11
08 2016
700

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2016

Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-iunie 2016 indicele producţiei industriale a rămas la același nivel faţă de ianuarie-iunie 2015. În luna iunie 2016 faţă de iunie 2015 acest indice a marcat 97,9%. Industria extractivă în ianuarie-iunie 2016 comparativ cu ianuarie-iunie 2015 a înregistrat o descreştere a volumului producției cu 20,8%. Industria prelucrătoare, comparativ cu aceeaşi perioada a anului 2015, a înregistrat o creştere a volumului producţiei cu 2,1%, ceea ce a determinat majorarea indicelui general de producție pe țară cu 1,7%. În ianuarie-iunie 2016 faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent industria alimentară în ansamblu a înregistrat o descreştere a volumului de producţie cu 2,1% (ceea ce a generat descreşterea indicelui general pe total industrie cu 0,5%). Volumul producţiei însă a crescut la activităţile: prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor – cu 78,4% (motivînd creşterea indicelui general cu 0,3%); distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice – cu 27,6% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,4%); fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase – cu 8,3% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,1%); fabricarea pîinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie – cu 3,4% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,1%); fabricarea produselor lactate – cu 3,3% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,2%); fabricarea vinurilor din struguri – cu 2,9% (motivînd creșterea pe total industrie cu 0,1%). În acelaşi timp s-au înregistrat reduceri ale volumului de producţie la următoarele activităţi ale industriei alimentare: producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate – cu 38,3% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,6%); fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – cu 23,4% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,5%); prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 9,9% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,3%). În perioada de referinţă faţă de aceeași perioadă a anului precedent s-au înregistrat creşteri şi la alte activităţi ale industriei prelucrătoare, cum ar fi: prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi pluta, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite – cu 42,5% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,1%); fabricarea produselor textile – cu 34,8% (motivînd creşterea pe total industrie cu 1,8%); fabricarea produselor de tutun – cu 32,5% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,1%); fabricarea de mobilă – cu 28,7% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,6%); fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 24,1% (motivînd creşterea pe total industrie cu 1,2%); tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor – cu 16,8% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,2%); fabricarea substanţelor şi a produselor chimice – cu 14,0% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,3%) etc. Totodată, au avut loc reduceri ale volumului de producţie faţă de ianuarie-iunie 2015 la activităţile: fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice – cu 22,4% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,3%); fabricarea echipamentelor electrice – cu 17,7% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 1,5%); fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice – cu 13,0% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,4%); fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice – cu 5,5% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,2%). În ianuarie-iunie 2016 faţă de ianuarie-iunie 2015 sectorul energetic a înregistrat micşorarea volumului producţiei cu 6,0% (motivînd descreşterea indicelui general de producţie cu 1,0%). Descreșterea nivelului producției în sectorul energetic a fost cauzată în mare parte de descreşterea producţiei la activitatea producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice cu 4,4% şi la activitatea furnizarea de abur şi aer condiţionat – cu 11,5%. În profil pe regiuni de dezvoltare indicele producţiei industriale în ianuarie-iunie 2016 faţă de ianuarie-iunie 2015 a evoluat în felul următor: pentru municipiul Chişinău a constituit 96,3%, regiunea Nord – 96,6%, regiunea Centru – 102,4%, regiunea Sud – 110,4% şi UTA Găgăuzia – 123,3%. Anexe: 1. Indicii producției industriale pe principalele tipuri de activități în ianuarie-iunie 2016

via | www.statistica.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.