27
02 2015
988

Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-decembrie 2014

Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-decembrie 2014 întreprinderile şi organizaţiile de toate tipurile de activităţi economice au realizat investiţii în active materiale în valoare de 20352,5 mil. lei (în preţuri curente). Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o creştere de 1,8% (în preţuri comparabile). Investiţii în active materiale pe elemente de structură tehnologică. În ianuarie-decembrie 2014 investiţiile concentrate în lucrările de construcţii-montaj au însumat 10685,1 mil.lei (reprezentînd 52,5% din total), fiind în creştere cu 4,4% faţă de perioada respectivă a anului precedent. Investiţiile în utilaje, maşini şi mijloace de transport au însumat 8671,8 mil. lei (reprezentînd 42,6% din total), fiind în creştere cu 1,7% faţă de ianuarie-decembrie 2013. În ianuarie-decembrie 2014 se constată majorarea ponderii la lucrările de construcţii-montaj cu 1,7% puncte procentuale. Cota-parte a investiţiilor în utilaje, maşini şi mijloace de transport şi în alte cheltuieli s-a micşorat cu 0,4 puncte procentuale, respectiv 1,3 puncte procentuale faţă de anul precedent. Structura investiţiilor pe elemente de structură tehnologică se prezintă astfel: Investiţii în active materiale pe forme de proprietate. Analiza structurii investiţionale pe forme de proprietate a arătat că agenţii economici şi persoanele fizice ai sectorului privat au valorificat 8250,5 mil. lei investiţii, sau 40,5% din total investiţii realizate. Comparativ cu ianuarie-decembrie 2013 acest volum s-a micşorat cu 15,5% (în preţuri comparabile). Întreprinderilor din sectorul public le-au revenit 44,1% din investiţiile utilizate în total pe ţară, sau 8972,3 mil. lei, fiind în creştere cu 36,3% faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-decembrie 2013. Întreprinderilor mixte şi celor cu proprietate străină le-au revenit 14,4% din investiţiile utilizate în total pe ţară, sau cu 2,7 puncte procentuale mai puţin faţă de realizările perioadei similare a anului 2013. Structura investiţiilor pe forme de proprietate se prezintă după cum urmează: Investiţii în active materiale pe surse de finanţare. Pentru realizarea procesului investiţional în ianuarie-decembrie 2014 au fost însuşite preponderent mijloacele proprii ale agenţilor economici şi populaţiei, care au constituit 11193,8 mil. lei investiţii, reprezentînd 55,0% din volumul total al mijloacelor utilizate în total pe ţară. În ianuarie-decembrie 2014, pentru asigurarea necesităţilor investiţionale din contul surselor bugetare, au fost utilizate 4065,9 mil. lei, sau 20,0% din total investiţii, fiind în creştere faţă de anul 2013 cu 78,7% (în preţuri comparabile). Ponderea mijloacelor investitorilor străini s-a micşorat cu 3,1 puncte procentuale faţă de ianuarie-decembrie 2013, constituind 4,4% în volumul total al investiţiilor utilizate. Structura investiţiilor pe surse de finanţare se caracterizează prin următoarele date: Investiţii în active materiale pe tipuri de mijloace fixe. Analiza structurii investiţiilor pe tipuri de mijloace fixe arată, că volumul considerabil al investiţiilor a revenit valorii utilajelor, maşinilor şi mijloacelor de transport, cota-parte a cărora din total investiţii a constituit 42,6% (comparativ cu 43,0% în ianuarie-decembrie 2013). Ponderea investiţiilor utilizate la construcţia clădirilor şi edificiilor a constituit 34,2% din total investiţii realizate (din care 11,6 % – clădirilor de locuit şi 22,6% – altor clădiri şi edificii). Cota-parte a investiţiilor la construcţia clădirilor de locuit s-a micşorat cu 1,1 puncte procentuale faţă de ianuarie-decembrie 2013, iar la construcţia clădirilor (exclusiv de locuit) şi edificiilor s-a mărit cu 1,1 puncte procentuale. Structura investiţiilor în active materiale pe tipuri de mijloace fixe se prezintă în tabelul următor:

via | www.statistica.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.