Catalogul instituţiilor

Bănca Naţionala a Moldovei

Obiectivul fundamental constituie asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor. Fără prejudicierea obiectivului său fundamental, BNM promovează şi menţine un sistem financiar bazat pe principiile pieţei şi sprijină politica economică generală a statului.

În calitate de bancă centrală, îşi orientează eforturile spre atingerea obiectivelor sale strategice, aliniate la domeniile de activitate de bază. Acestea din urmă vizează politica monetară, supravegherea instituţiilor financiare, emisiunea monetară şi sistemul de plăţi.

www.bnm.md

23
04 2019
55

Сумма выданных кредитов значительно увеличилась

В марте текущего года объем вновь выданных кредитов в Молдове на 29% превысил показатели марта месяца 2018 г. и достигли 2,86 млрд леев, сообщает Национальный банк Молдовы. Самыми востребованными остались кредиты, предоставленные на срок от 2 до 5 лет – их доля составила 45,5% от общего объема выданных займов.

Из общего объема выданных средств, на долю юридических лиц пришелся 31% предоставленных кредитов.
Detalii
22
04 2019
136

Depozitarul central unic va efectua, în scurt timp, decontarea valorilor mobiliare corporative

Începând cu 1 mai 2019, decontarea valorilor mobiliare corporative ale societăților pe acțiuni va fi efectuată de către Depozitarul central unic (DCU). Între timp, până la această dată, societăţile de registru sunt obligate să transmită DCU registrele deţinătorilor de valori mobiliare ale băncilor şi societăţilor de asigurare.
Detalii
17
04 2019
148

BNM explică situația de pe piața valutară

Banca Națională a Moldovei (BNM) precizează că, în ultimul timp, pe piețele financiare externe, cursul euro s-a înscris pe un trend de apreciere față de dolarul SUA, pe fondul unor evoluții favorabile a indicatorilor macroeconomici ai zonei euro. Respectiv, în luna curentă, moneda unică europeană s-a scumpit de la 1,1218 EUR/USD până la nivelul de 1,1300 EUR/USD, iar această dinamică explică deprecierea leului în raport cu euro. În același timp, piața valutară internă a fost caracterizată de o tendință moderată de depreciere a leului moldovenesc față de dolarul SUA (cca 48 bani).

În prezent, piața valutară locală se află într-o etapă temporară de reajustare, volatilitatea, precum și ritmul de depreciere față de moneda de referință fiind îndeaproape monitorizate de către Banca Națională.
Detalii
15
04 2019
96

Delegația Republicii Moldova a participat la Ședințele de primăvară ale FMI și BM

Delegația Republicii Moldova, condusă de ministrul Finanțelor, Ion Chicu, și guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Octavian Armașu, a participat la Ședințele de primăvară ale Fondului Monetar Internațional (FMI) și Grupului Băncii Mondiale, care s-au desfășurat în perioada 8-14 aprilie 2019, la Washington.

Discuțiile s-au axat pe aspecte de importanță globală, inclusiv perspectivele economice, stabilitatea financiară, dezvoltarea economică și eficacitatea ajutorului reciproc etc.În cadrul vizitei, oficialii moldoveni au avut întrevederi cu reprezentanți de rang înalt ai FMI și Băncii Mondiale referitor la implementarea programului cu Fondul Monetar Internațional, precum și progresul reformelor economice și bancare în țara noastră.
Detalii
09
04 2019
180

Băncile de importanță sistemică din Moldova, identificate

La situația din 31 decembrie 2018,”Moldova-Agroindbank”, ”Moldinconbank”, ”Victoriabank” și ”Mobiasbancă-Groupe Societe Generale” sunt instituțiile bancare incluse în lista băncilor de importanță sistemică (de tip O-SII) din Republica Moldova. Decizia a fost luată de Banca Națională, reieșind din rezultatele studiului de identificare a societăților de importanță sistemică, în cadrul căruia au fost identificate aceste 4 bănci ce au depășit pragul de semnificație.

