29
09 2015
946

Deficitul bugetului de stat a ajuns la 1,3 miliarde de lei, iar datoria de stat externă este de peste 1,3 milioane de dolari

În 8 luni ale anului 2015, veniturile bugetului de stat pe toate componentele au constituit 17.910 miliarde de lei, ceea ce este cu 788,1 milioane de lei mai puțin sau la nivel de 95,8 la sută faţă de prevederile perioadei de raportare. Partea de cheltuieli a bugetului de stat pe toate componentele s-a executat în sumă de 19,191 miliarde de lei, cu 4,479 miliarde de lei mai puțin sau la nivel de 81,1 la sută faţă de prevederile perioadei de raportare. Astfel, deficitul a ajuns la aproape 1,3 miliarde de lei. La componenta de bază au fost acumulate venituri în sumă de 16,147 miliarde de lei, ceea ce este cu 333,7 milioane de lei mai puțin sau la nivel de 98,0 la sută faţă de prevederile perioadei de gestiune. Comparativ cu 8 luni ale anului precedent, încasările s-au majorat cu 729,3 milioane de lei sau cu 4,7 la sută. Din componenta de bază au fost efectuate cheltuieli în sumă de 16,191 miliarde de lei, ceea ce este cu 2,792 miliarde de lei mai puțin sau la nivel de 85,3 la sută faţă de prevederile perioadei de gestiune. Executarea bugetului de stat în 8 luni ale anului 2015 s-a soldat cu un deficit în sumă de 1,280 miliarde de lei. Sursele de finanţare a deficitului bugetului de stat s-au format din surse interne în sumă de 362,6 milioane de lei, inclusiv mijloacele din vânzarea şi privatizarea patrimoniului public 19,1 milioane de lei, surse externe în sumă de 1,232 milioane de lei, majorarea soldului de mijloace bănești în conturile bugetului de stat în sumă de (-314,1) milioane de lei. De asemenea, la situația din 31 august 2015, soldul datoriei de stat externe a constituit 1,346 milioane de dolari, înregistrându-se o majorare, comparativ cu începutul anului, cu 40,2 milioane de dolari, cauzată de atingerea valorii pozitive a finanţării externe nete cu 68,5 mil. dolari SUA și a fluctuației negative a ratei de schimb a dolarului SUA față de alte valute străine cu 28,3 mil. dolari.

via | www.realitatea.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.