15
06 2016
1568

PIB-ul Moldovei a crescut cu 0,8%

Produsul intern brut (PIB) al Republicii Moldova, în trimestrul I al anului 2016, a constituit 27 de miliarde 097 milioane de lei, fiind în creștere cu 0,8% față de aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, pe seria ajustată sezonier, PIB-ul s-a majorat cu 0,3% faţă de trimestrul I al anului 2015 şi cu 1,7% faţă de trimestrul IV al anului trecut. Valoarea adăugată brută pe economie (VAB) s-a majorat, în ianuarie-martie curent, cu 0,6% în raport cu perioada respectivă a anului trecut, contribuind la formarea şi creşterea PIB-ului cu 84,9% şi 0,5%, respectiv. Contribuţii pozitive mai importante la creşterea PIB-ului, în trimestrul I al anului 2016, faţă de trimestrul I al anului 2015, au înregistrat următoarele activităţi economice: comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor (+0,5%), cu o pondere de 14,3% la formarea PIB-ului şi o creştere a VAB cu 3,5%. Industria extractivă şi industria prelucrătoare; informaţiile şi comunicaţiile au contribuit la creșterea PIB-ului cu cîte 0,3%, cu o contribuţie la formarea PIB-ului de 12,4% şi 7,4%, respectiv şi o majorare a VAB cu 2,5% şi 4,1%, corespunzător. Agricultura, silvicultura şi pescuitul; activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice au contribuit cu cîte 0,2%, cu o pondere la formarea PIB-ului de 3,7% şi 2,4%, corespunzător şi o creştere a VAB cu 5,1% şi 7,2%, respectiv. Volumul impozitelor pe produse s-a majorat cu 1,1% în raport cu perioada similară a anului trecut, contribuind la creşterea şi formarea PIB-ului cu 0,2% şi 15,2%, respectiv. Din punctul de vedere al utilizării PIB-ului, creşterea s-a datorat consumului final al gospodăriilor populaţiei (+2%), cu o pondere de 88,8% la formarea PIB-ului şi o majorare a volumului cu 2,3% În perioada de referinţă, volumul formării brute de capital fix s-a situat sub nivelul perioadei respective a anului precedent cu 3,6%, influenţînd negativ (-0,9%) creşterea PIB-ului. O contribuţie negativă la creşterea PIB-ului a avut-o şi exportul net (-4,3%), consecinţă a diminuării cu 5,6% a volumului exporturilor de bunuri şi servicii corelată cu o creştere a volumului importurilor de bunuri şi servicii cu 1,8%.

via | www.noi.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.