17
01 2014
8080

(Video) 1С Întreprindere Lecția nr. 8. Cărți de referință în sistemul «8.Х»

Dragi cititori, Astăzi, noi vom continua studierea componentului Cărți de referință folosind cunoștințele acumulate la lecțiile precedente în operarea cărților de referință în sistemul 1С 7.7, și, inclusiv, vom învăța a opera cu ele în sistemul 1С Întreprindere 8.1, 8.2 Componentul Cărți de referință (Справочники) ne permite să stocăm în baza informațională datele, care au aceeași structură și caracter comun. Spre exemplu, asemenea grupuri de date pot fi, lista de angajați, lista de bunuri, lista de furnizori sau cumpărători. Fiecare element al unei cărți de referință conține codul cîmpului și numele său, de regulă mai are și cîmpuri ce conțin informația care specifică acest element. Așadar, informația specificătă pentru marfă poate fi informația despre arcticolul mărfii, numărul declarației vamale, țara de origine, etc. Cartea de referință (Справочник) poate fi comparată cu un carnet de note, care acumulează informații, fiind accesate la necesitate. În sistemul 1С Întreprindere versiunea 7.7 și 8.1 meniul principal este amplasat pe orizontal, elementele meniu-ului se deschind într-o listă cascadă. 1С Întreprindere 7.7 1С Întreprindere 8.1 În sistemul 1С 8.Х mai există o modalitate pentru navigare între elementele principale ale sistemului, utilizînd spațiul de lucru. Spațiul de lucru este denumirea abstractă a elementului de navigare a sistemului 1C Întreprindere, care ne ajută să accesăm foarte rapid oricare element al sistemului. Apăsînd pe taburile meniului a spațiului de lucru putem accesa obiecte care au legătură directă către un anumit tab. Spre exemplu, obiecte legate de tabul Casa (Касса) sînt: Dispoziția de încasare (Приходный кассовый ордер) și Dispoziție de plată de casă (Расходный кассовый ордер), Decont de avans (Aвансовый отчет), Registru de casă (Кассовая книга), cărți de referință Mijloace bănești (Денежные средства) și Angajați (Сотрудники), Fișa contului (Карточка счета) 241. Versiunile sistemului 8.2, 8.3 au o interfață orientată spre dispozitive mobile și afișarea mai comodă a informației într-un explorator web (Web Browser). De aceea, acestor versiuni le sînt specifice pictograme mari și meniuri verticale. Pictogramele meniului orizontal reprezintă obiecte de evidență contabilă, apăsînd pe tabulul necesar în meniul vertical putem accesa opțiuni legate de acest obiect. În dependență de obiectul evidenței contabile se deschide meniul corespunzător. Meniul sistemului 8.2 и 8.3 include subsecțiunile formate din documente, registre, cărți de referință… În continuare noi o să studiem mai detaliat instrumentele de navigare, dar acum revenim la tema lecției de azi. În dependență de specificul programului, setul cărților de referință poate să difere. Spre exemplu, pentru sisteme de evidență contabilă sînt specifice așa cărți de referințe ca: Nomenclatura (Номенклатура), Depozite (Склады), Părți contractante (Контрагенты), Imobilizări corporale (Материальные активы), dar sistemele proiectate pentru intreprinderile de turizm vor avea cărți de referință particulare așa ca, «Clienți», «Orașe», «Hoteluri», «Rutele autobuzelor». Pentru a înțelege mai bine sensul cărților de referință, vom examina cartea de referință Clienți (Клиенты). Fiecare carte de referință reprezintă o listă. În figura de mai jos este reprezentată carte de referință Clienți în sistemul 1С Întreprindere 7.7. În sistemul 1С întreprindere 8.1 aceiași carte de referință arată astfel. Conținutul este asemănător, dar s-a mai adăugat și un meniu de navigare între grupe. În sistemul 1С 8.2 și 1С 8.3 cartea de referință arată astfel: Sistemele 1С 8.2 și 8.3 au un instrument puternic pentru a exemplifica datele, utilizatorul avînd posibilitate să programeze sistemul de sine stătător pentru un anumit scop. Acest instrument se numește sistemul de compunere a datelor (СКД), mai detaliat vom studia acest sistem într-o lecție aparte. Dar acum, vom încerca să rezolvăm o problemă cu condiția că, sistemul trebuie să distingă prin culoare roșie toate părțile