05
04 2016
813

Comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2016, informaţie succintă

Biroul Naţional de Statistică anunţă că, exporturile de mărfuri realizate în luna februarie 2016 s-au cifrat la 138,5 mil. dolari SUA, cu 18,6% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 16,3% mai puţin, comparativ cu luna februarie 2015.Comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2016*, informaţie succintă

Biroul Naţional de Statistică anunţă că, exporturile de mărfuri realizate în luna februarie 2016 s-au cifrat la 138,5 mil. dolari SUA, cu 18,6% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 16,3% mai puţin, comparativ cu luna februarie 2015.

În ianuarie-februarie 2016 exporturile de mărfuri au totalizat 255,2 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2015 cu 18,5%.În ianuarie-februarie 2016 exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–28) au însumat 167,8 mil. dolari SUA (cu 20,3% mai puţin faţă de aceeaşi perioadă din anul 2015), deţinînd o cotă de 65,8% în total exporturi (67,3% – în ianuarie-februarie 2015).

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 18,9% (în ianuarie-februarie 2015 – 19,9%), ce corespunde unei valori de 48,3 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au micşorat cu 22,6%, comparativ cu ianuarie-februarie 2015.Importurile de mărfuri realizate în luna februarie 2016 au însumat 287,0 mil. dolari SUA, cu 38,4% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 5,7% mai puţin, comparativ cu luna februarie 2015.În ianuarie-februarie 2016 importurile de mărfuri au totalizat 494,4 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2015 cu 13,8%.Importurile de mărfuri din ţările Uniunii Europene (UE-28) în ianuarie-februarie 2016 s-au cifrat la 217,4 mil. dolari SUA (cu 10,2% mai puţin decît în ianuarie-februarie 2015), deţinînd o pondere de 44,0% în total importuri (42,2% — în ianuarie-februarie 2015).

Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 154,5 mil. dolari SUA (cu 16,2% mai puţin decît în ianuarie-februarie 2015), care echivalează cu o cotă de 31,2% în total importuri (32,2% – în ianuarie-februarie 2015).Deficitul balanţei comerciale în luna februarie 2016 a fost de 148,5 mil. dolari SUA, cu 57,8 mil. dolari SUA (+63,9%) mai mare decît cel înregistrat în luna precedentă şi cu 9,7 mil. dolari SUA (+7,0%) — comparativ cu luna februarie 2015.Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-februarie 2016 a unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 239,2 mil. dolari SUA, cu 21,2 mil. dolari SUA (-8,2%) mai mic faţă de cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2015. Cu ţările Uniunii Europene (UE-28) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 49,6 mil. dolari SUA (în ianuarie-februarie 2015 – 31,5 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI — de 106,2 mil. dolari SUA (în ianuarie-februarie 2015 – 122,0 mil. dolari SUA).Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-februarie 2016 a fost de 51,6% faţă de 54,6% în perioada corespunzătoare din anul 2015.

*Notă: Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
Datele pentru luna februarie 2016 sînt provizorii, iar pentru luna precedentă şi perioada corespunzătore din anul 2015 – date rectificate.
Sursa datelor: Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).


via | :

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.