Catalogul instituţiilor

Bănca Naţionala a Moldovei

Obiectivul fundamental constituie asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor. Fără prejudicierea obiectivului său fundamental, BNM promovează şi menţine un sistem financiar bazat pe principiile pieţei şi sprijină politica economică generală a statului.

În calitate de bancă centrală, îşi orientează eforturile spre atingerea obiectivelor sale strategice, aliniate la domeniile de activitate de bază. Acestea din urmă vizează politica monetară, supravegherea instituţiilor financiare, emisiunea monetară şi sistemul de plăţi.

www.bnm.md

02
03 2021
88

Prețul la imobile rezidențiale în capitală a sporit cu 14%

Indicele prețului bunurilor imobile rezidențiale (RPPI) publicat de Banca Națională a Moldovei denotă că, la finele trimestrului IV al anului 2020, prețul de ofertă la bunurile imobile rezidențiale din mun. Chișinău a înregistrat o creștere cu circa 14,0% față de trimestrul IV al anului 2019, fiind mai pronunțată comparativ cu trimestrul III 2020 și comparativ cu perioada similară a anului precedent.
 
Prețul de ofertă la bunurile imobile noi, prezentate pe piața primară, a crescut cu 17,3% față de perioada de referință, iar la bunurile imobile rezidențiale din cadrul pieței secundare – cu 11,8 la sută față de perioada de referință.

Detalii
24
02 2021
129

BNM: rata medie la creditele noi acordate

Banca Națională a Moldovei a publicat datele cu referire la evoluția pieței creditelor și a depozitelor în luna ianuarie 2021. Acestea denotă că creditele noi acordate au constituit 2113,6 mil. lei, fiind în descreștere cu 5,5% față de luna ianuarie 2020, deși rata medie la credite s-a diminuat și constituie pentru cele acordate în moneda națională 7,68 la sută, la cele în valută – 4,10 la sută, iar la cele atașate la cursul valutei – 4,11 la sută.
 
Comparativ cu luna decembrie 2020, rata medie a evoluat:
 • la creditele în moneda națională s-a micșorat cu 0,17 puncte procentuale (p.p.).
  Detalii
23
02 2021
90

Январь 2021 г.: cпрос и предложение на валютном рынке

Национальный банк Молдовы сообщает, что в январе 2021 г. уровень покрытия чистого спроса на иностранную валюту экономическими агентами за счет чистого предложения иностранной валюты  физическими лицами составила 93,7%. Напоминаем, в декабре 2020 г. этот показатель составил 105,6%.
 
По сравнению с предыдущим месяцем чистое предложение иностранной валюты физическими лицами снизилось на 30% и составило $75,2 млн, а чистый спрос на иностранную валюту со стороны экономических агентов уменьшился на 21% и составил  $49,9 млн.

Detalii
19
02 2021
92

Самыми востребованными в Молдове остаются кредиты в национальной валюте

Национальный банк Молдовы сообщает, что по состоянию на конец декабря 2020 г. из общей суммы кредитов (порядка 45,65 млрд леев), выданных коммерческими банками Молдовы, кредиты в национальной валюте превысили сумму 31,735 млрд леев и составили 69,5% (рост составил 0,2% по сравнению с показателем ноября  прошлого года). Также выросла доля выданных кредитов в евро (на 0,3%), сумма которых, в пересчете на национальную валюту, составила 10,963 млрд леев и достигла 24% от общей суммы. В то же время, на 0,5% сократилась сумма кредитов в долларах (2,952 млрд леев).
НБМ уточняет, что наибольшую сумму кредитов в леях на конец декабря 2020 г. выдали:

Detalii
09
02 2021
130

BNM: în ianuarie 2021 activele oficiale de rezervă s-au diminuat

Banca Națională a Moldovei comunică că, la 29 ianuarie 2021, activele oficiale de rezervă au constituit $3763,78 mil., în descreștere cu $19,76 mil. în comparație cu 31 decembrie 2020, când acestea au însumat $3783,54 mil. Diminuarea activelor oficiale de rezervă a fost determinată de:
 • plățile aferente serviciului datoriei publice externe a RM: $13,27 mil.;
 • deprecierea cursurilor de schimb ale valutelor componente ale rezervelor valutare în raport cu dolarul SUA: $13,07 mil.;
 • plățile Ministerului Finanțelor al RM: $6,49 mil.;
 • plățile nete din contul Oficiului de Gestionare a Programelor de Asistență Externă: $0,13 mil.

