05
06 2017
746

Băncile în proces de lichidare restituie datoriile prea lent

Auditul Curții de Conturi constată că soldul datoriei de stat continuă să înregistreze un trend ascendent, fapt ce determină creșterea riscului de solvabilitate. De asemenea, băncile care sunt în proces de lichidare, își onorează foarte lent obligațiunile față de stat în valoare de peste 13 mld. de lei. Curtea de Conturi a examinat Raportul auditului de performanță a managementului datoriei sectorului public, garanțiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2016 în cadrul ședinței publice. Auditul constată că soldul datoriei de stat, în comparație cu anul precedent, a realizat o creștere cu 17276,6 mil. lei (+51,6%), constituind 50,78 mld. lei, din care datoria de stat externă (+2,98 mld. lei/+11,3%) fiind în sumă de 29,26 mld. lei și datoria de stat internă (+14,29 mld. lei/+197,8%) de 21,529 mld. lei. Ca pondere în PIB, datoria de stat a crescut față de anul precedent cu 10,4 %, constituind 37,8%, majorarea fiind condiționată de emisiunea valorilor mobiliare de stat pentru executarea obligațiilor de plată derivate din garanțiile de stat (+13,34 mlrd. lei). Soldul datoriei de stat interne a crescut de 3 ori față de anul precedent, ceea ce semnifică cel mai înalt nivel din ultimii ani, concomitent încadrându-se în plafonul stabilit prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 (21,762 mld. lei), însumând 21,519 mld. lei. În comparație cu anul precedent, datoria de stat internă a crescut cu 14294,2 mld. lei (+197,8%), inclusiv din contul majorării emisiunii de valori mobiliare de stat pe piața primară (+953,0 mil. lei) și a celor în contul garanțiilor de stat emise pentru creditele de urgență acordate de Banca Națională a Moldovei băncilor aflate în proces de lichidare (+13,34 mld. lei). Menținerea la același nivel sau creșterea nesemnificativă a datoriilor pentru valorile mobiliare de stat emise pe piața primară denotă prezența riscului de refinanțare, reemisiunile fiind efectuate în condițiile noi ale pieței financiare. Experții mai remarcă o restituire lentă a obligațiunilor față de bugetul de stat de către băncile aflate în proces de lichidare. Astfel, în 2016 de la valorificarea activelor băncii comerciale Investprivatbank au fost încasate trei milioane de lei, în timp ce datoria față de Ministerul Finanțelor constituie 359 mil. lei. Din totalul garanțiilor de stat acordate Băncii Naționale în contul creditelor de urgență acordate sistemului bancar în valoare totală de 14,2 mld. lei, de către băncile supuse lichidării (Banca de Economii, Banca Socială și Unibank) au fost restituite în total 961,2 mil. lei sau 6,8%, din care 428,7 mil. lei în 2016. Astfel, soldul creanțelor oferite de BNM constituie 13,341 mld. lei.

via | agora.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.