04
03 2015
926

Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 2014

Biroul Naţional de Statistică informează, că preţurile producătorului (preţurile medii de vînzare de către întreprinderile agricole1) la produsele agricole în anul 2014 în comparaţie cu anul 2013 au crescut cu 6,6%. Preţurile medii de vînzare la produsele vegetale s-au majorat cu 4,7%, la produsele animaliere – cu 14,8%. În anul 2014 faţă de anul 2013 a fost înregistrată creşterea preţurilor producătorului la principalele produse agricole: la floarea-soarelui – cu 14,3%, culturile cerealiere şi leguminoase – cu 8,6% (în special la grîu – cu 7,7%, porumb – cu 12,4%), legume – cu 9,1%, cartofi – cu 1,9%, vite şi păsări în masă vie – cu 15,5% (porcine – cu 15,4%, păsări – cu 16,2%,), ouă – cu 13,0%, lapte - cu 9,0%. Totodată, s-au micşorat preţurile de vînzare la fructe şi pomuşoare – cu 23,8% (din care la fructe săminţoase – cu 27,9%, fructe sîmburoase – cu 13,4%), struguri – cu 10,7%, bovine – cu 5,4%. Indicii trimestriali ai preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 2014 se caracterizează prin următoarele date (în % faţă de trimestrul corespunzător din anul precedent): Notă: 1 Datele sunt prezentate pe întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste (fără teritoriul din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender) şi reflectă evoluţia preţurilor medii reieşind din structura efectivă a vînzărilor produselor agricole realizate de către acestea. 2 Inclusiv seminţe de soi

via | www.statistica.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.