Catalogul instituţiilor

Bănca Naţionala a Moldovei

Obiectivul fundamental constituie asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor. Fără prejudicierea obiectivului său fundamental, BNM promovează şi menţine un sistem financiar bazat pe principiile pieţei şi sprijină politica economică generală a statului.

În calitate de bancă centrală, îşi orientează eforturile spre atingerea obiectivelor sale strategice, aliniate la domeniile de activitate de bază. Acestea din urmă vizează politica monetară, supravegherea instituţiilor financiare, emisiunea monetară şi sistemul de plăţi.

www.bnm.md

23
09 2021
6

Cererea de valută din partea persoanelor juridice a sporit

În luna august 2021, gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenților economici prin oferta netă de valută de la persoanele fizice (procurări nete de valută contra lei moldovenești de la persoanele fizice, în numerar și prin virament) a constituit 79,8%, comparativ cu 97,9% în luna iulie, comunică Banca Națonală a Moldovei.
 
În raport cu luna precedentă, oferta netă de valută de la persoanele fizice a scăzut cu $16,3 mil. sau cu 6,6%, iar cererea netă de valută din partea agenților economici a sporit cu 14,7%, până la $37,0 mil.


Detalii

22
09 2021
94

Piața creditelor și depozitelor în luna august 2021

Volumul creditelor noi acordate a sporit în luna august curent cu 53,6% față de aceeași perioadă din anul precedent și a atins 4,02 mld. lei, comunică Banca Națională ale Moldovei (BNM). Din volumul total al creditelor acordate, 69,5% reprezintă creditele în moneda națională, care au constituit circa 2,8 mld. lei (-13,5% față de luna iulie curent și +43,7% în raport cu august 2020); 29,8% - creditele în valută, al căror volum recalculat în lei a constituit circa 1,2 mld. lei (+7,2% față de luna iulie și +90,6% față de august 2020); 0,7% au revenit creditelor atașate la cursul valutei, care au constituit 27,7 mil. lei (-53,3% față de luna iulie și -37,8% față de august 2020).


Detalii

21
09 2021
164

Îndatorarea persoanelor fizice la finele anului 2020

Tendința ascendentă de creditare a persoanelor fizice a continuat și în anul 2020, valoarea împrumuturilor acordate la finele perioadei de raportare majorându-se atât pe segmentul bancar (cu 10,6 la sută în termeni anuali), cât și pe cel nebancar (cu 2,0% în termeni anuali) și a depășit 25,26 mld. lei, constată Banca Națională a Moldovei (BNM) în Raportul asupra stabilității financiare în anul 2020.
 
Cu toate că soldul brut al datoriei sectorului privat față de bănci și organizațiile de creditare nebancară (OCN) s-a majorat în anul trecut, standardele de creditare mai dure în condițiile situației pandemice au redus ritmul de creștere a creditării comparativ cu anul 2019.


Detalii

15
09 2021
78

Activele sectorului bancar la finele semestrului I

Activele totale ale sectorului bancar a Moldovei la situația din 30 iunie 2021 au constituit 109,7 mld. lei, majorându-se pe parcursul semestrului I cu 5,7% sau 5,9 mld. lei. Conform datelor Băncii Naționale a Moldovei (BNM), în structura activelor cea mai mare pondere a revenit articolului din bilanț „Credite și avansuri la cost amortizat”, care a constituit 44,3% (48,6 mld. lei), fiind în creștere cu 1,0 p.p. Ponderea investițiilor băncilor în valorile mobiliare de stat și în certificatele BNM (CBN) a constituit 19,3% (21,2 mld. lei), fiind în creștere cu 1,6 p.p.
 
