20
11 2014
1143

Câştigul salarial mediu în septembrie 2014

Câştigul salarial mediu în septembrie 2014 Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna septembrie 2014, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4267,7 lei, înregistrând o creştere cu 13,5% faţă de luna septembrie 2013. În sfera bugetară câştigul salarial mediu a constituit în luna septembrie curent 3595,8 lei (+12,0% faţă de septembrie 2013). În sectorul economic (real) câştigul salarial a înregistrat 4540,1 lei (+14,1% faţă de septembrie 2013). Indicele câştigului salarial real pentru luna septembrie 2014 faţă de luna septembrie 2013 (calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal brut şi indicele preţurilor de consum) a fost de 108,3%. Câştigul salarial mediu nominal brut în septembrie 2014 pe activităţi economice Notă: Informaţia este prezentată fără datele din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender. Datele cuprind unităţile economice (sectorul real) cu 4 şi mai mulţi salariaţi şi toate instituţiile bugetare, indiferent de numărul de salariaţi. PRECIZĂRI METODOLOGICE Începând cu luna ianuarie 2014 este implementată în practică versiunea noua a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM Rev.2), armonizat integral cu Nomenclatorul de Activităţi Economice din Comunitatea Europeană (NACE Rev.2). Clasificatorul nou diferă esenţial de versiunea precedenta (CAEM Rev.1). Din aceste considerente, la moment nu este posibilă prezentarea indicatorilor privind ritmurile de creştere pe activităţi separate. Informaţii suplimentare referitoare la noua versiune CAEM le puteți accesa pe site-ul www.statistica.md – Formulare și clasificări/Clasificări și nomenclatoare.

viawww.statistica.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.