Catalogul instituţiilor

Bănca Naţionala a Moldovei

Obiectivul fundamental constituie asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor. Fără prejudicierea obiectivului său fundamental, BNM promovează şi menţine un sistem financiar bazat pe principiile pieţei şi sprijină politica economică generală a statului.

În calitate de bancă centrală, îşi orientează eforturile spre atingerea obiectivelor sale strategice, aliniate la domeniile de activitate de bază. Acestea din urmă vizează politica monetară, supravegherea instituţiilor financiare, emisiunea monetară şi sistemul de plăţi.

www.bnm.md

19
09 2019
70

Băncile licențiate sunt deschise în continuare să conlucreze cu agenții economici, inclusiv cu cei din regiunea transnistreană

Viceguvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Ion Sturzu, a menționat la întrevederea subgrupurilor de lucru desfășurată luni, 16 septembrie 2019, la sediul Misiunii OSCE din Tiraspol, că există o deschidere maximă din partea băncilor licențiate de la Chișinău de a conlucra cu agenții economici, inclusiv cei din regiunea transnistreană. Oficialul BNM a precizat că băncile își tratează clienții în mod echitabil, iar singura condiție impusă este respectarea legislației.

Republica Moldova se aliniază cerințelor internaționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. Astfel, în anul 2018, a intrat în vigoare Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, conform căreia clienții băncilor trebuie să fie transparenți în realizarea tranzacțiilor.
Detalii
12
09 2019
133

Valorile instrumentelor de politică monetară rămân neschimbate

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis, cu vot unanim, să mențină rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 7,5 la sută anual. Conform hotărârii, fără modificări vor rămâne și valorile altor instrumente de politică monetară. Astfel, ratele de dobândă la creditele overnight vor fi în continuare de 10,5 la sută anual, iar la depozitele overnight de 4,5 la sută anual.
Detalii
12
09 2019
119

НБМ о валютных резервах страны

Национальный банк Молдовы обнародовал данные о валютных резервах по состоянию на конец августа 2019 г. Они составили $2,914 млрд, сократившись по сравнению с июльскими показателями на $37,18 млн.

Согласно данным регулятора, на это повлияли платежи по обслуживанию внешней задолженности страны ($47,5 млн); платежи Министерства финансов ($7,3 млн); изменение курса валют, входящих в состав валютных резервов, по отношению к доллару США ($3,2 млн).
Detalii
10
09 2019
353

Банки приняли меры для предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

Счета некоторых предприятий, в том числе нескольких приднестровских, которые не отвечали правилам предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, были заблокированы молдавскими банками. Об этом на своей странице в Facebook-е написал Национальный банк Молдовы.

«После того, как в 2018 г. в Молдове вступил в силу закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, лицензированные банки в Молдове внедряют инструменты контроля, в процессе применения которых были выявлены возможные риски, и банки просили повысить прозрачность у клиентов.
Detalii
04
09 2019
108

BNM va acorda asistență de lichiditate doar băncilor viabile

În situații de urgență, Banca Națională a Moldovei va putea oferi asistență de lichiditate doar băncilor solide și viabile, care se confruntă cu probleme temporare de lichiditate. Legea nr.114 pentru modificarea unor acte legislative a fost publicată în MO și a intrat în vigoare la 2 septembrie curent.

Modificările operate la Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei, Legea instituțiilor financiare, Legea cu privire la contractele de garanție financiară etc. au drept scop sporirea transparenței și securității sistemului bancar.
Detalii
03
09 2019
110

Стоимость кредитов в июле

Средневзвешенная процентная ставка по новым кредитам в леях в Молдове достигла нового исторического минимума, составив 8% годовых в июле 2019 г. Она сократилась на 0,11% в сравнении с предыдущим месяцем, а также снизилась на 0,67% по сравнению с июлем 2018 г.

Следует отметить, что предыдущий исторический минимум средневзвешенной процентной ставки по новым кредитам в леях в Молдове составлял 8,08% годовых, и он был зарегистрирован в апреле и мае 2019 г. В Национальном банке Молдовы сообщают, что в июле 2019 г. физическим лицам кредиты предоставлялись по средней ставке 7,42% (на 0,01% выше в сравнении с предыдущим месяцем, но на 0,53% ниже по сравнению с июлем 2018 г.), а юридическим – 8,59%, что меньше на 0,07% стоимости июльских кредитов и на 0,64% относительно прошлогоднего периода.
Detalii
29
08 2019
115

Июльский спрос на валюту

Национальный банк Молдовы сообщает, что чистый спрос на валюту со стороны юридических лиц в июле текущего года был покрыт чистым ее предложением со стороны физических лиц на 96,3%. Этот показатель ниже зарегистрированного месяцем ранее, когда спрос был покрыт на 103,9%.

При этом, в июле 2019 г. в сравнении с июнем месяцем чистое предложение валюты от физических лиц увеличилось на $19 млн, что составляет порядка 10,4% (до $201,6 млн), в то время как чистый спрос на нее со стороны юридических лиц возрос на $33,5 млн, что составляет 19,1% ($209,3 млн).
Detalii
28
08 2019
93

Объем кредитов, выданных в июле 2019 г.

Объем выданных новых кредитов в Молдове в июле 2019 г. составил 2,85 млрд леев, превысив на 14,9% показатели июля 2018 г.

По данным Национального банка Молдовы (НБМ), при этом, доля кредитов, предоставленных в национальной валюте, составила 72,7% от общей суммы, а в иностранной валюте – 27,3%.
Detalii
21
08 2019
139

Evoluția indicatorilor monetari în luna iulie 2019

Conform datelor Băncii Naționale a Moldovei, în luna iulie 2019, baza monetară s-a majorat cu 693,2 mil. lei (1,5 la sută) față de luna precedentă și a constituit 45 653,8 mil. lei, fiind cu 19,6 la sută mai mare față de iulie 2018. Masa monetară M0, în perioada de referință (bani în circulație) s-a micșorat cu 2,6 mil. lei sau cu 0,01 la sută față de luna iunie 2019 și a constituit 23 157,2 mil. lei, cu 21,5 la sută mai mult față de iulie 2018.
Detalii
21
08 2019
148

BNM a inițiat elaborarea Regulamentului privind vânzarea activelor băncii în proces de lichidare

Banca Națională a Moldovei, în temeiul Legii cu privire la actele normative, a anunțat inițierea elaborării proiectului hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru aprobarea Regulamentului privind vânzarea activelor băncii în proces de lichidare”.

Elaborarea regulamentului este dictată de necesitatea adoptării unui act normativ care reglementează procedura de vânzare a activelor băncii în proces de lichidare.
Detalii