Analitica și statistica

Produsul intern brut a crescut cu 2,5% în trimestrul II

În ciuda situației economice dificile din țara noastră, precum și a conjuncturii regionale și internaționale defavorabile, PIB-ul Republicii Moldova a înregistrat o creștere de 2,5% în trimestrul doi a acestui an, față de aceeași perioadă din 2014. În trimestrul II 2015, Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 2,5% faţă de trimestrul II 2014 pe seria brută şi cu 2,9% pe seria ajustată sezonier; faţă de trimestrul I 2015 PIB a crescut cu 0,2%, pe seria ajustată sezonier, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. Valoarea adăugată brută pe economie (VAB) s-a majorat, în trimestrul II 2015, cu 2,7% în raport cu perioada respectivă a anului anterior, contribuind la formarea şi creşterea PIB cu 84,0% şi 2,2% respectiv. La creşterea PIB, în trimestrul II 2015 faţă de trimestrul II 2014 au contribuit, practic, toate ramurile economiei, contribuţii pozitive mai importante având următoarele ramuri:
  • Intermedieri financiare şi asigurări (+0,8%), cu o pondere de 7,0% la formarea PIB şi o majorare a VAB cu 14,5%;
  • Industria extractivă; industria prelucrătoare (+0,6%) cu o pondere de 13,3% la formarea PIB şi o majorare a VAB cu 4,4%;
  • Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (+0,6%), cu o pondere de 19,7% la formarea PIB şi o creştere a VAB cu 2,9%;
  • Tranzacţii imobiliare; activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (+0,3%), cu o pondere de 8,5% la formarea PIB şi o creştere a VAB cu 3,8%.
Agricultura, silvicultura, pescuitul, informaţii şi comunicaţii; activităţi culturale şi de agrement; alte activităţi de servicii; activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic; activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii destinate consumului propriu au influenţat creşterea PIB cu câte 0,2%, contribuind la formarea PIB cu 7,2%, 5,3% şi 2,4% respectiv. VAB produsă în activităţile menţionate s-a majorat cu 2,7%, 4,2% şi 6,9% respectiv. Administraţia publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii; învăţământ; sănătate şi asistenţa socială au fost activităţile care au influenţat negativ (-0,1%) indicele volumului fizic al PIB, înregistrând o diminuare a VAB cu 0,7% . Volumul impozitelor pe produse colectat la Bugetul public naţional s-a majorat cu 0,3% în raport cu perioada similară a anului anterior, contribuind la formarea PIB cu 16,2%. Din punct de vedere al utilizării PIB creşterea s-a datorat:
  • Exporturilor de bunuri şi servicii cu o contribuţie de +1,8%, consecinţă a creşterii cu 4,1% a volumului său;
  • Consumului final al gospodăriilor populaţiei, cu o contribuţie la formarea şi creşterea PIB cu 88,2% şi 0,2% respectiv.
Ca urmare a scăderii volumului importurilor de bunuri şi servicii (cu 4,4%), formării brute de capital fix (cu 1,5%) şi a consumului final al administraţiei publice şi instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei (cu 0,4%) acestea au avut o contribuţie negativă la creşterea PIB (-3,7%, -0,4% şi -0,1% respectiv). În semestrul I 2015 PIB a constituit în valoare nominală 52 950 mil. lei, preţuri curente de piaţă, fiind în creştere - în termeni reali - cu 3,6% faţă de semestrul I 2014 (anexa 2). La creşterea PIB, în semestrul I 2015 faţă de semestrul I 2014 au contribuit:
  • VAB (+3,2%) cu o pondere de 83,9% la formarea PIB şi o majorare a volumului cu 3,8%;
  • Impozitele pe produse (+0,3%) cu o pondere la formarea PIB de 16,4% şi o majorare a volumului cu 1,8%;
  • Exporturile de bunuri şi servicii (+2,4%) şi formarea brută de capital fix (+0,6%), consecinţă a creşterii volumelor cu 5,1% şi 2,5% respectiv.
Ca urmare a scăderii volumului importurilor de bunuri şi servicii (cu 1,8%) şi a consumului final al administraţiei publice şi instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei (cu 0,7%) acestea au avut o contribuţie negativă la creşterea PIB (-1,5% şi -0,2% respectiv).

via | agora.md

1103 vizualizări

Data publicării:

15 Septembrie /2015 15:34

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon