Catalogul instituţiilor

Bănca Naţionala a Moldovei

Obiectivul fundamental constituie asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor. Fără prejudicierea obiectivului său fundamental, BNM promovează şi menţine un sistem financiar bazat pe principiile pieţei şi sprijină politica economică generală a statului.

În calitate de bancă centrală, îşi orientează eforturile spre atingerea obiectivelor sale strategice, aliniate la domeniile de activitate de bază. Acestea din urmă vizează politica monetară, supravegherea instituţiilor financiare, emisiunea monetară şi sistemul de plăţi.

www.bnm.md

26
03 2020
92

COVID-19: НКФР и НБМ ввели особые регулирующие меры

Регуляторы банковского и небанковского финансовых рынков утвердили комплекс мер для того, чтобы поддержать участников рынка и их клиентов.

На этой неделе, в связи с пандемией коронавируса COVID-19 и в целях упрощения финансовой и операционной деятельности профессиональных участников небанковского финансового рынка, Национальная комиссия по финансовому рынку (НКФР) утвердила ряд специальных мер для поднадзорных субъектов. В частности, комиссия перенесла регуляторные платежи страховых компаний, страховых и/или перестраховочныхх посредников за март-июнь 2020 г. до 25 июля.
Detalii
26
03 2020
109

Фонд гарантирования депозитов сможет получать займы от НБМ

Национальный банк Молдовы может предоставить Фонду гарантирования депозитов в банковской системе займы в соответствии с ч. (1), (2) и (4) ст. 16 Закона о гарантировании депозитов в банковской системе № 575/2003 и на условиях, установленных Исполнительным комитетом Национального банка Молдовы. Данная норма установлена дополнениями к Закону о Национальном банке Молдовы № 548/1995, опубликованными в «Официальном мониторе» и вступившими в силу 20 марта 2020 г.

В частности, Фонд сможет получить соответствующие займы от НБМ в случае если средства, предназначенные для гарантирования депозитов,
Detalii
24
03 2020
99

НБМ: чистая прибыль банков возросла на 55,5%

Чистая прибыль банковского сектора Молдовы в 2019 г. составила 2,3 млрд леев, увеличившись на 805,9 млн леев или на 55,5% в сравнении с 2018 г., сообщил Национальный банк Молдовы. Общие доходы коммерческих банков в истекшем году составили 7,5 млрд леев, при этом доля процентных доходов составила 60,4% (4,5 млрд леев), а непроцентных доходов – 39,6% (2,9 млрд леев). В то же время, общие расходы банков составили 5,2 млрд леев, в том числе процентные расходы – 1,4 млрд леев (26,8% от общего объема), а непроцентные – 3,8 млрд леев (73,2%).
Detalii
23
03 2020
217

Banii vor deveni mai ieftini

Banca Națională a Moldovei anunță că Comitetul executiv al BNM a votat unanim, în cadrul ședinței extraordinare din 20 martie, diminuarea ratei de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt cu 1,25%, până la 3,25 la sută anual. La fel, au fost micșorate ratele de dobândă la creditele și depozitele overnight până la 6,25 la sută și, respectiv, 0,25 la sută anual. Totodată, a fost micșorată cu 2,5% norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă și majorată cu 1,0% norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în valută liber convertibilă.
Detalii
18
03 2020
481

BNM a aprobat măsuri în susținerea persoanelor fizice consumatori de credite bancare pentru perioada de urgență

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a emis, pe data de 17 martie 2020, o hotărâre prin care permite băncilor licențiate gestiunea flexibilă a obligațiilor de plată a persoanelor fizice aflate în dificultate de plată pentru creditele contractate, în condițiile stării de urgență.

Hotărârea facilitează acordarea de către băncile licențiate a unor înlesniri la plata pentru creditele existente ale persoanelor fizice, până pe 31 mai 2020.
Detalii
16
03 2020
282

Sistemul bancar asigură continuitatea prestării serviciilor pe perioada COVID-19, în interesul cetățenilor

Banca Națională a Moldovei (BNM) impune un șir de măsuri care să prevină răspândirea virusului COVID-19 și care să asigure în continuare funcționalitatea sistemului financiar-bancar al țării.

Măsurile sunt necesare pentru a proteja sănătatea angajaților băncilor și a clienților lor pentru ca aceștia să beneficieze fără întrerupere de serviciile solicitate. În acest sens, BNM îndeamnă cetățenii să respecte strict regulile de comportament și de igienă, iar dacă prezența fizică nu este obligatorie, se recomandă utilizarea sistemelor de deservire la distanță, a instrumentelor și serviciilor de plată fără numerar, cum ar fi aplicațiile internet-payments, mobile payments, cardurile de plată, transferul de credit (ordinul de plată), care permit efectuarea plăţilor de la orice calculator sau dispozitiv mobil.
Detalii
04
03 2020
186

НБМ: базисная ставка снижена до 4,5% годовых

Исполнительный комитет Национального банка Молдовы (НБМ) принял единогласное решение о снижении базисной ставки, применяемой по основным краткосрочным операциям денежной политики на 1,0 процентных пункта, с 5,5% до 4,5% годовых. Одновременно, снизились процентные ставки по кредитам и депозитам овернайт на 1,0 процентных пункта, до 7,5% и, соответственно, 1,5% годовых.

Решение было принято в контексте подтверждения прогнозируемой НБМ дезинфляционной тенденции в Обзоре инфляции № 1, 2020.
Detalii
24
02 2020
144

Campania „Învață. Dă sens banilor”

Banca Națională a Moldovei a publicat astăzi cel de-al șaselea set de materiale în contextul campaniei de informare inițiate luna trecută împreună cu Comisia Națională a Pieței Financiare, în cadrul proiectului „Învață. Dă sens banilor”.

Acesta ne învață ce să facem cu la rezerva de bani acumulată pentru a obține un câştig.

Detalii
21
02 2020
387

Notificarea la BNM a împrumuturilor/creditelor şi garanţiilor primite (angajamente externe)

În MO al RM din 7 februarie 2020 a fost publicată Instrucţiunea privind notificarea angajamentelor externe (Instrucțiune) aprobată prin Hotărârea Băncii Naționale a Moldovei (BNM) nr.12 din 24 ianuarie 2020. Documentul reglementează obligaţiile rezidenţilor care efectuează operaţiuni aferente angajamentelor externe supuse notificării, condiţiile şi modul de notificare, inclusiv în formă electronică, la BNM, cerințele faţă de notificaţie, lista documentelor care se anexează la acestea, precum și modul de raportare.
Detalii
17
02 2020
185

(audio) Banca Națională a Moldovei lansează podcastul „De unde apar banii”

Un podcast de educație financiară este lansat astăzi de Banca Națională a Moldovei și Clubul Presei Economice. Primul episod cu titlul „De unde apar banii” vorbește despre apariția băncilor și tratează subiecte precum creditarea, economisirea pentru viitor, sistemul de plăți etc.

Podcastul face parte din proiectul „Învață! Dă sens banilor” desfășurat de Banca Națională împreună cu alte instituții. „Un angajament social al Băncii Naționale este creșterea nivelului de educație financiară a cetățenilor, iar această inițiativă ne va permite să ajungem la un public cât mai larg, instruit astfel încât deciziile pe care le ia să-i aducă beneficiile scontate. La fel, ne dorim să oferim publicului ocazia comodă de a se documenta într-un format atractiv în timp ce fac alte lucruri: merg în transport, fac sport sau desfășoară alte activități”, spune guvernatorul Băncii Naționale, Octavian Armașu.
Detalii