20
09 2016
461

Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 8 luni ale anului 2016

Pe parcursul a 8 luni ale anului 2016 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 9984,5 mil. lei sau 66,8% din suma anuală aprobată de 14945,7 mil. lei.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 6381,0 mil. lei sau 62,5% din suma anuală aprobată de 10202,6 mil. lei. Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 3599,7 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:

— 2478,0 mil. lei — destinate plăţii prestaţiilor de asistenţă socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat;

— 1121,7 mil. lei – destinate pentru acoperirea deficitului de venituri proprii, precum şi pentru acoperirea decalajului temporar de casă a mijloacelor financiare în BASS în perioada de plată a prestaţiilor sociale.

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 9919,3 mil. lei sau 66,2% din suma anuală aprobată de 14976,1 mil. lei.

Casa Naţională de Asigurări Sociale şi-a onorat integral obligaţiile financiare faţă de beneficiari şi toate tipurile de prestaţii sociale au fost finanţate în volum deplin, fără restanţe.

Veniturile totale executate în 8 luni ale anului 2016 au depăşit cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 65,1 mil. lei.

Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 septembrie 2016 a constituit 95,6 mil. lei.

via | cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.