06
06 2015
751

Cea mai mare parte a persoanelor dezocupate au 25-34 ani

Potrivit datelor Biroului Național de Statistică numărul șomerilor a crescut în primul trimestrul al acestui an cu 40 de mii de persoane sau 3,2%, față de aceeași perioadă din 2014. Peste 36 mii de șomeri au vârstă cuprinsă între 25 și 36 de ani. De asemeni se atestă o micșorare cu 17,3 mii, a persoanelor declarate plecate în alte ţări la lucru sau în căutare de lucru.

În trimestrul I 2015 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1151,9 mii persoane, fiind în creştere cu 2,1% (23,8 mii) faţă de tr.I 2014. Structura populaţiei active s-a modificat după cum urmează: ponderea populaţiei ocupate a scăzut de la 94,9% la 91,5%, iar ponderea şomerilor s-a majorat de la 5,1% la 8,5%.

În sectorul agricol au activat 263,7 mii persoane (25,0% din totalul persoanelor ocupate). Faţă de trimestrul I 2014 numărul populaţiei ocupate în agricultură a crescut cu 3,6 mii, sau cu 1,4%.

În activităţile non-agricole numărul persoanelor ocupate a fost de 790,3 mii, în descreştere cu 20,2 mii sau cu 2,5% faţă de tr.I 2014.

Ponderea persoanelor ocupate în industrie a constituit 13,5% (13,1% în 2014) şi în construcţii, respectiv, 4,0% (4,8% în 2014). În sectorul servicii au activat 57,5% din totalul persoanelor ocupate, această pondere descrescând cu 0,3 % faţă de tr.I 2014. Numărul absolut al persoanelor ocupate în sectorul serviciilor a scăzut cu 13,0 mii.

În sectorul informal au lucrat 13,4% din totalul persoanelor ocupate în economie.

Numărul şomerilor, estimat conform metodologiei Biroului Internaţional al Muncii a fost de 97,9 mii persoane, fiind cu 40,4 mii mai mare faţă de tr. I 2014. Şomajul a afectat într-o proporţie mai mare bărbaţii — 67,4% din total numărul de şomeri.

Din punct de vedere al relaţiei cu piaţa muncii, în cadrul populaţiei inactive distingem două categorii importante: persoane descurajate şi persoane care au fost declarate de către gospodării plecate în alte ţări la lucru sau în căutare de lucru. Persoanele descurajate în a-şi găsi un loc de muncă dorit au constituit circa 18,3 mii — faţă de 16,1 mii în 2014. Numărul persoanelor declarate de către gospodării plecate în alte ţări la lucru sau în căutare de lucru a fost conform estimărilor de circa 309,5 mii persoane — faţă de 326,8 mii în 2014. Aproximativ două treimi din numărul celor declaraţi plecaţi au constituit-o bărbaţii (62,0%), la fel şi persoanele plecate din localităţile rurale (64,7%).

via | agora.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.