07
08 2015
1002

Volumul creditelor noi acordate a scăzut, dar rata dobânzii la ele nu s-a mărit spectaculos

Volumul creditelor noi acordate în lei moldoveneşti în trimestrul II al anului curent a scăzut cu 16,6 la sută faţă de trimestrul II al anului 2014. Rata medie trimestrială a dobânzii la creditele noi acordate a înregistrat nivelul de 13,8 la sută față de 11,27 la sută în trimestrul II 2014, potrivit Raportului asupra inflaţiei, prezentat de guvernatorul BNM Dorin Drăguţanu într-o conferință de presă. Rata dobânzii la credite s-a majorat, dar nu atât de mult, precum se aprecia în unele comentarii, a menționat Drăguţanu. De la începutul anului curent până la 30 iunie, soldul total al creditelor a crescut cu 0,5 la sută (121mln lei), atingând cifra de 43,6 mlrd lei. Ponderea creditelor în lei în total credite a constituit 58%, în diminuare uşoară faţă de perioada similară a anului trecut. În ce priveşte rata dobânzii la depozitele atrase în lei de la persoanele fizice şi juridice, aceasta a sporit în trimestrul II al anului curent până la 11,5 la sută. În luna iunie băncile au atras depozite în lei de la persoanele fizice la o rată medie de 13,7 la sută faţă de 7,6% în luna iunie 2014. Majorarea cu 6,1 la sută a ratei dobânzii la depozitele noi atrase în lei moldoveneşti de la persoanele fizice, potrivit afirmaţiilor guvernatorului BNM, a fost determinată de deciziile Băncii Naţionale a Moldovei de înăsprire a politicii monetare, având ca efect stimularea economisirilor în monedă naţională şi diminuarea presiunilor pe piaţa valutară.
via | www.noi.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.