20
02 2015
1190

Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în anul 2014

Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în anul 2014* Indicii de volum ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) şi serviciile de piaţă prestate populaţiei, conform CAEM Rev.2 În luna decembrie 2014 volumul cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a înregistrat o creştere de 22,2% (în preţuri comparabile) faţă de luna precedentă şi de 18,4%, comparativ cu luna decembrie 2013. În anul 2014 volumul cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) s-a majorat cu 7,5% (în preţuri comparabile) faţă de anul precedent. În luna decembrie 2014 volumul cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de servicii de piaţă prestate populaţiei a fost în creştere cu 14,5% (în preţuri comparabile) faţă de luna precedentă şi în scădere cu 2,2% - comparativ cu luna decembrie 2013. Evoluţia lunară a indicilor de volum ai cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţa prestate populaţiei În anul 2014 volumul cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de servicii de piaţă prestate populaţiei s-a majorat cu 7,4% (în preţuri comparabile), comparativ cu anul 2013. Indicii valorici ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) şi serviciile de piaţă prestate întreprinderilor, conform CAEM Rev.2 În luna decembrie 2014 valoarea cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor a crescut cu 11,2% (în preţuri curente) faţă de luna precedentă şi s-a redus cu 21,6% comparativ cu luna decembrie 2013. Evoluţia lunară a indicilor valorici ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul,întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor. În anul 2014 valoarea cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor s-a majorat cu 11,6% (în preţuri curente), comparativ cu anul 2013. În luna decembrie 2014 valoarea cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a înregistrat o creştere de 2,4% (în preţuri curente) faţă de luna precedentă şi de 2,1% - comparativ cu luna decembrie 2013. Evoluţia lunară a indicilor valorici ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata În anul 2014 valoarea cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) s-a majorat cu 12,0% (în preţuri curente), comparativ cu anul 2013. În luna decembrie 2014 valoarea cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de servicii de piaţa prestate întreprinderilor a înregistrat o creştere de 8,9% (în preţuri curente) faţă de luna precedentă şi de 6,5% - comparativ cu luna decembrie 2013. Evoluţia lunară a indicilor valorici ai cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţa prestate întreprinderilor În anul 2014 valoarea cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de servicii de piaţa prestate întreprinderilor s-a majorat cu 10,2% (în preţuri curente), faţă de anul precedent. PRECIZĂRI METODOLOGICE privind cifra de afaceri în comerţ şi servicii. Notă: * Datele pentru luna decembrie 2014 sînt provizorii şi pot fi revizuite pe baza rectificărilor ce se efectuează retroactiv de către agenţii economici din eşantion.

via | www.statistica.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.