07
07 2015
971

Dinamică pozitivă înregistrată la vamă

Serviciul Vamal înregistrează o dinamică pozitivă. Timpuri cînd vama verifica practic toate mijloacele de transport deja este în trecut. SV a depășit etapă cînd controlului au fost suspuse majoritatea tranzacțiilor, și asta datorită dezvoltării principiului selectivității, bazat pe analiza de risc. Prin această și se explică reducerea ponderii controlului vamal fizic, / numit culoarul roșu de control vamal. Acest indice are o dinamică pozitivă, fiind înregistrată o diminuare semnificativă la import de la 50% în 2009 pînă la 16% în 2015. Mai mult, de la începutul anului curent sunt rezultative și operaţiunile la export fiind repartzate la control doar 2 % pe roşu. Daca anterior vama verifica practic toate mijloacele de transport actualmente au fost înregistrate rezultate foarte bune, care apropie Serviciului Vamal al Republicii Moldova la nivelul autorităților vamale din statele membre ale UE. În baza analizei de risc și tehnologii moderne ajustate la standardele itnernaționale, Serviciul Vamal a dezvoltat capacitățile de a selecta pentru control fizic doar tranzacțiie suspecte de fraudă și evaziuni fiscale, și să le direcționeze pe coluarul roșu spre efectuarea controlului detaliat. Totodată prin aceasta se reduc controalele pentru tranzacțiile fără risc, ceea ce denotă sporirea gradului de conformare benevolă a agenților economici la respectarea legislației vamale. Pe parcursul ultimilor ani au fost implementate noi mecanisme de faciltare a traficului transfrontalier. Concomitent au fost acordate mai multe beneficii agenților economici de încredere. Unul din indicatorii cheie de performanță a SV este durata vămuirii – vizibilă și palpabilă de fiecare agent economic care declară mărfurile. La acest capitol vama Republicii Moldova a înregistrat o dinamică pozitivă și o tendință fermă de micșorare a timpului de vămuire. Astăzi, durata vămuirii, nu o mai calculăm în ore dar vorbim de minute. Dacă în 2009 perfectarea declarației pe coluarul verde într-un post vamal intern în mediu a constituit o oră și 40 min, atunci prin simplificarea și automatizarea procedurilor vamale, în ziua de astăzi declarantul poate să-și ridice declarația vamală cu ștampila liber de vamă în 20 de minute. Este înbucurător faptul că cetățenii a căror părere a fost solicitată au împărtășit aceeași afirmație. Directorul General al Serviciului Vamal, Tudor Balițchi, susține că Serviciul Vamal este pe deplin angajat în implementarea cu succes a tuturor obiectivelor de armonizare a sistemului vamal național cu standardele UE, în vederea eficientizării sistemului de administrare vamală în domeniul facilitării comerţului internaţional, calităţii serviciilor prestate şi asigurării securităţii frontierei de stat. Notă: În conformitate cu prevederile Codului Vamal al RM, Capitolul I, Noţiuni generale: ”p. 62) culoar de control vamal – circuitul automatizat bazat pe analiza de risc, care trebuie urmat de declaraţia vamală pe durata procesului de control vamal. Fiecare culoar reprezintă un nivel de control care trebuie aplicat unei declaraţii vamale, după cum urmează:
  • culoarul verde – culoarul de control vamal care permite acordarea liberului de vamă fără efectuarea controlului documentar şi fizic;
  • culoarul galben – culoarul de control vamal care permite acordarea liberului de vamă după efectuarea controlului documentar, fără efectuarea controlului fizic;
  • culoarul roşu – culoarul de control vamal care permite acordarea liberului de vamă după efectuarea controlului documentar şi fizic;...”via | customs.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.