate din Republica Moldova în favoarea persoanelor fizice au fost transferate din străinătate mijloace bănești în valoare netă de $126,45 mil., în creștere cu 27,2% comparativ cu luna august 2019, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.

 

Conform provenienței geografice, cele mai multe transferuri în favoarea persoanelor fizice provin din UE,  ponderea acestora fiind 47,0 %, din alte zone – 37,9% și cele din CSI – 15,1%.


Detalii