01
10 2019
1274

Corneliu Jaloba: Credem în spiritul de echipă și în ceea ce oamenii pot obține prin pasiune și dăruire

La 1 octombrie, colectivul Instituției publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) marchează, pentru prima dată, Ziua fondării CTIF. Această zi a fost instituită, în calitate de sărbătoare profesională a angajaților instituției, printr-un ordin al Ministerului Finanțelor, fondatorul CTIF, emis la 1 octombrie 2018. Decizia a fost luată la solicitarea mai multor angajați ai CTIF în legătură cu împlinirea, la 1 octombrie 2018, a 45 de ani de la constituirea Centrului de calcul al Ministerului Finanțelor, care în decursul anilor și-a schimbat statutul de câteva ori, fiind transformat anul trecut, prin Hotărârea Guvernului nr. 125 din 6.02.2018, în CTIF. Cu acest prilej, am discutat cu directorul CTIF, Corneliu Jaloba, despre unele bilanțuri ale activității instituției, preocupările curente, provocările și proiectele de viitor ale acesteia. - Dle Jaloba, cunoaștem că instituția pe care o conduceți este una tânără – în luna august 2019 a împlinit un an de activitate. Care - i misiunea ei de bază și ce gamă de servicii oferă ea? - Amintesc că la 1 august curent s-a împlinit un an de la finalizarea procesului de reorganizare a întreprinderilor de stat „Fintehinform”, „Fiscservinform” și „Vamservinform” din subordinea Ministerului Finanțelor, prin transformarea „Fintehinform” în Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) și fuziunea celorlalte două întreprinderi cu CTIF, instituție care a preluat drepturile, obligațiile și funcțiile celor trei entități. Prin această reformă a fost pus în aplicare procesul firesc de unificare a infrastructurii TIC din cadrul Ministerului Finanțelor și al autorităților din subordinea acestuia, proces care servește drept fundament pentru a face un salt tehnologic în domeniul digitizării proceselor instituționale legate de gestionarea finanțelor publice. Misiunea de bază a CTIF este de a administra, dezvolta, menține și a asigura funcționarea sistemelor informaționale în domeniile finanţe publice, achiziții publice, fiscal şi vamal, a asigura administrarea și întreținerea infrastructurii TIC și a altor infrastructuri conexe activității desfășurate în cadrul Ministerului Finanțelor și al autorităților din subordinea acestuia, implementarea tehnologiilor informaționale atât în cadrul ministerului și autorităților din subordine, cât și în afara acestuia, pe întreg teritoriul țării. Pe lângă serviciile ce decurg din misiunea sa de bază, CTIF prestează și alte servicii: eliberează semnături electronice, asigură conectarea agenților economici la serviciile fiscale electronice, oferă servicii contabile în sectorul bugetar, instruiri în domeniile finanțe publice, fiscal și vamal, servicii vamale conexe, inclusiv de brokeraj vamal, antrepozite vamale și de măsurări, precum și o gamă largă de servicii poligrafice. - Care au fost obiectivele cheie ale instituției în primul an de activitate și în ce măsură au fost ele realizate? - Prioritatea nr. 1 a fost asigurarea continuității furnizării serviciilor de administrare și dezvoltare a sistemelor informatice ale Ministerului Finanțelor, Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, ale altor autorități și instituții publice și executarea obligațiilor contractuale ale CTIF față de aceste entități. A doua prioritate a vizat consolidarea colectivului format, în temei, din angajații fostelor întreprinderi de stat și menținerea specialiștilor implicați în administrarea sistemelor IT și elaborarea proiectelor noi. Actualmente, pot afirma că CTIF a reușit să asigure continuitatea furnizării serviciilor sus - menționate și să-și onoreze obligațiile contractuale față de toți clienții. Toate sistemele informatice, administrate de CTIF, au funcționat în regim non – stop și fără blocaje, anul curent nefiind înregistrate reclamații din partea utilizatorilor. În acest răstimp, ponderea serviciilor IT, în structura vânzărilor, a crescut până la 55%. Totodată, CTIF, fiind o instituție la autogestiune, a reușit să micșoreze datoriile de 15 mil. lei, moștenite la 1.08.2019 de la întreprinderile predecesoare, până la 5 mil. lei. Cu referință la cel de-al doilea obiectiv, pot spune că în urma acțiunilor întreprinse am reușit să menținem cei mai buni specialiști IT care în prezent constituie nucleul colectivului CTIF. Din totalul de peste 500 de angajați ai instituției, circa 70% sunt specialiști implicați în mod direct sau indirect în procesul de furnizare a serviciilor. Ne bucură faptul că în echipa noastră continuă să activeze veterani ai fostului Centru de calcul al Ministerului Finanțelor, care conlucrează cu tinerii