13
10 2014
1542

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-august 2014

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-august 20141),2)

Biroul Naţional de Statistică relatează că, exporturile de mărfuri realizate în luna august 2014 s-au cifrat la 176,2 mil. dolari SUA, cu 13,8% mai putin faţă de luna precedentă şi cu 13,1% — comparativ cu luna august 2013.

În ianuarie-august 2014 exporturile de mărfuri au totalizat 1552,8 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada similară din anul 2013 cu 0,6%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 978,8 mil. dolari SUA (63,0% din total exporturi), înregistrînd o diminuare de 5,3% faţă de ianuarie-august 2013, care a atenuat sporirea exporturilor cu 3,6%.

http://www.statistica.md/public/files/ComPresa/Comert/2014/Com_Ext_ian_aug_2014.png

Reexporturile de mărfuri au avut o valoare de 574,0 mil. dolari SUA, care echivalează cu o cotă de 37,0% în total exporturi. Comparativ cu ianuarie-august 2013 reexporturile de mărfuri s-au majorat cu 12,5%.Exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–28) au însumat 810,6 mil. dolari SUA (cu 15,8% mai mult faţă de ianuarie-august 2013), deţinînd o cotă de 52,2% în total exporturi (45,3% în ianuarie-august 2013).

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 32,9% (în ianuarie-august 2013– 39,6%), ce corespunde unei valori de 510,6 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au micşorat cu 16,4%, comparativ cu ianuarie-august 2013.

Exporturile divizate pe ţări de destinaţie a mărfurilor se prezintă astfel:Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în ianuarie-august 2014, comparativ cu perioada similară din anul 2013 relevă, că majorarea livrărilor către Italia (+54,1%), Germania (+41,5%), Belarus (+47,3%), Elveţia (+78,0%), România (+2,6%), Bulgaria (+33,3%), Franţa (+25,6%), Olanda (+44,2%), Austria (+54,1%), Spania (+83,2%), Belgia (+83,3%), Grecia (+11,6%), Lituania (+21,1%), Uzbekistan (+25,5%), Letonia (+60,2%) şi China (+60,5%) a contribuit la creşterea pe total exporturi cu 10,8%.

Totodată, s-au diminuat exporturile către Federaţia Rusă (-26,5%), Turcia (-23,8%), Ucraina (-17,3%), Polonia (-22,4%), Ungaria (-62,8%), Statele Unite ale Americii (-14,1%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (-1,7%), Noua Zeelandă (-8,1%), Georgia (-11,2%) şi Irak (-24,1%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 11,9%.

Exporturile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:În ianuarie-august 2014, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2013 s-au marcat creşteri substanţiale la exporturile de cereale şi preparate pe bază de cereale (+86,0%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (de 3,2 ori), îmbrăcăminte şi accesorii (+14,4%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (+96,8%), produse medicinale şi farmaceutice (+28,1%), carne şi preparate din carne (de 2,4 ori), hrană destinată animalelor (de 6,7 ori), seminţe şi fructe oleaginoase (+6,7%), mobilă şi părţile ei (+7,8%), maşini şi aparate electrice (+1,8%), articole din minerale nemetalice (+7,3%), articole de voiaj; sacoşe şi similare (+10,9%), produse lactate şi ouă de păsări (+7,3%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (+22,6%), fibre textile şi deşeurile lor (+52,2%), care au favorizat creşterea pe total exporturi cu 13,9%.

Totodată, s-au micşorat exporturile de băuturi alcoolice şi nealcoolice (-32,3%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (-62,2%), articole prelucrate din metal (-66,2%), vehicule rutiere (-56,3%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (-24,8%), tutun brut şi prelucrat (-45,9%), fire, ţesături şi articole textile (-14,2%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-17,2%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-32,4%), cauciuc prelucrat (-37,4%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-85,9%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-30,5%), materiale plastice prelucrate (-49,2%), construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat (-56,7%), legume şi fructe (-1,2%), încălţăminte (-8,6%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-10,0%), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (-24,2%), articole din lemn (-23,3%), cauciuc brut (-25,0%), fier şi oţel (-40,4%), materiale plastice sub forme primare (-56,0%), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (-48,0%), metale neferoase (-46,6%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 13,0%.

Importurile de mărfuri realizate în luna august 2014 au însumat 412,9 mil. dolari SUA, cu 7,6% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 7,1% — comparativ cu luna august 2013.

