Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Ludmila Mițova

Șef al Direcției impozite locale şi alte venituri
22
02 2021
713

Руководство по исчислению и уплате местных налогов и сборов в 2021 году

Налог на недвижимое имущество 2021


Основными нормативными актами, используемыми в процессе администрирования налога на недвижимое имущество/земельного налога, являются:
1) для объектов недвижимого имущества, оцененных территориальными кадастровыми органами: раздел VI Налогового кодекса (НК);
2) для объектов недвижимого имущества, не оцененных территориальными кадастровыми органами: Закон о введении в действие раздела VI НК и ст. 277, 283, 284 раздела VI НК.

Detalii
04
02 2021
719

Сбор на благоустройство территорий в случае подразделения, расположенного за пределами основного места нахождения предприятия

Предприятие владеет подразделением, расположенным за пределами своего основного места нахождения (юридического адреса). По месту регистрации подразделения предприятие направляет своих работников для осуществления сезонных сельскохозяйственных работ.
Сбор на благоустройство территорий исчисляется предприятием исходя из ставок, установленных органами местного публичного управления местности, на территории которой зарегистрирован юридический адрес предприятия и уплачивается в соответствующий местный бюджет. Вместе с тем, предприятием получено от органов местного публичного управления по месту
Detalii
25
01 2021
2190

Modificările ce vizează impozitele și taxele locale pentru perioada fiscală 2021

Publicația Periodică „Monitorul Fiscal FISC.md” vine cu sinteza modificărilor operate în domeniul taxelor locale aferente anului curent, scopul acestui articol fiind simplificarea luării deciziilor de către autoritățile administrației publice locale, dar și precizarea unor aspecte ce țin de achitarea taxelor de către persoanele fizice și persoanele juridice.
 
Modificările și completările operate în titlul VI din Codul fiscal
 
  • Art. 282 al CF
În rezultatul modificărilor operate, începînd cu perioada fiscală aferentă anului 2021, subiecții impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare nu mai pot beneficia de dreptul la o reducere cu 15% a sumei impozitului ce urmează a fi achitat.

Detalii
07
12 2020
364

Порядок исчисления и уплаты налогов подразделением, расположенном в населенном пункте, бюджет которого не является составной частью НПБ

Фирма, находится на налоговом учете в подразделении Государственной налоговой службы (ГНС) Каушень. Следуя положениям ч. (5) ст. 161 Налогового кодекса (НК), в соответствии с которыми учет подразделений, не являющихся юридическими лицами, расположенных в ином месте, чем местонахождение юридического лица, частью которого они являются, ведется ГНС, которая присваивает каждому подразделению код, фирма, посредством услуги E-сerere, подала заявление на регистрацию подразделения, расположенного на территории населенного пункта, бюджет которого не является составной частью национального публичного бюджета (НПБ). В этой связи возникает ряд вопросов относительно порядка исчисления, отражения в отчетах и уплаты налоговых обязательств данным подразделением, а именно:

 


Detalii
04
12 2020
504

Размер сбора за объекты торговли при изменении условий, прописанных в уведомлении о начале торговой деятельности

Согласно Решению Муниципального совета Кишинэу № 6/1 от 26.12.2019 г. (Решение № 6/1), с учетом изменений и дополнений, произведенных Решением МСК № 6/9 от 21.05.2020 г., годовая ставка сбора за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг, установленного за единицу объекта в год, увеличивается для объектов торговли, указанных в п. 1-12 приложения № 3 к Решению № 6/1, торгующих табачными изделиями и сопутствующими им товарами. В уведомлении о начале торговой деятельности на территории мун. Кишинэу отмечено, что в торговой единице будет осуществляться торговля табачными изделиями и сопутствующими им товарами. Однако, на протяжении одного из кварталов налогового года торговля соответствующими товарами не осуществлялась. Возникают ли по соответствующему кварталу обязательства по увеличению ставки сбора?


Detalii
04
12 2020
369

О переоценке недвижимого имущества в целях налогообложения

В соответствии с положениями ч. (5) ст. 279 НК, переоценка недвижимого имущества осуществляется территориальными кадастровыми органами один раз в три года в порядке, установленном Правительством. Соответствующее Постановление Правительства (ПП № 827) было одобрено исполнительным органом 18 ноября 2020 г. и вступило в силу 30 ноября текущего года, после публикации в МО. Документ содержит два положения:


Detalii
04
12 2020
249

Приостановление действия предпринимательского патента и взносы соцстрахования

В июле 2020 г., на основании заявления патентообладателя, поданного в ГНС, действие патента было продлено на три месяца - 22.07.2020-22.10.2020 г. За весь заявленный период осуществления деятельности на основе предпринимательского патента (3 месяца), была внесена плата за патент, был подтвержден статус застрахованного лица в системе обязательного медстрахования. Также за 3 месяца были уплачены взносы государственного соцстрахования. Однако, в ГНС сообщили, что необходимо доплатить взносы соцстрахования за один месяц. Верны ли действия налогового органа?


Detalii
03
12 2020
199

Realizarea substanțelor mineralelor utile extrase și Notificarea privind inițierea activității de comerț

Compania, conform licenței, are genul de activitate extragerea substanțelor mineralelor utile. Ulterior substanțele extrase sunt livrate atât persoanelor juridice cât și persoanelor fizice prin numerar și prin transfer.
Este obligată în cazul respectiv compania să depună la autoritatea administraţiei publice locale Notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ și, ca urmare, să achite taxa pentru unităţile comerciale și/sau de prestări servicii, stabilită de către autoritățile APL?


Detalii
20
10 2020
278

Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor și aplicarea scutirii stabilite prin Decizia CMC nr. 6/9

Conform pct. 4 al Deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 6/9 din 21.05.2020, subiecții impunerii cu taxa locală lunară pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul mun. Chișinău au fost scutite de plata taxei pentru perioada 01.03.2020-01.06.2020. Decizia respectivă a fost inclusă la data de 29.05.2020 în Registrul de stat al actelor locale și la data respectivă a întrat în vigoare. În acest context, ținând cont de faptul că firma pentru primul trimestru 2020 a achitat taxa respectivă și a prezentat darea de seamă până la data de 25.04.2020, cum de procedat pentru beneficierea cu scutirea stabilită prin Decizia CMC Chișinău nr. 6/9 din 21.05.2020? 


Detalii
16
10 2020
263

Возможность возврата сбора за пользование автомобильными дорогами, в случае незавершения процедуры вступления в права наследования на автомобиль

В июле 2020 г., на дату прохождения ежегодного обязательного технического тестирования автомобиля, за автомобиль был уплачен сбор за пользование автомобильными дорогами автомобилями, зарегистрированными в РМ. Однако, принимая во внимание тот факт, что процесс вступления в права наследования на автомобиль не был завершен, не представилось возможным застраховать автомобиль и провести его технический осмотр. В данных условиях, можно ли осуществить возврат сбора, учитывая, что наследодателем сбор был уплачен в июле 2019 г.?


Detalii