Catalogul instituţiilor

Bănca Naţionala a Moldovei

Obiectivul fundamental constituie asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor. Fără prejudicierea obiectivului său fundamental, BNM promovează şi menţine un sistem financiar bazat pe principiile pieţei şi sprijină politica economică generală a statului.

În calitate de bancă centrală, îşi orientează eforturile spre atingerea obiectivelor sale strategice, aliniate la domeniile de activitate de bază. Acestea din urmă vizează politica monetară, supravegherea instituţiilor financiare, emisiunea monetară şi sistemul de plăţi.

www.bnm.md

09
07 2020
61

Reducerea datoriei RM față de creditorii bilaterali

În trimestrul I al anului 2020 datoria totală a Republicii Moldova față de creditorii bilaterali s-a redus cu $28,04 mil. sau cu 11,9%, constituind la sfârșitul lunii martie $208,52 mil., comunică Banca Națională a Moldovei. 
 
Potrivit datelor făcute publice de regulator, cel mai mare creditor bilateral al Moldovei rămâne România cu o pondere de 28,5% din volumul total al datoriei, fiind urmată de Japonia cu ponderea de 27,9% și Rusia (14,5%).
 

În trimestrul I al anului curent datoria țării noastre față de România s-a redus cu 26,7%  (de la $81,14 mil. la sfârșitul anului 2019 până la $59,5 mil., față de Japonia – cu 0,12% (de la $58,16 mil. la $58,09 mil.), iar față de Federația Rusă – cu 12,1% (de la $34,4 mil. la $30,23 mil.).


Detalii
02
07 2020
122

BNM: deficitul contului curent al balanței de plăți a RM s-a redus

Conform datelor provizorii  privind evoluţia conturilor internaţionale ale Republicii Moldova în trimestrul I 2020publicate de Banca Națională a Moldovei, deficitul contului curent al balanței de plăți a RM, în trimestrul I 2020, s-a redus comparativ cu cel înregistrat în ianuarie-martie 2019 atât ca valoare absolută, cât și relativ la PIB. Deficitul a constituit $188,80 mil., în scădere cu 20,9 la sută. Raportat la PIB, contul curent a constituit -7,6 la sută (față de -9,9 la sută în trimestrul I 2019). Această dinamică a fost determinată de majorarea excedentelor înregistrate la veniturile primare și secundare, în timp ce balanțele bunurilor și serviciilor s-au deteriorat.

Detalii
11
06 2020
28

BNM: valorile principalelor instrumente de politică monetară rămân neschimbate

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a decis, cu vot unanim,  să mențină la același nivel valorile principalelor instrumente de politică monetară. Astfel, rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt este în continuare de 3,25 la sută anual. Totodată, rămân neschimbate ratele de dobândă la creditele și depozitele overnight - 6,25 la sută și, respectiv, 0,25 la sută anual.
 
Norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă, de asemenea, se menține aceeași - 34,0 la sută din baza de calcul, precum și norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă - 21,0 la sută din baza de calcul.
 

Detalii
24
06 2020
124

Осторожное кредитование

Национальный банк Молдовы объявил данные об объемах новых кредитов, выданных коммерческими банками в мае 2020 г. Он составил 2,012 млрд леев и снизился по сравнению с показателями мая месяца 2019 г. на 25,9%.
 
Кредиты в национальной валюте были самыми востребованными – их доля составила 72% от общей суммы (1,448 млрд леев, на 4,5% меньше по сравнению с месяцем апрелем и на 23,3% меньше по сравнению с маем 2019 г.). В иностранной валюте было выдано 25,1% кредитов (505,4 млн леев. Соответственно, снижение составило 29,1% на 36,3%), а привязанных к курсу иностранной валюты – 2,9% (58,7 млн леев, сократившись на 43,2% по отношению к апрелю текущего года, но увеличившись на 75,8% по сравнению с маем 2019 г.).

Detalii
20
05 2020
222

Прогноз НБМ по инфляции в 2020-2021 гг.

