17
05 2016
1248

Rezultatele prezentării Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2015

Serviciul Fiscal de Stat aduce mulțumiri celor peste 260 mii de contribuabili persoane fizice şi juridice, care au depus Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2015. Serviciul Fiscal de Stat își desfășoară activitatea sub sloganul „Funcționarul fiscal – în serviciul contribuabilului”, ceea ce presupune, în primul rînd, servicii şi asistență de calitate, bazate pe tehnologii informaţionale inovative, constituite pe respectul şi încrederea contribuabililor, datorate deservirii automatizate performante, reducerii costurilor de îndeplinire a obligaţiilor fiscale, profesionalismului angajaților şi standardelor înalte de conduită, care au contribuit la creșterea numărului de declaraţii depuse de către contribuabili. În perioada ianuarie-martie curent, de către Serviciul Fiscal de Stat au fost recepționate 261 155 de declarații cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2015 sau cu 6 653 mai multe decât în perioada similară a anului precedent sau cu 2,6%. Numărul declarațiilor pe venit depuse de către persoanele fizice-cetăţeni constituie 169451 declarații, majorîndu-se cu 5004 declaraţii faţă de perioada similară a anului 2015 sau cu 3%. Persoanele care au depus Declarația privind impozitul pe venit au utilizat fie metoda clasică - de raportare pe suport de hârtie, fie au operat prin intermediul serviciilor electronice fiscale. În pofida faptului că tehnologiile informaţionale actuale oferă contribuabililor posibilitatea depunerii declarației electronice economisind timpul de deplasare la organul fiscal, contribuabilii mențin încă tendința de depunere tradițională a declarației – pe suport de hârtie. Numărul declaraţiilor pe venit perfectate prin intermediul serviciului „Declaraţie electronică” în anul 2016 s-a majorat, înregistrând cifra de 33 337 de declarații, inclusiv 4 204 de declarații perfectate de către persoanele fizice-cetăţeni. Prin intermediul serviciului „Declaraţie rapidă” (inclusiv declarația precompletată) au fost depuse 111 403 declaraţii, inclusiv 104840 declaraţii perfectate de către persoanele fizice-cetăţeni (mai mult cu 31380 declarații decât în perioada similară a anului precedent sau cu 39,2%). Aceste date demonstrează că serviciile electronice fiscale obțin încrederea contribuabililor, iar cetăţenii, la rândul lor, optează pentru calitatea şi operativitatea prelucrării datelor. Drept urmare, ponderea declarațiilor pe venit depuse pe suport de hârtie în totalul declarațiilor prezentate s-a redus de la 56% în 2015 la 44% în 2016%. Pentru anul 2015, potrivit informațiilor deținute în baza de date a SFS, au fost identificate 358 de persoane cu venituri anuale de peste 1 milion lei fiecare, sub formă de salariu sau alte plăți pentru care a fost asigurată reținerea prealabilă a impozitului pe venit. Venitul total obținut de aceste persoane constituie 899,52 mil. lei, iar impozitul aferent constituie 129,92 mil.lei. Comparativ cu anul precedent (314 de persoane) numărul acestora s-a majorat cu 14%. La nivelul de structură a veniturilor cota preponderentă revine veniturilor sub formă de salarii, constituind 57,94%. În acest context, menționăm că cea mai mare sumă a venitului obţinut de către o persoană fizică în anul 2015, exclusiv din salariu, a fost de peste 9,3 milioane lei. În anul 2014 suma maximală a constituit peste 8,1 milioane lei. Cea mai tânără persoană din această categorie are 21 de ani, cea mai vârstnică – 76 de ani. În funcție de gen, s-au înregistrat 272 de persoane gen masculin, deținând o pondere de 76 %, și 86 gen feminin, cu o pondere de 2,4%. Totodată, se evidențiază o tendință de diminuare a ponderii femeilor în totalul contribuabililor cu venituri anuale de peste 1 milion lei, reducându-se de la 27% în 2013 la 24% în 2016. Din cele 358 de persoane cu venituri anuale de peste 1 milion lei, 303 persoane (85%) sunt din municipiul Chişinău, iar 9 persoane sunt din municipiul Bălți și 7 din raionul Ialoveni. Ceilalți sunt originari din alte raioane ale republicii – Orhei, Rezina, Anenii Noi, Călărași, Briceni, Florești, Căușeni, Soroca, Ștefan Vodă etc. Însă, analizând mai detaliat, ponderea milionarilor din mun. Chișinău este în descreștere, reducându-se de la 88% în 2014, 86 în 2015 și 85% în 2016. Fapt care denotă majorarea acestora în alte raioane ale republicii. Pentru anul 2015, în conformitate cu informaţiile generalizate din Declarațiile cu privire la impozitul pe venit prezentate, numărul persoanelor juridice care au prezentat Declarația cu privire la impozitul pe venit a constituit 91 704 contribuabili, mai mult cu 1649 contribuabili sau cu 1,8% comparativ cu perioada similară a anului precedent, care au înregistrat 332 616,4 mil. lei total venituri şi 335 654,52 mil. lei total cheltuieli. Comparativ cu anul precedent, atât veniturile, cât și cheltuielile au crescut respectiv cu 33 859,7 mil.lei şi 46 725,5 mil.lei. Total, impozitul pe venit calculat în perioada de gestiune constituie 2 225,3 mil. lei comparativ cu perioada similară a anului precedent, impozitul pe venitul fiind în creștere cu 275,4 mil.lei. Principalele ramuri ale economiei naționale care au înregistrat venituri și impozite calculate, conform datelor din Declarația cu privire la impozitul pe venit au fost înregistrate în:
  • domeniul comerțului - venitul 3642,7 mil. lei, impozitul pe venit – 577,48 mil.lei;
  • activități de servicii administrative - venit - 974,6 mil. lei, impozit – 532,7 mil.lei;
  • industria prelucrătoare - venit - 667,2 mil. lei, impozit – 226,16 mil. lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.