contractante, care nu sunt persoane juridice. Cum am obținut acest rezultat noi vom studia mai detaliat în altă temă. Pentru fiecare carte de referință atributul obligatoriu este cîmpul Cod (Код) și Denumirea (Наименование). Cîmpul Cod este important pentru sistem, fiind unic pentru fiecare înscriere în limitele cărții sale de referință. Codul identifică înscrierea. Dacă sistemul operează cu înscrierea (elementul) cu codul «1», pentru utilizator acest lucru nu înseamnă nimic. Pentru ca utilizatorul să înțeleagă mai bine cu ce el lucrează, sistemul atribuie fiecărui element cîmpul Denumire (Наименование), prin care noi înțelegem ce înseamnă fiecare înscriere. Dacă înscriem numele clientului, probabil dorim să avem și alte date despre el, la care putem să apelăm în caz de necesitate. Dacă înscriem datele despre client, e binevenit să mai avem și date despre «Telefon», «Telefon GSM», «Adresa». Pentru așa necesități sistemul oferă cîmpuri cu informații adăugătoare. Cîmpurile cu informația adăugătare nu sunt obligatorii. Cu alte cuvinte, cîmpurile cu informația adăugătare reprezintă toate coloanele cărții de referință, cu excepția codului și denumirii, care pot conține careva informații. Cărțile de referință simple pot fi ușor redactate direct în listă. Pentru a realiza această acțiune, este necesar de apăsat de două ori cu butonul stîng al mouse-ului pe elementul listei. Pentru cărți de referință mai complexe sistemul oferă o formă specială de redactare, scopul căreia este de a ușura consultarea datelor din cartea de referință pentru utilizator. Elementul principal pentru operarea cărții de referință este Meniul contextual (Контекстное меню), Bara de instrumente (Панель действий). Bara de instrumente ne oferă acces prin pictograme, Meniul contextual conține atît pictograme, cît și descrierea acțiunelor pe care le efectuează. Elementele de control la 1С Înreprindere 7.7
 • Новый (Nou) – creează un element nou al cărții de referință (Înscriere nouă)
 • Новая группа (Grupa Nouă) – creează o grupă nouă
 • Изменить (Modificare) – deschide forma de redactare pentru înscrierea curentă
 • Просмотр (Vizualizare) – deschide forma de vizualizare. Dar schimbarea datelor în acest regim nu este posibilă
 • Копировать (Copiere) – creează un element nou al cărții de referință (Înscriere nouă) cu înscriere automată a datelor din modelul copiat
 • Пометить на удаление (Șterge) – prima etapă de ștergere a elementului cărții de referință
 • Следующий / предыдущий уровень (Nivel superior/inferior) – navigarea între grupe
 • История значений (Istoria) – registru de schimbări efectuate în timp
 • Найти (Caută) – procedura de căutare a valorii necesare
 • Перенести в другую группу (Mutarea elementului în altă grupă) – procedura pentru mutarea elementului dintr-o grupă în alta
 • Иерархический список (Lista ierarhică) – lista ierarhică a grupelor
Elementele de control a 1С Întreprindere 8.1 nu se deosebesc prea mult de versiunea 7.7 Diferența principală este:
 • un design nou pentru Bara de instrumente și Meniu
 • valoare Nou (Новый) s-a schimbat în valoarea Добавить, aceasta înseamnînd crearea unui element nou a cărții de referință (Înscriere nouă)
Elementele de control 1С 8.2 , 1с 8.3 În afară de Bara de instrumente și Meniul contextual pentru versiunea 8.2 și mai mare este caracteristic un meniu de navigare adăugător Toate acțiunile (Все действия) Meniul Toate acțiunile (Все действия) conține toate acțiunile din meniul contextual, dar mai are opțiunea Constructorul formei (Изменить форму) și o opțiune a sistemului de compunere a datelor Constructorul listei (Настроить список). Acești doi constructori ne permit să configurăm sistemul pentru anumite necesități, fără ca să apelăm la serviciile programatorului. În video de mai jos o să fie demonstrat, cum să operați cu acești doi constructori.

Aici lecția de astăzi a luat sfârşit. Pe curind, dragi prieteni.

1 comentarii

avatar
Buna, am nevoie de imagini cu pasii efectuati la ducerea evidentei salariilor sau al oricarei evidente. Ma puteti ajuta va rog?
Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.