Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Galina Șpac


Inspector principal, Direcţia asistenţă contribuabili
29
07 2022
663

Lichidarea mijlocului de transport. Consecințe fiscale și completarea VEN12

Mijlocul de transport al entității a fost implicat în accident rutier. În rezultatului accidentului rutier s-a constatat că transportul nu poate fi supus reparației. Astfel, a fost luată decizia de lichidare a mijlocului de transport. Automobilul a fost asigurat conform poliței de asigurare CASCO, în rezultat entitatea a obținut compensație de la compania de asigurare. Totodată, a fost luată decizia privind procurarea unui transport analogic necesar activității de întreprinzător. Care sunt consecințele fiscale în situația descrisă? Și anume:


Detalii

15
06 2022
586

Lichidarea mijlocului fix și crearea unui nou obiect în baza obiectului nefinisat

Lichidarea clădirii

 

În practică se întâlnesc situații în care entitățile adoptă decizii privind lichidarea clădirilor, ce sunt în stare dezastruoasă, durata de funcționare a cărora a expirat, valoarea rămasă este egală cu zero lei. Totodată, la transmiterea clădirilor în exploatare nu a fost evaluată valoarea reziduală. În aceste condiții apar un șir de întrebări ce se referă la modul de recunoaște în contabilitate a lichidării activului; cheltuielile suportate în legătură cu lichidarea activului (vor fi recunoscute în scopuri fiscale sau nu); reflectarea în Declarația cu privire la impozitul pe venit a utilizării provizionului constituit pentru acoperirea cheltuielilor legate de lichidarea activului?


Detalii

31
05 2022
827

Fișa personală: reflectarea restituirii premiului achitat neargumentat

În rezultatul efectuării controlului de către inspecția financiară, la o entitate a fost depistat o majorare neargumentată a cheltuielilor prin acordarea unui premiu. Conform deciziei organului de control, entitatea urmează să înlăture acțiunea săvârșită prin returnarea premiului. Cum urmează de reflectat în rapoartele fiscale returul acestor mijloace bănești?

 

Aspectul juridic privind reținerea din salariu

 

Potrivit alin. (1) art. 148 din Codul muncii (CM),  reţinerile din salariu se pot efectua doar în cazurile prevăzute
Detalii

12
06 2020
1703

Criteriile de atribuire a costurilor la cheltuieli curente sau la costuri ulterioare

Periodic, pe parcursul desfășurării activității de întreprinzător, entitatea suportă diferite tipuri de cheltuieli pentru a menține activele sale într-o stare satisfăcătoare în scopul exploatării eficiente (răscumpărarea costului activelor puse în exploatare). În aceste condiţii, deseori apare întrebarea: care sunt criteriile de atribuire a costurilor la cheltuieli curente sau la costuri ulterioare care urmează a fi capitalizate?


Detalii
06
05 2020
1746

Deducerea cheltuielilor în perioada sistării activității în situații de urgență

Pe perioada stării de urgență a fost suspendată activitatea entității. Astfel, aceasta nu a obținut venit în perioada respectivă. Totodată, entitatea suportă cheltuieli, cum ar fi: cheltuieli de locațiune, privind retribuirea muncii contabilității, energia electrică, costul serviciilor bancare etc. Toate cheltuielile suportate în perioada respectivă se vor permite la deducere?
Detalii
10
04 2020
5290

Trecerea de la metoda calculării amortizării mijloacelor fixe pe categorii de proprietate la cea liniară

Normele privind trecerea de la metoda calculării amortizarii mijloacelor fixe pe categorii de proprietate la metoda liniară sunt reglementate de Legea nr. 1164/1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal (art. 24 alin. (32), Legea nr. 1164/1997), precum și Regulamentul privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale (Regulament), aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 704/2019 (pct. 38-45, HG nr. 704/2019).
Detalii
18
02 2020
3238

Начисление и вычет амортизации основных средств в целях налогообложения - некоторые аспекты

Вопрос: Хозяйствующий субъект использует в предпринимательской деятельности арендованное транспортное средство (договор найма с физическим лицом). Для поддержания непрерывности в осуществлении своей деятельности, в январе 2019 г. арендатор произвел ремонт транспорта (58 000 леев), в соответствии с условиями договора найма. Также, в 2018 г. в результате превышения лимита расходов на ремонт автомобиля, хозяйствующий субъект констатировал основное средство согласно ст. 26 ч. (3) Налогового кодекса (НК). Не амортизированная стоимость данного средства на начало 2019 г. (период применения ст. 261 НК в обязательном порядке) составила 112 000 леев. Расходы по найму за 2019 г. составили 160 000 леев. Срок найма транспортного средства истек в октябре 2019 г. Каков порядок вычета понесенных расходов на ремонт транспорта?
Detalii