Catalogul instituţiilor

Bănca Naţionala a Moldovei

Obiectivul fundamental constituie asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor. Fără prejudicierea obiectivului său fundamental, BNM promovează şi menţine un sistem financiar bazat pe principiile pieţei şi sprijină politica economică generală a statului.

În calitate de bancă centrală, îşi orientează eforturile spre atingerea obiectivelor sale strategice, aliniate la domeniile de activitate de bază. Acestea din urmă vizează politica monetară, supravegherea instituţiilor financiare, emisiunea monetară şi sistemul de plăţi.

www.bnm.md

15
01 2019
191

Станет ли евро базовой валютой в Молдове

Национальный Банк Молдовы анализирует возможность замены доллара – базовой валюты при расчете официального обменного курса лея по отношению к иностранным валютам – на евро.

Об этом заявил губернатор НБМ Октавиан Армашу в интервью молдавским СМИ, отметив, что решение по этому вопросу может быть принято только после широких консультаций. Уже много лет в Молдове идет речь о том, что евро может занять место доллара при расчете официального обменного курса, в том числе такие намерения обсуждались в Нацбанке Молдовы. В связи с этим президента НБМ спросили, есть ли стратегия и какие факторы препятствуют этому переходу.
Detalii
11
01 2019
101

Octavian Armașu: Economia ar trebui să absoarbă excesul de lichidități din sistemul bancar

În urma solicitării Băncii Naționale a Moldovei, instituțiile mass-media și site-urile de știri din Republica Moldova au obținut posibilitatea să adreseze întrebări guvernatorului BNM, Octavian Armașu. Acest interviul este unul cumulativ, fiind realizat în baza întrebărilor adresate.


Ați venit de scurt timp în funcția de guvernator al Băncii Naționale. Cum vedeți sistemul bancar din noul fotoliu? Ce garanții puteți oferi că nu vom mai avea parte de surpriza unei fraude bancare?
Detalii
09
01 2019
144

Băncile vor transmite BNM informații cu privire la rezultatele simulărilor de criză

În Monitorul Oficial din 4 ianuarie 2019 a fost publicat Regulamentul privind cadrul de administrare a activității băncilor, care se aplică băncilor din Republica Moldova şi sucursalelor băncilor străine deschise pe teritoriul RM şi stabilește cadrul de administrare a activității acestora pentru asigurarea unei gestiuni efective și prudente a riscurilor.

Regulamentul elaborat de Banca Națională a Moldovei prevede că banca își va stabili mărimea şi componența organului său de conducere și mecanismul de guvernanță, considerând natura, amploarea și complexitatea riscurilor inerente, conform modelului de afaceri şi activităţilor desfășurate de bancă.
Detalii
26
12 2018
103

Прибыль банков Молдовы несколько сократилась

Чистая прибыль банков Молдовы в январе-ноябре 2018 г. составила 1,618 млрд леев, сократившись на 1,9% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Сокращение было обусловлено крупными убытками, зарегистрированными в этот период одним из банков.

В частности, 8 из 11-ти действующих банков за 11 мес. 2018 г. добились роста показателя чистой прибыли в сравнении с аналогичным периодом 2017 г. У двух банков чистая прибыль сократилась, а один банк понес убытки.
Detalii
17
12 2018
109

Guvernatorul BNM, Octavian Armașu: „Depozitarul central unic trebuie să devină unul dintre cei mai activi și eficienți actori în dezvoltarea pieței financiare”

Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (DCU) avansează în procesul de constituire și are deja un oficiu separat, situat pe adresa str. Bănulescu-Bodoni 57/1, mun. Chișinău.

