04
03 2015
1049

Timp de un an utilizatorii serviciilor de telefonie mobilă au vorbit la telefon mai bine de 6 miliarde de minute

Datele statistice despre evoluţia pieţei serviciilor de telefonie mobilă în anul 2014, publicate astăzi pe pagina web oficială a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) arată că în acest an, volumul traficului de voce în reţelele mobile a crescut, faţă de anul 2013, cu 7,8% şi a depăşit pragul de 6 mld. de minute, iar traficul mediu lunar per utilizator a sporit cu 5,4% și a alcătuit 211 minute (trei ore şi 31 de minute). Totodată, numărul SMS-urilor expediate prin intermediul acestor rețele a crescut cu circa 53% și a însumat peste 1 mld. 162,1 mil. Conform datelor prezentate ANRCETI de cei trei furnizori de comunicaţii mobile (Orange Moldova, Moldcell şi Moldtelecom), cea mai semnificativă creștere a traficului de voce – de 23,7% – a fost înregistrată de SA „Moldcell”, acest indicator însumând circa 1,6 mld. minute. Volumul traficului în rețeaua SA “Orange Moldova” a crescut cu 3,6% și a alcătuit 4,2 mld. minute, iar în rețeaua SA “Moldtelecom” s-a redus cu 3,4% și a constituit 299 mil. minute. Cel mai mare număr mediu lunar de minute vorbite la telefonul mobil (266 minute) a revenit clienților SA “Orange Moldova”. Un utilizator final deservit de SA „Moldcell” a vorbit la telefon în mediu lunar 149 minute, iar cel deservit de SA “Moldtelecom” – 102 minute. Datele statistice arată că sporirea traficului de voce în rețelele mobile s-a produs pe fundalul unei diminuări uşoare a numărului de utilizatori ai acestui tip de telefonie și a veniturilor obținute din vânzarea serviciilor de telefonie mobilă. Astfel, volumul total al acestor venituri s-a micșorat, faţă de anul 2013, cu 1,1% şi a însumat 3 mld. 453,4 mil. lei. Veniturile SA “Moldtelecom” au scăzut cu circa 7,4% şi au constituit 122,8 mil. lei, iar cele înregistrate de SA “Orange Moldova” s-au redus cu 2,7% şi au alcătuit 2,4 mld. lei. Totodată, SA „Moldcell” a sporit volumul vânzărilor cu 4,3% şi a obţinut 929 mil. lei. Urmare a acestei evoluţii, venitul mediu lunar per utilizator (ARPU) s-a diminuat cu 4,5% şi a alcătuit 65,1 lei. SA “Orange Moldova” a înregistrat un ARPU de 79,9 lei, SA „Moldcell” – de 49,7 lei şi SA “Moldtelecom” – de 29,2 lei. În același timp, numărul total al utilizatorilor de servicii de telefonie mobilă a scăzut, faţă de anul 2013, cu 57 mii (-1,3%) și a alcătuit peste 4 mil. 373,3 mii, iar rata de penetrare a serviciilor respective raportată la 100 de locuitori s-a micșorat cu 1,5% și a însumat 123,3%. Conform situației din 31.12. 2014, din numărul total de utilizatori – 3 mil. 738,1 mii (85,5%) erau utilizatori activi, iar 635,2 mii (14,5%) – pasivi (utilizatorii care în ultimele trei luni nu au utilizat și nu au achitat nici un serviciu de telefonie mobilă). Specialiștii ANRCETI explică diminuarea ușoară a veniturilor şi a numărului de utilizatori ai serviciilor de telefonie mobilă prin migrarea acestora la servicii voce oferite în rețeaua Internet și prin renunțarea unei părți a consumatorilor la utilizarea cartelelor SIM după finalizarea campaniilor promoționale a serviciilor desfăşurate de furnizorii de telefonie mobilă. În anul 2014, poziţiile de piaţă ale celor trei furnizori de servicii de telefonie mobilă, în funcţie de cifra de afaceri, au suferit unele schimbări nesemnificative. Cota de piață deţinută de SA „Moldcell” a crescut cu aproape 1,5 puncte procentuale (p. p.) şi a alcătuit 27%. În același timp, cota SA “Orange Moldova” s-a micșorat cu 1,2 p. p. și a însumat 69,4%, iar cota SA “Moldtelecom” a scăzut cu 0,2 p. p. şi a constituit 3,6%.

via | anrceti.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.