05
05 2015
1783

Comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-martie 2015 (informaţie succintă)

Comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-martie 20151),2),3)

Biroul Naţional de Statistică relatează că, exporturile de mărfuri realizate în luna martie 2015 s-au cifrat la 174,9 mil. dolari SUA, cu 5,7% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 18,3% mai puţin comparativ cu luna martie 2014.În ianuarie-martie 2015 exporturile de mărfuri au totalizat 488,2 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2014 cu 14,8%.În ianuarie-martie 2015 exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–28) au însumat 320,0 mil. dolari SUA (cu 0,3% mai mult faţă de aceeaşi perioadă din anul 2014), deţinînd o cotă de 65,5% în total exporturi (55,6% – în ianuarie-martie 2014).

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 21,3% (în ianuarie-martie 2014 – 31,6%), ce corespunde unei valori de 104,1 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au micşorat cu 42,4%, comparativ cu ianuarie-martie 2014.Importurile de mărfuri realizate în luna martie 2015 au însumat 402,4 mil. dolari SUA, cu 32,3% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 16,7% mai puţin comparativ cu luna martie 2014.În ianuarie-martie 2015 importurile au totalizat 975,9 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2014 cu 19,9%.Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-28) s-au cifrat la 433,1 mil. dolari SUA (cu 21,1% mai puţin decît în ianuarie-martie 2014), deţinînd o pondere de 44,4% în total importuri (45,1% — în ianuarie-martie 2014).

Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 290,0 mil. dolari SUA (cu 24,5% mai puţin decît în ianuarie-martie 2014), care echivalează cu o cotă de 29,7% în total importuri (31,5% – în ianuarie-martie 2014).Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-martie 2015 a unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 487,7 mil. dolari SUA, cu 157,5 mil. dolari SUA (-24,4%) mai mic faţă de cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2014. Cu ţările Uniunii Europene (UE-28) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 113,1 mil. dolari SUA (în ianuarie-martie 2014 – 230,2 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI — de 185,9 mil. dolari SUA (în ianuarie-martie 2014 – 203,4 mil. dolari SUA).Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-martie 2015 a fost de 50,0% faţă de 47,0% în perioada corespunzătoare din anul 2014.

Note:

1) Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
2) Datele pentru luna martie 2015 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente şi perioada corespunzătore din anul 2014 – date rectificate.
Sursa datelor: Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).
3) Informaţii mai detaliate privind comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova realizat în ianuarie-martie 2015 vor fi prezentate în Nota informativă “Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2015” şi în tabele statistice plasate pe pagina Web a Biroului Naţional de Statistică pe data de 12 mai 2015 în rubricile: Comunicate de presă şi Statistici pe domenii/Comerţ exterior /Serii de timp infraanuale

via | www.statistica.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.