17
02 2015
1356

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în anul 2014

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în anul 20141),2) Biroul Naţional de Statistică informează că, exporturile de mărfuri realizate în luna decembrie 2014 s-au cifrat la 181,3 mil. dolari SUA, cu 13,0% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 11,5% - comparativ cu luna decembrie 2013. În anul 2014 exporturile de mărfuri au totalizat 2339,5 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în anul 2013 cu 3,7%. Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 1529,6 mil. dolari SUA (65,4% din total exporturi), cu 5,6% mai puţin faţă de anul 2013. Reexporturile de mărfuri au avut o valoare de 809,9 mil. dolari SUA, care echivalează cu o cotă de 34,6% în total exporturi. Comparativ cu anul 2013 reexporturile de mărfuri s-au majorat cu 0,2%. Exporturile structurate pe grupe de ţări se prezintă astfel: Exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–28) au însumat 1246,0 mil. dolari SUA (cu 9,6% mai mult faţă de anul 2013), deţinînd o cotă de 53,3% în total exporturi (46,8% în anul 2013). Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 31,4% (în anul 2013 – 38,0%), ce corespunde unei valori de 735,6 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au micşorat cu 20,3%, comparativ cu anul 2013. Exporturile divizate pe ţări de destinaţie a mărfurilor se prezintă astfel: Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în anul 2014, comparativ cu anul 2013, relevă reducerea livrărilor către Federaţia Rusă (-32,9%), Ucraina (-22,2%), Turcia (-17,7%), Polonia (-24,4%), Noua Zeelandă (-36,0%), Georgia (-12,7%), Irak (-21,8%) şi Cipru (-21,1%), care a influenţat scăderea pe total exporturi cu 12,5%. În acelaşi timp s-au majorat exporturile către Italia (+31,4%), Belarus (+49,1%), Germania (+21,6%), România (+5,6%), Statele Unite ale Americii (+27,0%), Letonia (de 2,3 ori), Liban (de 4,8 ori), Egipt (de 22,2 ori), Kazahstan (+15,4%), Bulgaria (+16,3%), Republica Cehă (+16,7%), Austria (+24,1%), Olanda (+29,9%), Pakistan (de 4,1 ori), Indonezia (de 3,5 ori), Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (+2,6%), Elveţia (+3,0%), Franţa (+6,0%), Grecia (+5,5%), Lituania (+9,8%), Belgia (+35,6%) şi China (+25,9%). Această creştere a atenuat diminuarea pe total exporturi cu 9,4%. Exporturile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel: În anul 2014, comparativ cu anul 2013, au scăzut exporturile de băuturi alcoolice şi nealcoolice (-23,7%), articole prelucrate din metal (-59,2%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (-52,3%), legume şi fructe (-8,2%), vehicule rutiere (-53,5%), fire, ţesături şi articole textile (-19,4%), seminţe şi fructe oleaginoase (-7,4%), tutun brut şi prelucrat (-34,5%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (-20,5%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-14,7%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-33,5%), cauciuc prelucrat (-49,4%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-87,6%), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (-15,2%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-18,6%), fier şi oţel (-45,9%), materiale plastice prelucrate (-56,2%), construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat (-56,5%), articole din minerale nemetalice (-5,3%), încălţăminte (-6,2%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-15,3%), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (-14,5%), articole din lemn (-23,5), materiale plastice sub forme primare (-47,6%), metale neferoase (-48,9%), influenţînd diminuarea pe total exporturi cu 11,5%. Totodată au crescut exporturile de cereale şi preparate pe bază de cereale (+44,3%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (+76,1%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (+93,8%), îmbrăcăminte şi accesorii (+6,6%), carne şi preparate din carne (+79,4%), produse medicinale şi farmaceutice (+10,5%), hrană destinată animalelor (de 2,2 ori), maşini şi aparate electrice (+2,3%), mobilă şi părţile ei (+2,9%), articole de voiaj; sacoşe şi similare (+6,6%), atenuînd scăderea pe total exporturi cu 7,9%. Importurile de mărfuri realizate în luna decembrie 2014 au însumat 505,1 mil. dolari SUA, cu 8,8% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 9,0% mai puţin comparativ cu luna decembrie 2013. În anul 2014 importurile au totalizat 5317,0 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în anul 2013 cu 3,2%. Importurile structurate pe grupe de ţări se prezintă astfel: Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-28) s-au cifrat la 2567,7 mil. dolari SUA (cu 3,9% mai mult decît în anul 2013), deţinînd o pondere de 48,3% în total importuri (45,0% în anul 2013). Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 1449,3 mil. dolari SUA (cu 13,3% mai puţin decît în anul 2013), care echivalează cu o cotă de 27,3% în total importuri (30,5% în anul 2013). Importurile divizate pe ţări de origine a mărfurilor se prezintă astfel: Analiza evoluţiei importurilor pe ţări în anul 2014, comparativ cu anul 2013, denotă micşorarea livrărilor din Ucraina (-17,1%), Turcia (-21,0%), Federaţia Rusă (-9,0%), Belarus (-20,4%), Israel (-50,8%), Austria (-13,9%), Ungaria (-14,7%), Franţa (-7,7%), Kazahstan (-16,6%) şi Vietnam (-15,6%), care a condus la diminuarea pe total importuri cu 6,9%. Totodată au fost înregistrate creşteri la importurile din România (+11,2%), Germania (+7,9%), Brazilia (de 2,6 ori), Polonia (+9,2%), Japonia (+22,7%), Italia (+1,8%), Statele Unite ale Americii (+3,8%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+10,4%), Olanda (+14,7%), Coreea de Sud (+14,1%), Serbia (+24,7%) şi Uzbekistan (+58,1%). Importurile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel: În anul 2014, comparativ cu anul 2013 s-au redus importurile de energie electrică (-50,3%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-6,0%), maşini şi aparate electrice (-9,0%), fire, ţesături, articole textile (-8,0%), zahăr, preparate pe bază de zahăr, miere (-53,1%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (-12,5%), tutun brut şi prelucrat (-20,9%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (-24,2%), maşini şi aparate industriale, cu aplicaţii generale (-6,0%), articole prelucrate din metal (-6,9%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (-7,8%), mobilă şi părţile ei (-14,9%), cărbune, cocs şi brichete (-38,4%), articole din minerale nemetalice (-5,0%), legume şi fructe (-6,6%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-5,0%), îmbrăcăminte şi accesorii (-7,7%), cereale şi preparate pe bază de cereale (-9,0%), cauciuc prelucrat (-8,4%), cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora (-5,6%), peşte, crustacee, moluşte (-6,4%), produse lactate şi ouă de păsări (-10,1%), încălţăminte (-12,8%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-16,0%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (-35,9%), influenţînd astfel la diminuarea pe total importuri cu 6,1%. Totodată au sporit importurile de maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (+25,5%), metale neferoase (de 2,2 ori), produse medicinale şi farmaceutice (+5,5%), materiale plastice prelucrate (+13,9%), animale vii (+97,7%), articole din lemn, exclusiv mobilă (+5,3%), carne şi preparate din carne (+16,3%), construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat (+14,7%), piele şi blană prelucrate (+28,1%), hrană destinată animalelor (+21,2%), seminţe şi fructe oleaginoase (+17,5%). Balanţa comercială pe grupe de ţări se prezintă astfel: Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în anul 2014 a unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 2977,5 mil. dolari SUA, cu 86,6 mil. dolari SUA (-2,8%) mai mic faţă de cel înregistrat în anul 2013. Cu ţările Uniunii Europene (UE-28) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 1321,7 mil. dolari SUA (în anul 2013 – 1334,8 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de 713,7 mil. dolari SUA (în anul 2013 – 749,1 mil. dolari SUA). Balanţa comercială cu principalele ţări se prezintă astfel: Balanţa comercială pe principalele grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel: Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în anul 2014 a fost de 44,0% faţă de 44,2% în anul 2013. Persoanele fizice au importat în anul 2014 mărfuri şi produse în valoare de 118,5 mil. dolari SUA, cu 30,8% mai puţin decît în anul 2013. Diminuarea importurilor a fost condiţionată de reducerea livrărilor de autoturisme şi autovehicule (-32,6%), cărora le-au revenit 89,4% din importurile realizate de persoanele fizice. Notă: 1 Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender. 2 Datele pentru luna decembrie 2014 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente şi anul 2013 – date rectificate. Sursa datelor: Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).

via | www.statistica.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.