06
05 2015
878

Indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-martie 2015

Biroul Naţional de Statistică relatează că, indicele preţurilor producătorului (preţurile medii de vînzare de către întreprinderile agricole1) la produsele agricole în ianuarie-martie 2015 faţă de perioada respectivă a anului precedent a constituit 101,0%. Evoluţia indicilor preţurilor de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole1 se caracterizează prin următoarele date: În ianuarie-martie 2015 preţurile producătorului la produsele vegetale s-au majorat în medie cu 6,6%. Esenţial au crescut preţurile la struguri – cu 42,1%, culturile cerealiere şi leguminoase boabe – cu 21,8% (din care: la grîu (exclusiv seminţe de soi) – cu 7,8%, porumb (exclusiv seminţe de soi) – cu 35,8%), floarea soarelui (exclusiv seminţe de soi) – cu 20,5%. La produsele animaliere preţurile de vînzare s-au micşorat în medie cu 7,6%, din care: la vite şi păsări în masă vie – cu 9,0% (la bovine – cu 5,9%, porcine – cu 20,9%) ouă alimentare – cu 1,4%. Totodată, au crescut preţurile de vînzare la ovine şi caprine (în masă vie), la păsări (în masă vie) şi lapte, respectiv, cu 30,8%, cu 8,5% şi cu 2,3%. Notă: 1 Datele sunt prezentate pe întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste (fără datelor întreprinderilor și organizațiilor din partea stîngă a Nistrului şi municipiul Bender) şi reflectă evoluţia preţurilor medii reieşind din structura efectivă a vînzărilor produselor agricole realizate de către acestea.

via | www.statistica.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.