09
02 2015
1287

Exportatorii preferă declarare electronică. Conform statisticii vamale, în ianuarie ponderea exportului electronic a atins 43 %

Serviciului Vamal al Republicii Moldova continuă implementarea conceptului de vama electronică (E-customs), avînd ca obiectiv trecerea la vămuire fără acte vamale pe suport de hârtie. De menționat, că la ziua de astăzi Serviciul Vamal la acest capitol a înregistrat progrese considerabile. Dacă în 2014 erau înregistrate zeci de declaraţii electronice, astăzi numărul acestora a crescut considerabil și în prima lună a anului curent, din totalul declarațiilor vamale de export, 43% au fost perfectate electronic. Prin promovarea exportului electronic Serviciul Vamal vine în susținerea susținerea producătorilor autohtoni și facilitarea exportului de produse moldovenești pe piețele externe de desfacere. Odată cu eliminarea documentelor pe suport de hîrtie şi trecerea la procesarea doar electronică a tranzacţiilor de export, Serviciul Vamal a oferit posibilitatea producătorilor de a deveni mai competitivi pe piaţa străină, minimizînd timpul de vămuire şi reducîndu-le considerabil costurile aferente exportului produselor autohtone. Este îmbucurător faptul, că numărul agenților economici care utilizează vămuirea electonică este în creștere. Astfel agenții economici, care optează pentru declararea electronic reduc din timp și costuri aferente vămuirii. Mai mult, agentul economic comunică cu vama exclusiv prin intermediul sistemului informațional și remite nu doar declarație vamală, dar și toate alte documente necesare vămuirii doar în format electronic. În acest sens, contactul direct cu colaboratorul vamal practic se exclude, ceea ce este un factor important pentru promovarea transparenței în activitatea vamală.

via | www.customs.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.