02
07 2016
922

Fiecărui locuitor al Republicii Moldova îi revin, în medie, câte 23 de metri pătrați de spațiu locativ

La 1 ianuarie 2016, fondul locativ al Republicii Moldova a constituit 81531,3 mii m2. Localităţilor urbane le revin 32485,3 mii m2 sau 39,8% din volumul total al fondului locativ, localităţilor rurale – respectiv 49046,0 mii m2 sau – 60,2%, informează Biroul Naţional de Statistică. Gradul de asigurare a populaţiei cu spaţiu locativ pe un locuitor, în medie pe ţară, a constituit 22,9 m2, în localităţile urbane – 21,5 m2, rurale – 24,0 m2 . La 1 ianuarie 2016 fondul locativ al Republicii Moldova a avut 1323,3 mii apartamente, din care în localităţi urbane 560,2 mii unităţi, în localităţi rurale – 763,1 mii unităţi. Din volumul total al apartamentelor existente 10,5% revin apartamentelor cu o cameră, 32,2% – cu două camere, 36,3% – cu trei camere, 21,0% – cu patru şi mai multe camere. Situaţia fondului locativ la 1 ianuarie 2016 pe forme de proprietate se prezintă prin următoarele date:
-Suprafaţa totală,
mii m2
în % faţă de:
suprafaţa totală,
situaţia la
1 ianuarie 2015
total
Fondul locativ – total81531,3100,6100,0
din care pe forme de proprietate:
publică1791,897,72,2
privată79673,4100,797,7
alte forme de proprietate66,199,80,1
Cota preponderentă a locuinţelor se află în proprietatea privată a cetăţenilor şi persoanelor juridice, constituind 97,7% din totalul fondului locativ al Republicii Moldova. Indicatorii de bază care caracterizează fondul locativ pe municipii şi raioane sunt prezentaţi în Anexe.

via | www.statistica.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.