Totodată, în perioada analizată ponderea mijloacelor la BNM a constituit 18,5% (20,3 mld. lei), fiind în descreștere cu 3,2 p.p.
Detalii
08
09 2021
140

Рост прибыли банков Молдовы

По данным Национального банка Молдовы, за первые 6 месяцев текущего года чистая прибыль банков страны достигла 941,7 млн леев, увеличившись на 238,9 млн леев (34%) в сравнении с тем же периодом 2020 г. Регулятор относит рост прибыли на счет увеличения на 15,4% (или порядка 233 млн леев) доходов от сборов и комиссий (непроцентных доходов). Непроцентные расходы банков выросли на 272,6 млн леев (12,1%) в связи с возросшими административными расходами.
 
В то же время процентные доходы возросли на 182 млн леев, что на 8,5% больше прошлогоднего показателя,
Detalii
06
09 2021
106

Официальные резервные активы возросли

По состоянию на 26 августа 2021 г. официальные резервные активы составили $3796,11 млн, что на $212,61 млн больше по сравнению с зарегистрированными на 30 июля текущего года, когда они составляли $3763,5 млн, сообщает Национальный банк Молдовы. На протяжении отчетного периода увеличению официальных резервных активов способствовали следующие факторы:
 
  • получение средств в виде специальных прав заимствования (СДР) от Международного валютного фонда для финансирования потребностей государственного бюджета: $234,48 млн (эквивалент 165,33 млн. СДР);
  • чистые поступления, относящиеся к обязательным резервам лицензированных банков в иностранной валюте: $26,40 млн;

  • Detalii
06
09 2021
160

BNM majorează rata de bază

Astăzi, 6 septembrie 2021, intră în vigoare decizia Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei privind majorarea ratei de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt cu 1,0 puncte procentuale, care va constitui 4,65% anual. Totodată, se măresc cu 1,0 puncte procentuale ratele de dobândă la creditele și la depozitele overnight – până la 7,15 și, respectiv, până la 2,15 la sută anual. Norma rezervelor obligatorii rămâne neschimbată.
 
Decizia BNM a fost luată cu vot unanim, considerând presiunile inflaționiste atât din partea ofertei și a cererii agregate, cât și a riscurilor și incertitudinilor cauzate de evoluția situației pandemice.


Detalii

26
08 2021
249

BNM pune în circulație un set de 3 monede dedicate celor 30 de ani de independență

Începând cu ziua de astăzi, 26 august 2021, Banca Națională a Moldovei pune în circulație, ca mijloc de plată și în scop numismatic, un set  de monede comemorative dedicate aniversării a 30-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Acestea vor completa seria Evenimente istorice”.

Monedele sunt prezentate în set din trei piese și au semnificația unui parcurs istoric de 30 de ani: trecutul, prezentul și viitorul. Fiecare monedă reflectă titluri celebre de versuri devenite șlagăre: „O libertate, sfântă libertate”, „Inima mea e Moldova” și „Cât trăim pe acest pământ
Detalii

24
08 2021
99

65% денежных переводов в пользу физлиц через банки поступило в евро

За 7 мес. 2021 года объем денежных переводов в Молдову через банки в пользу физических лиц составил около $932 млн., что на 17,2% больше, чем в январе-июле прошлого года ($795,2 млн).

По данным Национального банка Молдовы, ежемесячно с начала года через банки физлица получали от $105,8 млн до $147,5 млн леев (в среднем $133,1 млн в месяц).  Для сравнения, за 7 месяцев прошлого года ежемесячные поступления составляли от $86,6 млн до $148,8 млн (в среднем $113,6 млн в месяц).


Detalii

24
08 2021
162

BNM: evoluția pieței depozitelor în luna iulie

În luna iulie 2021, depozitele noi atrase la termen au constituit 2 532,2 mil. lei, în creștere cu 11,4 % față de luna iulie 2020, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.

 

Volumul depozitelor atrase a constituit:

  • în moneda națională – 1 504,6 mil. lei (+1,0% față de luna precedentă și +3,0%  față de iulie 2020);
  • în valută recalculat în MDL – 1 027,5 mil. lei (+38,7% față de luna precedentă și + 26,4% față de iulie 2020).

  • Detalii