specialiști, aceștia având, în structura personalului, o pondere de peste 21%. Oamenii sunt considerați în CTIF o valoare fundamentală. Credem în spiritul de echipă și în ceea ce oamenii pot obține prin pasiune și dăruire. Prin promovarea consecventă a inovațiilor, a orientării angajaților spre beneficiari, a încrederii în personal și capacitățile sale, am pus bazele unei echipe puternice, în care șefii de subdiviziuni, managerii de proiecte sunt motivați să creeze, să fie lideri și să realizeze obiectivele CTIF în echipă. - Câte sisteme informatice administrează în prezent CTIF și cine sunt utilizatorii acestor sisteme? - Echipa CTIF exercită funcția de administrator tehnico – tehnologic a 91 de sisteme informatice în domeniul finanțelor publice. 17 sisteme aparțin Ministerului Finanțelor, 22 – Serviciului Vamal și 52 – se află în posesia Serviciului Fiscal de Stat. Sistemele informatice ale ministerului au circa 11 mii de utilizatori autorizați și cele ale Serviciului Vamal – peste două mii de utilizatori. Cele mai solicitate de utilizatori sunt sistemele informatice ale Serviciului Fiscal de Stat (SFS), ce oferă acces la serviciile fiscale electronice. În prima jumătate a anului curent, numărul total al persoanelor fizice care au acces la serviciile respective a sporit, față de finalul anului 2018, cu 10,3% și a alcătuit peste 107,6 mii, iar numărul persoanelor juridice – a crescut cu 4,2% și a constituit circa 78,2 mii. Cel mai frecvent sunt utilizate serviciile Declarația electronică, e – Factura, Declarația rapidă și alte servicii care simplifică procesul de raportare fiscală și de interacțiune a contribuabililor cu SFS. - Ce acțiuni întreprinde CTIF pentru promovarea serviciilor electronice, în particular a celor fiscale? - Pornind de la atribuțiile instituției, echipa CTIF oferă permanent suport și asistență celor care utilizează sau doresc să utilizeze serviciile fiscale electronice. În acest scop am extins echipa care deservește Centrul unic de apel al SFS, centru care acordă consultanță și suport tehnic utilizatorilor serviciilor fiscale electronice. Totodată, Centrul de instruire al CTIF organizează periodic instruiri pentru contribuabilii privind utilizarea serviciilor fiscale electronice. În același scop, promovăm activ utilizarea semnăturilor electronice și conectarea agenților economici la serviciile fiscale electronice. Statistica arată creșteri esențiale ale acestor indicatori. În opt luni ale anului curent, CTIF a conectat la serviciile fiscale electronice peste 4,1 mii de agenți economici și a eliberat peste 13,2 mii de semnături electronice, dintre care 11,1 mii – persoanelor fizice și 2,1 mii – persoanelor juridice. Aceste cifre arată că în fiecare tot mai multe persoane decid să utilizeze serviciile electronice care le oferă oportunități de a economisi timp, resurse financiare și de a eficientiza activitatea sa. - Ce proiecte IT noi are CTIF în agenda sa pentru perioada imediat următoare? - Cel mai important proiect din portofoliul nostru este implementarea Conceptului tehnic al sistemului informațional automatizat „ Monitorizarea electronică a vânzărilor”. Acest sistem are menirea de a asigura un control on-line a vânzărilor din țară prin implementarea unui mecanism de verificare a integrității datelor și securizarea acestora la transferul de la echipamentele de casă și control către serverul SFS și va servi drept punct central pentru coordonarea și schimbul de informații între autoritățile publice, furnizorii datelor fiscale și alți actori implicați în acest proces. În același timp, sistemul va oferi consumatorilor finali posibilitatea de a verifica în timp real veridicitatea bonurilor fiscale primite, inclusiv prin poșta electronică și telefonul mobil. Aplicarea noului sistem va asigura excluderea evaziunilor fiscale și a posibilității spălării banilor în comerț, iar pe viitor și eliminarea cazurilor de majorare nejustificată a prețurilor la produsele social importante reglementate de Guvern. Acest proiect va constitui, cu siguranță, o provocare majoră pentru specialiștii IT din cadrul instituției noastre, dar și pentru colegii de la SFS. Specialiștii noștri au suficientă experiență în domeniul IT și asta mă face să cred că ei vor reuși să finalizeze cu succes crearea acestui sistem informatic. La 1 octombrie colectivul CTIF marchează Ziua fondării instituției. Folosindu-mă de ocazie, vreau să adresez, prin intermediul portalului Dvs., tuturor angajaților instituției sincere felicitări, cu prilejul acestei sărbători, și să le urez mult succes în activitatea profesională, energie creatoare, prosperitate și multe bucurii de la cei dragi.

via | ctif.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.