Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Galina Șpac


Inspector principal, Direcţia asistenţă contribuabili
16
10 2018
481

Налоговый режим полученных результатов переоценки основных средств

Порядок учета долгосрочных нематериальных и материальных активов и представления соответствующей информации в финансовых отчетах осуществляется в соответствии с положениями Национальных стандартов бухгалтерского учета (НСБУ) «Долгосрочные нематериальные и материальные активы», утвержденными Приказом МФ № 118 от 06.08.2013 г.
Detalii
08
10 2018
811

Налоговый режим неиспользованных товаров в связи с истекшим сроком годности

В соответствии с положениями ч. (1) и (3) ст. 46 Налогового кодекса (НК), любое лицо, которое имеет товарно-материальные запасы, предназначенные для использования в производственном процессе, или запасы готовой продукции, обязано вести их учет, если это необходимо для правильного отражения дохода. Методы учета товарно-материальных запасов применяются налогоплательщиком в соответствии с Национальными стандартами бухгалтерского учета (НСБУ) и Международными стандартами финансового учета (МСФО) (ч. (3) ст. 46 НК).
Detalii
04
10 2018
468

Aspecte fiscale ale operaţiunilor filantropice şi de sponsorizare

Întreprinderea X are intenţia să deschidă un magazin social. Pentru aceasta are nevoie de un sponsor (întreprinderea Y) pentru a achita adaosul comercial al bunurilor vândute în magazin. Apar întrebările:
1. Ar putea fi întreprinderea Y sponsor pentru întreprinderea X în cazul în care directorul întreprinderii X este şi administratorul întreprinderii Y în baza unei procurii?
2. Conform legislaţiei în vigoare, întreprinderea Y ar putea beneficia de deducerea de 5% coform prevederilor art.36 Codul fiscal?
3. Care este modul de contabilizare al acestor operațiuni la ambele întreprinderi?

Detalii
03
10 2018
853

Размер вклада в уставный капитал

Сколько личных денег за год может внести учредитель в свое предприятие?

Размер личных вкладов в уставный капитал устанавливается учредительным документом. К примеру, согласно ч. (1) ст. 13 Закона об обществах с ограниченной ответственностью № 135 от 14 июня 2007 г., учредительный документ общества должен содержать:
Detalii
03
10 2018
310

Mijloacele cu destinaţie specială ale organizaţiei obşteşti

Organizația Obștească în cadrul activităților prevăzute în statut, achita din mijloace cu destinație speciala angajaților si/sau membrilor săi alte plăti decât cele salariale, de exemplu diurne, compensarea cheltuielilor de deplasare, plata pentru locațiunea imobilului, închirierea automobilului etc. Achitarea acestor plăti constituie încălcarea cerințelor prevăzute la art. 52 lit. d) din Codul fiscal al RM?

Detalii
03
10 2018
315

Binefacerea adresată persoanelor fizice

Compania acordă surse financiare în scopuri de binefacere persoanelor fizice, care nu sunt angajate în cadrul ei. Binefacerea constă în virarea unei sume de bani pentru: achitarea intervenţiei chirurgicale, unui tratament la spital,procurarea medicamentelor, cărucior pentru invalizi. Banii sunt transferati direct pe contul întreprinderilor care prestează/ livrează serviciile/ marfurile mentionate, adică în conturile spitalului, farmaciei. Cum tratăm acest tip de binefacere în scopuri fiscale? Avem dreptul la deducere?
Detalii
03
10 2018
169

Доходы от ГЦБ

Общество с ограниченной ответственностью через обслуживающий банк приобрело государственные ценные бумаги по цене ниже номинальной. Облагается ли разница между продажной и номинальной стоимостью налогом на прибыль?
Detalii
28
09 2018
234

Cesiunea contractului de investiţii

În cazul în care persoana fizică cedează persoanei juridice, în contul datoriilor formate, dreptul de creanţă al unui contract de investiţii în bun imobil, a cărui valoare este mai mare decât suma datoriei, se perfectează act de achizitie cu persoana fizică şi se reţine 7% la sursa de plată? Dacă da, se reţine din toată suma contractului de investiţii sau doar din diferenţa ramasă după compensarea datoriei formate?
Detalii
20
09 2018
3514

Despre stocurile formularelor neutilizate ale “Facturii de expediție”

Din data de 15 septembrie 2018, în urma abrogării pct. 5 din Hotărârea Guvernului nr.294, nu se admite utilizarea de către entități a stocurilor de formulare a “Facturii de expediție” și a anexei la acestea neutilizate. Mulţi contribuabili ne pun întrebarea cum să procedeze cu aceste formulare şi care este procedura corectă de scoatere de la evidenţă a “Facturii de expediție”?

Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.238 din 25 aprilie 2017 cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.294 din 17 martie 1998, documentul primar cu regim special “Factura” a fost substituit cu documentul primar cu regim special “Factura fiscală”.
Detalii
05
09 2018
663

Depistarea resortării mărfurilor la efectuarea inventarierii

Conform prevederilor Regulamentului cu privire la inventariere, se permite compensarea plusurilor cu lipsurile de inventar pentru mărfurile cu aceiasi denumire. În cazul în care compania aprobă o lista de mărfuri resortate (ex: iaurt vişina, căpşuna; ceapa la kg sau ambalată) şi la inventariere compensează diferenţele pentru aceste mărfuri (pe acelaşi gestionar şi subdiviziune), se recunosc în scopuri fiscale aceste compensări? Care este tratamentul TVA aferent acestor compensări?

Detalii