Catalogul instituţiilor

Bănca Naţionala a Moldovei

Obiectivul fundamental constituie asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor. Fără prejudicierea obiectivului său fundamental, BNM promovează şi menţine un sistem financiar bazat pe principiile pieţei şi sprijină politica economică generală a statului.

În calitate de bancă centrală, îşi orientează eforturile spre atingerea obiectivelor sale strategice, aliniate la domeniile de activitate de bază. Acestea din urmă vizează politica monetară, supravegherea instituţiilor financiare, emisiunea monetară şi sistemul de plăţi.

www.bnm.md

17
09 2020
90

Concursul de design pentru monedele jubiliare și comemorative

Banca Națională a Moldovei (BNM) a lansat concursul de design pentru monedele jubiliare și comemorative, emisia 2021.
 
La concurs pot participa toți cetățenii, care au atins vârsta de 18 ani, precum și persoanele juridice, care își pot expune viziunea grafică asupra viitoarelor monede. Vor fi acceptați numai participanții care vor prezenta proiecte de design pentru, cel puțin, două  tematici. Numărul de desene prezentate de un participant pentru o tematică nu este limitat. Participanții sunt obligați să respecte drepturile de autor și cele conexe. Prin participare, autorul designului își exprimă acordul cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

Detalii
24
08 2020
157

Transferurile bănești în favoarea persoanelor fizice, în creștere

Banca Națională a Moldovei anunță că în luna iulie 2020, prin intermediul băncilor licențiate au fost transferate din străinătate în favoarea persoanelor fizice mijloace bănești în valoare netă de $148,80 mil., în creștere cu 29,5% comparativ cu iulie 2019.

 

Conform provenienței geografice, transferurile în favoarea persoanelor fizice provin din următoarele trei zone: din UE-27 - o pondere de 45,3%, din CSI - o pondere de 16,4%  și din alte regiuni- o pondere de 38,3%.

Detalii
22
08 2020
154

Creditele și depozitele în luna iulie 2020

Banca Națională a Moldovei anunță că în luna iulie 2020, creditele noi acordate au constituit 3 245,2 mil. lei, în creștere cu 13,8% față de luna iulie 2019.

 

Astfel, ponderea creditelor acordate în moneda națională a constituit 72,2%, a creditelor în valută – 25,2%, iar a celor atașate la cursul valutei – 2,6%.

Detalii
19
08 2020
187

Закон о Нацбанке: вступили в силу поправки в Ст. 35

В  «Monitorul oficial» были опубликованы и вступили в силу изменения и дополнения в Ст. 35 Закона о Национальном банке Молдовы, которая оговаривает гарантии при осуществлении функций служащими и руководящими органами Нацбанка.

 


Detalii
18
08 2020
115

A fost extins termenul pentru elaborarea conceptului de design al monedei comemorative

Banca Națională a Moldovei  (BNM) a dat curs solicitărilor venite de la cetățeni de a extinde termenul pentru prezentarea conceptelor de design al monedei comemorative de argint dedicate lucrătorilor din domeniul sănătății cu denumirea „Medicul meu – eroul meu”.

 

Astfel, persoanele interesate au posibilitatea să transmită lucrarea până pe 11 septembrie 2020 (inclusiv). În acest context, Banca Națională încurajează toți cetățenii care au atins vârsta de 18 ani,  precum și persoanele juridice să își exprime viziunea grafică asupra viitoarei monede pentru a realiza o piesă monetară distinctă de o valoare estetică, ideatică și de sensibilizare sufletească.

Detalii
17
08 2020
178

Banca Națională a publicat Raportul asupra inflației

Banca Națională a Moldovei (BNM) a publicat Raportul asupra inflației nr.3

 

Documentul prezintă, în principal, evoluția inflației, dinamica economiilor din  mediul extern, condițiile monetare interne, precum și aspecte ale activității economice, cum ar fi cererea, comerțul, producția și piața muncii. De asemenea, raportul reflectă prognoza inflației elaborată de  BNM pentru următoarele opt trimestre.

Detalii
12
08 2020
168

НБМ утвердил комплекс мер стимулирующей денежной политики

Исполнительный комитет Национального банка Молдовы (BNM) на заседании от 6 августа 2020 года единогласно принял решение о ряде стимулирующих мер денежной политики.

 

Таким образом, базовая ставка, применяемая по основным краткосрочным операциям денежной политики, была снижена на 0,25 процентных пункта, до 3,0 процента годовых. Данная мера создает условия для поддержания инфляции в пределах ± 1,5 п. п. от среднесрочной цели 5,0 процента.

Detalii
10
08 2020
165

Tabăra de educație financiară la prima ediție în Republica Moldova

Peste 300 de elevi și tineri s-au înscris la prima tabără de educație financiară din Republica Moldova, care a început astăzi în cadrul proiectului ”Dă sens banilor”, desfășurat de Banca Națională a Moldovei, în parteneriat cu Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”.
 

 

În deschiderea evenimentului, guvernatorul BNM, Octavian Armașu, a menționat că educația financiară este o preocupare importantă a Băncii Naționale. „Astăzi, noua realitate pe care o parcurge întreaga omenire impune o  nouă viziune asupra educației financiare, bazată pe o abordare digitală, dar care, ca și până acum, să vină din suflet și  dorința de a sprijini publicul în lumea financiar-bancară”.

 


Detalii
30
07 2020
146

Июньские переводы из-за границы в пользу физических лиц

Национальный банк Молдовы сообщает, что в июне 2020 г. объём банковских переводов денежных средств (на нетто основе) из-за границы в пользу физических лиц Республики Молдова составил $143,21 млн, увеличившись на 42,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
 
Согласно географическому происхождению, денежные переводы физическим лицам поступают из следующих трёх зон: из стран ЕС-27 (45,6%), из стран СНГ (16,4%) и из остального мира (38,0%).

Detalii
29
07 2020
211

НБМ: средневзвешенная процентная ставка в июне составила 8,6%

Национальный банк Молдовы сообщает, что средневзвешенная процентная ставка по новым кредитам, выданным коммерческими банками в национальной валюте, в июне 2020 г. составила 8,16% годовых, сократившись на 0,24 п.п. по сравнению с маем месяцем текущего года, но возросла по отношению к июню 2019 г. на 0,05 п.п.
 
Так, в июне 2020 г. физическим лицам кредиты предоставлялись по средней ставке 7,61% (что на 0,43 п.п. ниже мая текущего года и на 0,29 п.п. выше июня 2019 г.), а юридическим лицам – под 8,44% (-0,09 п.п. и -0,23 п.п., соответственно). Для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, кредиты выдавались под 9,7% (-0,12 п.п. и +0,57 п.п., соответственно).

Detalii