În Monitorul Oficial din 5 aprilie curent Banca Națională a Moldovei a publicat hotărârea nr. 89 din 28 martie 2019 cu privire la stabilirea băncilor care sunt societăți de importanță sistemică din Republica Moldova și a amortizoarelor de capital ale băncilor.
Detalii
05
04 2019
223

"Moldova-Agroindbank" больше не находится под надзором Нацбанка

Вчера, 4 апреля 2019 г, исполнительный комитет Национального банка Молдовы принял решение об отзыве мер, предписанных на период особого надзора за деятельностью КБ «Moldova-Agroindbank». Напоминаем, что указанные меры были введены 11 июня 2015 г. вследствии нарушений, установленных Национальным банком. Они касались обеспечения прозрачности состава акционеров крупнейшего банка страны. Впоследствии режим особого надзора был заменен на усиленный надзор.

Осенью 2018 г. Европейский банк реконструкции и развития, «Invalda INVL AB» и «Dealbeta Investments Limited» сообщили о намерении приобрести 41,09% пакета акций «Moldova-Agroindbank»-а посредством непрямой сделки – через «HEIM Partners Limited», являющейся специализированным подразделением, организованным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Великобритании.
Detalii
04
04 2019
158

Передача документации Единому центральному депозитарию будет произведена до 1 мая

Национальная комиссия по финансовому рынку утвердила процедуру передачи документации от Национального депозитария ценных бумаг Молдовы (НДЦБ) к Единому центральному депозитарию ценных бумаг (ЕЦДЦБ). В соответствии с документом, опубликованным в «Monitorul Oficial», НДЦБ обязан передать Центральному депозитарию полную, связанную с записями в администрированной программе, документацию, в том числе историю записей на бумажном носителе и в электронном виде, до 1 мая 2019 г.
Detalii
02
04 2019
111

Иностранные инвестиции в экономику Молдовы

Общий приток прямых иностранных инвестиций в 2018 г. составил $349,65 млн, а отток капитала – $152,97 млн, сообщает Национальный банк Молдовы.

В I квартале 2018 г. он составил $137,11 млн, во II квартале – $75,41 млн, в III квартале – $72,17 млн, в IV квартале — $64,96 млн. Отток капитала за тот же период составил соответственно $35,85 млн, $40,73 млн, $59,23 млн и $17,16 млн. Таким образом, чистый приток прямых иностранных инвестиций (приток инвестиций минус их отток) в I квартале 2018 г. составил $101,26 млн, во II квартале — $34,68 млн, в III квартале — $12,94 млн, в IV квартале — $47,8.
Detalii
29
03 2019
189

„Învață. Dă sens banilor”

Cetățenii nu cunosc principalele concepte financiare, chiar și cele de bază, cum ar fi rata dobânzii, inflația, cursul de schimb, planificarea bugetară sau impozite, cu toate că foarte frecvent sunt implicați în acțiuni cu impact financiar, ca procurarea unui autoturism în leasing, contractarea unui credit de consum, cumpărarea unei locuințe în ipotecă, asigurarea bunurilor personale etc. În consecință, lipsa de cunoștințe îi face pe cetățenii să fie mai vulnerabili și expuși riscului de supraîndatorare sau situației de excludere financiară.

Pentru a elimina aceste situații, Banca Națională a Moldovei, în colaborare cu Expert-Grup, au lansat proiectul de educație financiară „Învață. Dă sens banilor”.
Detalii
28
03 2019
68

Octavian Armașu a participat la Clubul Guvernatorilor băncilor centrale din regiunea Balcanilor, Mării Negre și Asiei Centrale

Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Octavian Armașu, a participat la cea de-a 41-a ședință a Clubului Guvernatorilor băncilor centrale din regiunea Balcanilor, Mării Negre și Asiei Centrale, care s-a desfăşurat, în perioada 24-26 martie 2019, la Istanbul, Turcia.

Discuțiile s-au axat pe perspectivele economice și financiare globale. Totodată, s-a vorbit despre punerea în aplicare a reformelor și construirea unor sisteme financiare mai rezistente. La fel, Clubul guvernatorilor a examinat problemele legate de guvernarea băncilor centrale și de comunicarea acestora, vizând o implementare mai eficientă a politicii monetare.
Detalii