26
11 2014
1248

Сonstrucţiile de locuinţe în ianuarie-septembrie 2014

Сonstrucţiile de locuinţe în ianuarie-septembrie 2014 Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-septembrie 2014 au fost date în folosinţă 2365 apartamente noi cu suprafaţa totală de 246,6 mii m2. Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a fost în descreştere cu 15,5%. Clădiri de locuit date în folosinţă pe forme de proprietate şi medii de rezidenţă Din contul mijloacelor proprii ale populaţiei în ianuarie-septembrie 2014 au fost date în folosinţă 1097 case de locuit individuale cu suprafaţa totală de 155,9 mii m2, constituind 63,2% din suprafaţa totală a locuinţelor date în folosinţă în total pe ţară, fiind în descreştere cu 12,7% faţă de realizările din ianuarie-septembrie 2013. Distribuţia după mediul de rezidenţă arată, că din volumul total al locuinţelor în mediul urban au fost date în folosinţă 1896 apartamente cu suprafaţa totală de 189,1 mii m² sau 76,7% din total suprafaţa şi fiind în descreştere cu 17,9% faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-septembrie 2013. Comparativ cu ianuarie-septembrie 2013 cota-parte a locuinţelor date în folosinţă în mediul rural s-a majorat cu 2,2 puncte procentuale. Clădiri de locuit date în folosinţă pe regiuni de dezvoltare Distribuţia în profil regional arată, că cel mai mare volum al construcţiilor de locuinţe s-a înregistrat în municipiul Chişinău, unde au fost date în folosinţă 1713 apartamente noi cu suprafaţa totală de 172,8 mii m2 (70,1% din volumul total al locuinţelor date în folosinţă în total pe ţară), fiind în descreştere cu 23,2% faţă de perioada respectivă a anului precedent.

via www.statistica.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.