07
12 2015
881

Populația economic activă a țării a crescut cu 2,2% în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut

Biroul Național de Statistică relateaă că, în trimestul III 2015 populația economic activă a Republcii Moldova a constituit 1349,2 mii de persoane, fiind în creștee cu 2,2 %, față de trimestul III al anului 2014. Structura populaţiei active nu s-a modificat faţă de nivelul trimestrului respectiv al anului 2014: ponderea populaţiei ocupate a fost de 96,7% şi ponderea şomerilor - 3,3%. Rata de activitate a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia populaţiei active de 15 ani şi peste în populaţia totală în vârstă de 15 ani şi peste) a constituit 45,2%, fiind în creştere faţă de valoarea trimestrului respectiv al anului precedent (44,2%). Acest indicator a atins valori mai înalte în rândul populaţiei masculine – 48,2%, în comparaţie cu rata pentru femei – 42,4%. Ratele de activitate pe medii au înregistrat următoarele valori: 45,5% în mediul urban şi 44,9% în mediul rural. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 32,4%, iar în categoria 15-64 ani (vârstă de muncă în ţările Uniunii Europene conform metodologiei Eurostat) – 50,0%, crescând cu 0,2 p.p. faţă de nivelul trimestrului III 2014. Rata de activitate a populaţiei în vârstă de muncă (16-56 ani pentru femei şi 16-61 ani pentru bărbaţi2) a fost de 52,8%. Populaţia ocupată a constituit 1305,2 mii persoane, fiind în creştere cu 2,3% faţă de trimestrul III 2014. Ca şi în cazul populaţiei economic active, nu au fost înregistrate disparităţi pe sexe (50,1% bărbaţi şi 49,9% femei). Aceeaşi situaţie s-a înregistrat şi în repartiţia pe medii (44,0% mediul urban şi 56,0% mediul rural). Rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia persoanelor ocupate în vârstă de 15 ani şi peste faţă de populaţia totală din aceeaşi categorie de vârstă) a fost de 43,7%, fiind în creştere față de trimestrul respectiv al anului precedent (42,7%). La bărbaţi ea a fost mai înaltă (46,4%) în comparaţie cu femeile – 41,3%. În distribuţia pe medii de reşedinţă rata de ocupare a avut valoarea 43,2% în mediul urban şi 44,1% în mediul rural. Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (16- 56/61 ani) a fost de 50,9%, a populaţiei în vârstă de 15-64 ani – 48,3% şi în categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 30,0%. Numărul şomerilor, estimat conform metodologiei Biroului Internaţional al Muncii a fost de 44,0 mii, fiind practic la nivelul anului precedent (plus 0,2% faţă de tr.III 2014). Şomajul a afectat într-o proporţie mai mare bărbaţii – 60,7% din total numărul de şomeri, la fel şi persoanele din mediul urban – 68,7%. Rata şomajului (proporţia şomerilor BIM în populaţia activă) la nivel de ţară a fost de 3,3%, înregistrînd aceeaşi valoare ca şi în trimestrul III a. 2014. Rata şomajului la bărbaţi şi la femei a înregistrat următoarele valori: 3,9% şi 2,6%. Disparităţi semnificative s-au înregistrat între rata şomajului în mediul urban – 5,0%, faţă de mediul rural – 1,8%. În rândurile tinerilor (15-24 ani) rata şomajului a constituit 10,7%. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 7,2%.

via | unimedia.info

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.