16
12 2015
1019

Produsul intern brut al Moldovei a scăzut cu 3,7% în trimestrul al treilea

În trimestrul al treilea din anul 2015, Produsul intern brut (PIB) a însumat 35890 milioane de lei, preţuri curente de piaţă, în scădere – în termeni reali – cu 3,7% faţă de aceeași perioadă din 2014 pe seria brută şi cu 4,1% pe seria ajustată sezonier, arată datele Biroului Național de Statistică. Contribuţii negative asupra PIB, în trimestrul III 2015, le-au avut următoarele activităţi economice: Agricultură, silvicultură şi pescuit (-3,3%), cu o pondere de 18,1% la formarea PIB şi cu o diminuare a VAB cu 17,4%; Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor; transport şi depozitare; activităţi de cazare şi alimentaţie publică (-0,5%), cu o pondere de 20,7% la formarea PIB şi cu o diminuare a VAB cu 2,3%; Administraţia publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii; învăţământ; sănătate şi asistenţă socială (-0,2%), cu o pondere de 11,9% la formarea PIB şi cu o reducere a VAB cu 1,9%. Construcţiile; producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat; distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare au influenţat diminuarea PIB cu câte 0,1%, contribuind la formarea PIB cu 3,9% şi 1,9% respectiv. VAB produsă în activităţile menţionate s-a situat sub nivelul perioadei respective din anul precedent cu 1,8% şi 5,1% corespunzător. Volumul impozitelor pe produse colectat la Bugetul public naţional s-a redus cu 2,6% în raport cu perioada similară a anului anterior, contribuind la formarea PIB cu 14,6%, având un grad de influenţă la scăderea PIB, de -0,4%. În perioada de referinţă contribuţii pozitive asupra indicelui volumului fizic al PIB au fost înregistrate pentru următoarele activităţi economice: Intermedieri financiare şi asigurări (+0,7%), cu o pondere la formarea PIB de 6,1% şi o majorare a VAB cu 17,8%; Industria extractivă; industria prelucrătoare (+0,4%), cu o pondere la formarea PIB de 11,6% şi o majorare a VAB cu 3,6%; Tranzacţii imobiliare; activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (+0,1%), cu o pondere de 7,3% la formarea PIB şi o creştere a VAB cu 1,7%. La diminuarea PIB pe categorii de utilizări, în trimestrul III 2015 faţă de trimestrul III 2014, contribuţii negative au avut toate componentele: Consumul final al gospodăriilor populaţiei (-4,6%), cu o pondere de 86,4% la formarea PIB şi o reducere a volumului cu 5,2%; Consumul final al administraţiei publice şi instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei (-0,2%), cu o pondere la formarea PIB de 15,3% şi o reducere a volumului cu 1,6%; Formarea brută de capital fix (-1,2%), cu o pondere la formarea PIB de 23,8% şi o reducere a volumului cu 4,8%; Exporturile de bunuri şi servicii (-0,05%), cu o pondere la formarea PIB de 36,0% şi o reducere a volumului cu 0,2%; Importurile de bunuri şi servicii (-2,8%), cu o pondere la formarea PIB de 63,1% şi o reducere a volumului cu 4,4% Seria ajustată sezonier a PIB trimestrial a fost recalculată ca urmare a includerii calculelor pentru trimestrul III 2015, fiind revizuită faţă de varianta publicată la 15 iunie 2015. Astfel: rezultatele trimestrului I 2015 faţă de trimestrul IV 2014 s-au modificat de la 100,5% la 99,4%; rezultatele trimestrului II 2015 comparativ cu trimestrul I 2015 au fost revizuite de la 100,2% la 99,3%. În ianuarie-septembrie 2015 PIB a înregistrat o valoare nominală de 88 840 milioane de lei, preţuri curente de piaţă, fiind în creştere - în termeni reali - cu 0,5% faţă de ianuarie-septembrie 2014.

via | bani.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.