Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Ala Bujnița

inspector principal, Direcția administrarea impozitelor directe, IFPS
30
07 2013
2698

Ala Bujnița: „Despre modul de aplicare a formelor tipizate în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 101 din 05.02.2013 cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezidenţa şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova”

În conformitate cu prevederile art. 793 din Codul fiscal, forma certificatelor care atestă reşidenţa şi impozitele achitate de către nerezidenţi în Republica Moldova, precum şi lista documentelor, în baza cărora se eliberează acestea, se stabilesc de Guvern.
Detalii
24
07 2013
3764

Алла Бужница: О порядке применения типовых форм в соответствии с Постановлением Правительства № 101 от 05.02.2013 об утверждении типовых форм, подтверждающих резидентство и уплату нерезидентами подоходного налога в Республике Молдова

В соответствии с положениями статьи 793 Налогового кодекса, форма сертификатов, подтверждающих резидентство и уплату подоходного налога нерезидентами в Республике Молдова, а также список документов, на основании которых они выдаются, устанавливаются Правительством.

В целях усовершенствования процесса администрирования подоходного налога, удержанного с доходов нерезидентов, полученных на территории Республики Молдова, Постановлением Правительства № 101 от 05.02.2013 ( Официальный монитор № 31-35/150 от 15.02.2013) (далее – Постановление) были утверждены новые типовые формы, подтверждающие резидентство и уплату нерезидентами подоходного налога в Республике Молдова.
Detalii