27
10 2014
797

Producţia globală agricolă în ianuarie-septembrie 2014

Biroul Naţional de Statistică informează, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie-septembrie 2014, conform estimărilor, a crescut cu 8,6% faţă de perioada respectivă a anului 2013. Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creşterea producţiei vegetale cu 12,4% şi a producţiei animaliere — cu 2,5%.

O influenţă pozitivă predominantă asupra ritmului volumului fizic al producţiei agricole în ianuarie-septembrie a.c. faţă de perioada corespunzătoare a anului 2013 a avut majorarea recoltei globale a principalelor culturi agricole ca urmare a creşterii recoltei medii şi ritmurilor de recoltare a lor.

Mersul recoltării în întreprinderile agricole (inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier) mari)1 indică creşterea recoltei medii practic pe toate principalele culturi agricole, cu excepţia strugurilor şi floarei-soarelui. Roada medie la hectar a culturilor agricole în întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) mari1, în perioada de recoltare pînă la 1 octombrie 2014, se prezintă prin următoarele date:1 Cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste

E de remarcat, că în anul 2014 faţă de anul precedent ritmurile de recoltare a culturilor agricole sunt în crestere, fapt generat de condiţiile naturale din acest an. Aşadar, suprafeţele de porumb pentru boabe recoltate în întreprinderile agricole la data de raport au crescut de 8,3 ori faţă de data respectivă a anului trecut, de soie — de 5,1 ori, de floarea-soarelui – de 1,8 ori, de cartofi – de 1,7 ori, de fructe sămînţoase şi de struguri de soiuri de masă – cîte de 1,5 ori.

Producţia animalieră pe principalele tipuri, conform estimărilor, se caracterizează prin următoarele date:1 Reieşind din calculele producţiei globale agricole în preţurile comparabile
2 Inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier), care au la balanţă animale

În ianuarie-septembrie 2014 a fost înregistrată majorarea producţiei (creşterii) vitelor şi păsărilor în masă vie în gospodăriile de toate categoriile cu 4,7%, (în întreprinderile agricole – cu 2,7%, în gospodăriile populaţiei — cu 5,8%) în rezultatul majorării sporurilor în greutate a bovinelor şi porcinelor, precum şi a creşterii efectivului mediu de animale şi păsări.

Sporirea moderată a producţiei de ouă (cu circa 0,9%) în gospodăriile de toate categoriile a fost determinată de creşterea producţiei în gospodăriile populaţiei cu 4,5%, în întreprinderile agricole producţia de ouă s-a micşorat cu 4,3% drept urmare a micşorării şeptelului de găini-ouătoare cu 14%.

Producţia de lapte în gospodăriile de toate categoriile s-a diminuat cu 1,1% în rezultatul micşorării efectivului mediu de vaci în gospodăriile populaţiei cu 2,8%.

via www.statistica.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.