 • Detalii
03
02 2021
137

Transferurile de peste hotare în contul persoanelor fizice au sporit

Volumul total al transferurilor bancare de mijloace bănești din străinătate în favoarea persoanelor fizice din Republica Moldova în anul 2020 a constituit circa $1,487 mld., în creștere cu 21,6% comparativ cu anul 2019 (circa $1,223 mld.), inclusiv cu 3,3% ca urmare a aprecierii EUR față de USD (calcule conform cursurilor oficiale zilnice), comunică Banca Națională a Moldovei. Din suma totală, 83,2% din transferuri au fost efectuate prin sisteme de remitere de bani, decontări nete (în USD, EUR și RUB), în principal, fără deschiderea conturilor bancare, iar 16,8% au fost transferuri bancare (în diverse valute) prin sistemul SWIFT prezentate în valoare brută.
 

Detalii
14
01 2021
105

НБМ об изменении официальных резервных активов

Национальный банк Молдовы опубликовал информацию об официальных резервных активах. Так, по состоянию на 31 декабря 2020 г. они исчислялись на уровне $3783,54 млн и за месяц возросли на $103,07 млн. 
Регулятор сообщает, что на протяжении отчетного периода увеличению официальных резервных активов способствовали следующие факторы:
  • получение Министерством финансов кредитов и грантов для реализации инвестиционных проектов ($59,28 млн, включая $49,95 млн от ЕИБ, $3,82 млн от Международной ассоциации развития в проектах по поддержке программ в дорожном секторе и $3,65 млн от Международной ассоциации развития в рамках проектов экстренного реагирования на COVID-19);

  • Detalii
11
01 2021
116

НБМ перенес сроки передачи реестров акционеров Единому депозитарию

Постановление Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 278 от 17 декабря 2020 г. об установлении срока передачи реестров владельцев ценных бумаг „Единому центральному депозитарию ценных бумаг” AO опубликовано в МО и предусматривает, что полная передача реестров центральному депозитарию должна завершиться до 15 декабря 2022 г. Таким образом, регулятор перенес предельный срок передачи всех реестров акционеров Единому центральному депозитарию ценных бумаг (ЕЦДЦБ) с ранее установленной даты – 15 декабря 2020 г.
 
Напоминаем, в соответствии с Законом №234/2016 об Едином центральном депозитарии ценных бумаг все регистрационные общества и эмитенты,
Detalii
15
12 2020
208

BNM: rata de bază și facilitățile permanente rămân neschimbate

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a decis, cu vot unanim, să mențină la nivelul actual rata de bază și facilitățile permanente. Astfel, rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt este în continuare de 2,65% anual. Totodată, rămân neschimbate ratele de dobândă la creditele și depozitele overnight: 5,15 la sută și, respectiv, 0,15 la sută anual.
 
Hotărârea Comitetului executiv al BNM reflectă continuitatea în crearea de către banca centrală a condițiilor monetare pentru susținerea economiei naționale.
 

Detalii
04
12 2020
191

Доходы банков от курсовой разницы возросли на 34,5%

В январе-октябре 2020 г. доходы банков Молдовы от курсовой разницы превысили 1,049 млрд леев, увеличившись в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. на 34,5%.
 
Согласно данным Национального банка Молдовы (НБМ), самую большую прибыль от курсовой разницы за анализируемый период получил «Moldova-Agroindbank» – 284,01 млн леев против 224,73 млн леев за тот же период годом ранее. «Moldindconbank» расположился на втором месте по указанному выше показателю, получив в январе-октябре 2020 г. доходы от курсовой разницы в сумме 171,54 млн леев, тогда как годом ранее этот показатель составлял 130,63 млн леев.
Detalii