Cu această ocazie, conducerea Băncii Naționale a Moldovei (BNM) și reprezentanții consiliului de supraveghere al DCU și-au dat întâlnire astăzi la sediul noii instituții pentru a vedea ce s-a reușit până acum. În cadrul vizitei, a fost prezentată echipa DCU și tehnologiile informaționale utilizate.
Detalii
13
12 2018
81

Evoluția ratei inflației în luna noiembrie 2018

Banca Națională a Moldovei comunică că, în luna noiembrie 2018, rata anuală a inflației a constituit 0,9%, mai puțin cu 0,3% față de cea din luna octombrie curent. Similar ultimelor 6 luni, aceasta se află sub limita inferioară a intervalului de variație de ±1,5 puncte procentuale de la ținta de 5,0% – celei anticipate și publicate în Raportul asupra inflației nr.4 din anul 2018, din cauza dinamicii sub așteptări a prețurilor la produsele alimentare.

Cele mai mari contribuții la rata anuală a inflației (câte 0,8%) au înregistrat prețurile la produsele alimentare și inflația de bază. Prețurile la combustibili au avut un impact de 0,4 puncte procentuale. În același timp, prețurile reglementate au generat o contribuție negativă -1,1%.
Detalii
13
12 2018
99

Нацбанк Молдовы сохранил базисную ставку

Исполнительный комитет Нацбанка Молдовы вновь сохранил базисную ставку, применяемую по основным краткосрочным операциям денежной политики, на уровне 6,5% годовых. Также неизменными остались процентная ставка по кредитам overnight – на уровне 9,5% годовых и процентная ставка по депозитам overnight – на уровне 3,5% годовых.

НБМ сохранил также норму обязательных резервов от привлеченных средств в леях и неконвертируемой валюте на уровне 42,5% от расчетной базы, а норму обязательных резервов по привлеченным банками средствам в конвертируемой иностранной валюте оставил на уровне 14% от расчетной базы.
Detalii
28
11 2018
106

Femeile au o disciplină de plată mai bună decât bărbații

BNM încurajează femeile de afaceri să fie mai îndrăznețe în a solicita și a accesa de la bănci produsele financiare de care au nevoie. Viceguvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Cristina Harea, a participat marți, 27 noiembrie 2018, la conferința „Inovații care transformă businessul”, organizată la Chișinău de Echipa Consultanță pentru Micul Business BERD Moldova și alți parteneri internaționali, în cadrul inițiativei Ziua inovației pentru femei în afaceri.

Cristina Harea a vorbit, în special, despre finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și a antreprenorilor individuali, dar și despre utilizarea unor inovații și instrumente de plată noi, precum plățile prin internet și cele mobile etc. Viceguvernatorul băncii centrale a specificat că femeile, de obicei, sunt mai rezervate în a accesa credite, însă au o disciplină de plată mai bună decât bărbații.
Detalii
28
11 2018
143

Физические лица РМ получили из-за рубежа больше денег

Национальный банк Молдовы сообщает, что за январь-октябрь 2018 г. общий объем денежных средств, поступивших из-за рубежа в пользу физических лиц Республики Молдова путем банковских переводов, превысил $1,067 млрд, что на 7,9% больше по сравнению с соответствующим периодом 2017 г.В октябре текущего года объём банковских переводов из-за границы в пользу физических лиц составил $111,07 млн, сократившись на 4,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.


В структуре переводов по валютам евро сохраняет лидирующие позиции и составил 48,9% (рост на 6,9% по сравнению с октябрем прошлого года),
Detalii
27
11 2018
127

Sergiu Cioclea la forumul Moldova Business Week 2018: „Avem bănci solide și stabile pentru investiții”

„După frauda bancară și criza care a urmat, sistemul bancar a fost curățat și putem spune acum că avem bănci solide și stabile, gata să susțină investitorii. Cetățenii au recăpătat și ei încredere în sistemul bancar. Băncile noastre dețin aproximativ 1,5 miliarde euro care așteaptă să fie investite în proiecte sau credite — este o rezervă impunătoare și sunt sigur că aceasta va fi baza pentru creșterea viitoare a economiei.
Detalii