În ianuarie-august 2014 importurile au totalizat 3406,9 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2013 cu 3,1%.

Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-28) s-au cifrat la 1687,0 mil. dolari SUA (cu 8,0% mai mult decît în ianuarie-august 2013), deţinînd o pondere de 49,5% în total importuri (44,5% în ianuarie-august 2013).

Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 919,6 mil. dolari SUA (cu 14,9% mai puţin decît în ianuarie-august 2013), care echivalează cu o cotă de 27,0% în total importuri (30,8% în ianuarie-august 2013).Importurile divizate pe ţări de origine a mărfurilor se prezintă astfel:Analiza evoluţiei importurilor pe ţări în ianuarie-august 2014, comparativ cu perioada similară din anul 2013 relevă, că micşorarea livrărilor din Ucraina (-15,5%), Turcia (-24,1%), Federaţia Rusă (-10,9%), Belarus (-29,1%), Israel (-60,4%), Bulgaria (-18,4%), Austria (-7,0%), Franţa (-9,3%), Ungaria (-9,9%), China (-1,6%) şi Japonia (-20,4%) a condus la diminuarea pe total importuri cu 7,9%.

Totodată, au fost înregistrate creşteri la importurile din România (+18,2%), Germania (+12,5%), Italia (+9,3%), Polonia (+11,8%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+14,2%), Elveţia (+23,9%), Statele Unite ale Americii (+6,8%), Olanda (+16,2%), Spania (+13,7%), India (+11,2%), Coreea de Sud (+22,5%) şi Serbia (+48,9%).

Importurile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:În ianuarie-august 2014, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2013 au scăzut importurile de energie electrică (-50,5%), maşini şi aparate electrice (-13,1%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-7,3%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (-23,4%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (-30,7%), zahăr, preparate pe bază de zahăr, miere (-56,8%), fier şi oţel (-7,1%), legume şi fructe (-7,3%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (-8,8%), cărbune, cocs şi brichete (-35,4%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-0,7%), fire, ţesături, articole textile (-2,7%), articole prelucrate din metal(-5,5%), articole din minerale nemetalice (-2,5%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-4,7%), îmbrăcăminte şi accesorii (-5,4%), cereale şi preparate pe bază de cereale (-6,9%), mobilă şi părţile ei (-9,1%), tutun brut şi prelucrat (-11,9%), îngrăşăminte minerale sau chimice (-10,6%), instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control (-12,8%), maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (-11,1%), încălţăminte (-11,0%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-19,7%), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (-18,6%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (-44,0%), influenţînd astfel la diminuarea pe total importuri cu 6,5%.

Totodată, au sporit importurile de maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (+31,4%), metale neferoase (de 2,6 ori), produse medicinale şi farmaceutice (+9,9%), materiale plastice prelucrate (+17,8%), carne şi preparate din carne (+30,1%), piele şi blănuri prelucrate (+41,7%), hrană destinată animalelor (+33,4%), animale vii (de 2,6 ori), articole din lemn, exclusiv mobilă (+11,6%), lemn şi plută (+12,5%), seminţe şi fructe oleaginoase (+12,8%).Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-august 2014 a unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 1854,1 mil. dolari SUA, cu 116,3 mil. dolari SUA (-5,9%) mai puţin faţă de cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2013. Cu ţările Uniunii Europene (UE-28) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 876,4 mil. dolari SUA (în ianuarie-august 2013 – 862,7 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI — de 409,0 mil. dolari SUA (în ianuarie-august 2013 – 470,5 mil. dolari SUA).

Balanţa comercială cu principalele ţări se prezintă astfel:Balanţa comercială pe principalele grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-august 2014 a fost de 45,6% faţă de 43,9% în perioada corespunzătoare din anul 2013.

Persoanele fizice au importat în ianuarie-august 2014 mărfuri şi produse în valoare de 83,6 mil. dolari SUA, cu 22,0% mai puţin decît în aceeaşi perioadă din anul 2013. Diminuarea importurilor a fost condiţionată de reducerea livrărilor de autoturisme şi autovehicule (-25,8%), cărora le-au revenit 87,5% din importurile realizate de persoanele fizice.

Note:

1 Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
2 Datele pentru luna august 2014 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente şi perioada corespunzătoare din anul 2013 – date rectificate.
Sursa datelor: Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).

via www.statistica.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.