29
07 2016
578

Producţia globală agricolă în ianuarie-iunie 2016

Biroul Naţional de Statistică informează că, producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile populaţiei) în ianuarie-iunie 2016 a constituit 104,1% faţă de perioada respectivă a anului 2015.

Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creşterea producţiei vegetale cu 21,5% și a producţiei animaliere — cu 1,1%. Partea principală din volumul total al producției agricole îi revine producţiei animaliere — 83%.

Producţia animalieră pe principalele tipuri, conform estimărilor, se caracterizează prin următoarele date:Situația în profil pe gospodării indică, că în întreprinderile agricole producţia globală agricolă s-a majorat cu 18,3%, fiind în descreștere în gospodăriile populaţiei cu 2,3%.

Creşterea producţiei animaliere în gospodăriile de toate categoriile cu 1,1% a avut loc datorită majorării volumului producţiei de ouă cu 13,3%, îndeosebi în întreprinderile agricole, unde producţia de ouă a crescut cu 40,1%, drept urmare a majorării șeptelului de găini ouătoare cu 23,1% și a productivităţii acestora cu 9%.

Producţia (creşterea) vitelor şi păsărilor în gospodăriile de toate categoriile s-a micşorat cu 0,3% în rezultatul scăderii producției in gospodăriile populaţiei şi cele ţărăneşti (de fermier) cu 5,3%. În întreprinderile agricole volumul producţiei (creşterii) vitelor şi păsărilor s-a majorat cu 6,5%, ce a fost determinat de mărirea atît a efectivului mediu de animale și păsări, cît și a productivităţii acestora.

Notă:
1 Reieşind din calculele producţiei agricole în preţurile comparabile.
2 Inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier) care au la balanţă animale.

via | www.statistica.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.