Годовое значение инфляции в Молдове до конца 2020 г. будет непрерывно снижаться. Согласно второму прогнозу Национального банка Молдовы (НБМ), минимального значения индекс потребительских цен на уровне 3,5% достигнет в четвертом квартале текущего года и в январе-марте 2021 г.

Специалисты НБМ полагают, что впоследствии годовой показатель инфляции может несколько увеличиться – во втором квартале 2021 г. В этот период максимальный уровень годовой инфляции может достичь 4,6%.
Detalii
19
05 2020
181

Нацбанк перечислил часть прибыли в госбюджет

В понедельник, после трехстороннего заседания первых лиц государства, премьер-министр Республики Молдова Ион Кику сообщил, что в госбюджет поступили 280 млн леев, перечисленные Национальным банком Молдовы в виде части полученной им прибыли для компенсаци потерь, вытекающих из госгарантий по срочным кредитам, выданным 17 ноября 2014 г. и 1 апреля 2015 г.

«После изменения законодательства, прибыль НБМ частично перечисляется в госбюджет для компенсации потерь от «кражи миллиарда» и снижения суммы, возмещение которой возложено на граждан», — подчеркнул Ион Кику.
Detalii
14
05 2020
139

НБМ: значения основных инструментов денежной политики остались неизменными

Исполнительный комитет Национального банка Молдовы (НБМ) единогласно принял решение сохранить неизменными значения основных инструментов денежной политики. Таким образом, базовая ставка, применяемая к основным операциям краткосрочной денежной политики, поддерживается на уровне 3,25% годовых. Остаются неизменными и процентные ставки по кредитам и депозитам овернайт в размере 6,25% и 0,25%, соответственно, остаются без изменений.

Сохраняется и норма обязательных резервов из средств, привлеченных в молдавских леях и в неконвертируемой валюте – 34,0% от расчетной базы, а также норма обязательных резервов из средств, привлеченных в свободно конвертируемой валюте – 21,0% от расчетной базы.
Detalii
04
05 2020
271

Măsuri temporare aferente cerințelor față de amortizorul de conservare a capitalului

Se permite băncilor să utilizeze temporar, până la o dată ce va fi stabilită ulterior, fondurile proprii menținute pentru îndeplinirea amortizorului de conservare a capitalului, care au fost constituite anterior, conform pct.9 din Regulamentul cu privire la amortizoarele de capital ale băncilor1.

În Monitorul Oficial din 30 aprilie a fost publicată Hotărârea Băncii Naționale a Moldovei nr. 91 din 03.04.2020 cu privire la măsuri temporare aferente cerințelor față de amortizorul de conservare a capitalului.
Detalii
05
05 2020
178

Activele oficiale de rezervă s-au majorat

Banca Națională a Moldovei anunță că, după diminuarea cu circa $144.15 mil. în lunile martie și aprilie, activele oficiale de rezervă au fost restabilite la nivelul de $3 118,53 mil., potrivit datelor din 24 aprilie 2020.

Această evoluție a fost determinată, în principal, de acordarea de către Fondul Monetar Internațional în favoarea Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova a creditului de urgență pentru gestionarea situației epidemiologice excepționale provocate de COVID-19. Suma este echivalentul a 172,5 mil. drepturi speciale de tragere (DST), ceea ce reprezintă cca $233,9 mil.
Detalii
29
04 2020
281

Ставки по кредитам в марте 2020 г.

Средневзвешенная процентная ставка по новым кредитам в леях в Молдове в марте 2020 г. составила 8,58% годовых, сократившись на 0,16 п.п. в сравнении с предыдущим месяцем. В то же время, в сравнении с мартом предыдущего года она увеличилась на 0,41 п.п.

По данным Национального банка Молдовы, в марте 2020 г. физическим лицам кредиты предоставлялись по средней ставке 7,99% (-0,46 п.п. в сравнении с предыдущим месяцем; +0,71 п.п. в сравнении с мартом 2019 г.), юридическим — 8,72% (-0,12 п.п. и -0,04 п.п., соответственно), а физлицам, занимающимся предпринимательской деятельностью, — 10,31% (-0,15 п.п. и +0,44 п.п., соответственно).
Detalii