Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Ludmila Mițova

Șef al Direcției impozite locale şi alte venituri
30
03 2018
224

Cu privire la unele obligații aferente folosirii unei gherete în calitate de depozit și vitrină

Întreprinderea închiriază în cadrul pieței comerciale două suprafețe care se află vizavi și conform obiectului contractului de locațiune sunt denumite „gherete”. În calitate de obiect comercial de la care, propriu-zis, se efectuează vânzările de mărfuri este destinată prima gheretă, iar a doua gheretă este utilizată în calitate de depozit și vitrină.
Detalii
29
03 2018
100

Referitor la obligația Administrației zonei economice libere de a calcula și achita impozitul pe bunurile imobiliare

Conform art. 283 din Codul fiscal, de impozitul pe bunurile imobiliare sunt scutite autoritățile publice și instituțiile finanțate de la bugetele de toate nivelurile.

În baza hotărârii de Guvern Organul Central de Specialitate al Administraţiei Public este gestionar al terenului public care, la rândul său, îl transmite în gestiunea Administrației zonei economice libere, în vederea extinderii activității acestea.

Detalii
27
02 2018
165

Despre obligația proprietarului unui centru comercial să depună în adresa autorităților administrației publice locale notificarea privind inițierea activității de comerț și să achite taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii

De către primăria orașului, în baza cererii depuse de persoana fizică (cetățean), prin autorizația de funcționare din 23 decembrie 2015
Detalii
26
02 2018
156

Об обязательстве Администрации зоны свободного предпринимательства рассчитывать и уплачивать налог на недвижимое имущество

На основании ст. 283 Налогового кодекса от налога на недвижимое имущество освобождаются органы публичной власти и учреждения, финансируемые из средств бюджетов всех уровней.
Detalii
23
02 2018
260

О некоторых обязательствах при использовании киоска в качестве склада и витрины

Предприятие берет внаем на коммерческом рынке две площади, которые находятся друг напротив друга и согласно договору о найме именуются «киоски». В качестве торгового объекта, из которого, собственно, осуществляется продажа товаров, выступает первый киоск, а второй киоск используется в качестве склада и витрины.
Detalii
28
12 2017
282

Despre condițiile de comercializare a producției agroalimentare în teritoriu

În baza Dispoziției viceprimarului municipiului Chișinău nr. 548-d din 20 iunie 2017 cu privire la aprovizionarea populației orașului Chișinău cu producția agricolă și miere de albine în anul 2017, preturile de sector, prin dispoziția internă, au stabilit locuri unde se permite comercializarea producției agroalimentare în teritoriu cu antrenarea producătorilor agricoli din complexul agroalimentar municipal și din raioanele republicii.
Detalii
23
12 2017
261

Despre dreptul rezidentului la îndeplinirea obligațiilor fiscale privind impozitul pe bunurile imobiliare în cazul semnării unui contract de folosință cu titlu gratuit a unui bun imobil cu o persoană nerezidentă

Întreprinderea, entitate rezidentă a Republicii Moldova, a semnat un contract de folosința cu titlu gratuit a unui bun imobil cu o persoană nerezidentă a Republicii Moldova.
Detalii