27
01 2015
1170

Producţia globală agricolă în anul 2014

Biroul Naţional de Statistică informează, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile populaţiei) în anul 2014, conform estimărilor preliminare, a marcat 108,2% faţă de anul 2013. Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creşterea producţiei vegetale – cu 10,4 % şi a producţiei animaliere – cu 4,0%. Creşterea producţiei animaliere în gospodăriile de toate categoriile cu 4,0% a avut loc datorită majorării volumului producţiei de vite şi păsări cu 7,3% şi producţiei de ouă cu 3,4%. Producţia de lapte s-a diminuat cu 0,9% în rezultatul micşorării efectivului mediu de vaci în gospodăriile populaţiei (cu 2,8%). Producţia principalelor produse agricole în gospodăriile de toate categoriile se prezintă astfel: 1 Conform estimărilor preliminare 2 Reieşind din calculele producţiei agricole în preţurile comparabile 3 În masă după finisare Analiza impactului diferitor tipuri de producţie asupra ritmului volumului fizic al producţiei agricole în anul 2014 faţă de anul 2013 indică, că o influenţă pozitivă mai semnificativă a avut creşterea producţiei de cereale şi leguminoase boabe (cu 8,9%), vite şi păsări (în masă vie) (cu 7,3%), soia (cu 70,2%), fructe, nuci şi pomuşoare (cu 17,2%), floarea soarelui (cu 10,1%), legume (cu 10,2%), rapiţă (cu 59,4%), cartofi (cu 11,8%), sfeclă de zahăr (cu 14,7%), care a generat majorarea producţiei globale agricole, corespunzător, cu 2,2%, cu 1,3%, cu 1,0%, cu 0,9%, cu 0,8%, cu 0,7%, cu 0,5%, cu 0,5% şi cu 0,4%. În anul 2014 ponderea producţiei vegetale în total producţia agricolă a constituit 67% (în anul 2013 – 66%), din care de cereale şi leguminoase boabe – 25,2% (25,1%), culturi tehnice – 14,4% (12,9%), cartofi – 4,3% (4,2%), legume – 7,0% (6,9%), fructe, nuci şi pomuşoare – 6,4% (6,0%), struguri – 6,8% (7,6%). Producţiei animale i-a revenit 33% (în anul 2013 – 34%), din care de vite şi păsări – 18,4% (18,6%), lapte – 9,7% (10,6%), ouă – 3,1% (3,3%). Creşterea producţiei vegetale (şi respectiv a ponderii acesteia în total producţia agricolă) în anul 2014 faţă de anul precedent a fost generată de creşterea roadei medii la majoritatea principalelor culturi agricole (cu excepţia strugurilor). Astfel, producţia medie la un hectar de sfeclă de zahăr a crescut cu 43,8%, de rapiţă – cu 39,5%, de soia – cu 25,3%, de legume de cîmp – cu 18,2%, de cartofi – cu 16,9%, de grîu – cu 14,5%, de porumb – cu 6,5%. Situaţia în profil pe categorii de gospodării indică, că 39% din volumul producţiei globale agricole revin întreprinderilor agricole, 18% – gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), 43% – gospodăriilor populaţiei. Ponderea înaltă a gospodăriilor populaţiei în producţia agricolă este determinată în special de cota importantă a producţiei animaliere în aceste gospodării (circa 74% din total producţia zootehnică pe ţară). În anul 2014 întreprinderile agricole au produs partea principală a volumului de sfeclă de zahăr – 93%, rapiţă – 93%, tutun – 85%, soia – 77%, floarea soarelui – 73%, cereale şi leguminoase pentru boabe (exclusiv porumb) - 73%. Totodată, 85% din volumul total de cartofi, 84% de legume, 77% de struguri, 69% de porumb pentru boabe, 96% de lapte, 66% de carne, 62% de ouă au fost produse de gospodăriile populaţiei şi cele ţărăneşti (de fermier).

via | www.statistica.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.