16
08 2016
421

Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în şapte luni ale anului 2016

Pe parcursul a şapte luni ale anului 2016 în bugetului asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 8893,9 mil. lei sau 59,5% din suma anuală aprobată de 14945,7 mil. lei.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 5567,5 mil. lei, sau 54,6% din suma anuală aprobată de 10202,6 mil. lei. Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 3322,7 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:

* 2201,0 mil. lei — destinate plăţii prestaţiilor de asistenţă socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat;

* 1121,7 mil. lei – destinate pentru acoperirea deficitului de venituri proprii, precum şi pentru acoperirea decalajului temporar de casă a mijloacelor financiare în BASS în perioada de plată a prestaţiilor sociale.

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 8686,7 mil. lei sau 58,0% din suma anuală aprobată de 14976,1 mil. lei.

Casa Naţională de Asigurări Sociale şi-a onorat integral obligaţiile financiare faţă de beneficiari şi toate tipurile de prestaţii sociale au fost finanţate în volum deplin, fără restanţe.

Veniturile totale executate în şapte luni ale anului 2016 au depăşit cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 207,2 mil. lei. Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 august 2016 a constituit 237,6 mil. lei.

via | cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.