26
02 2015
614

Сonstrucţiile de locuinţe în ianuarie-decembrie 2014

Biroul Naţional de Statistică relatează că, în ianuarie-decembrie 2014 din contul tuturor surselor de finanţare au fost date în folosinţă 4,8 mii apartamente noi cu suprafaţa totală de 474,7 mii m², ceea ce a constituit 92,2% faţă de perioada respectivă a anului precedent.

Din contul mijloacelor proprii ale populaţiei în ianuarie-decembrie 2014 au fost date în folosinţă 1,5 mii case de locuit individuale cu suprafaţa totală de 220,7 mii m², constituind 46,5% din suprafaţa totală a locuinţelor date în folosinţă în total pe ţară, fiind în descreştere cu 9,0% faţă de anul 2013.

Distribuţia după mediul de rezidenţă arată, că din volumul total al caselor de locuit individuale în mediul urban au fost date în folosinţă 0,8 mii apartamente cu suprafaţa totală de 138,0 mii m² sau 62,5%, fiind în creştere cu 1,8 puncte procentuale faţă de nivelul înregistrat în anul 2013.


via | www.statistica.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.