Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Ludmila Mițova

Șef al Direcției impozite locale şi alte venituri
19
09 2019
262

Taxele locale în cazul prestării serviciilor de transport auto de călători

Suntem agent economic care prestează servicii transport auto de calatori pe ruta din oraș în sat.
Apare sau nu în acest caz obligația de a calcula, achita și de a prezenta darea de seamă pe taxele locale la taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor)?


Sistemul taxelor locale, procedura şi principiile stabilirii, modificării şi anulării acestora, modul de plată al acestora, subiecții impunerii, obiectele impunerii și criteriile de acordare a înlesnirilor fiscale sunt determinate prin Titlul VII al Codului fiscal (în continuare – CF).
Detalii
19
08 2019
380

Расчет по налогу на недвижимое имущество (Forma BIJ17) реорганизованным путем разделения предприятием

В процессе деятельности наше предприятие было реорганизовано путем разделения. Согласно разделительному балансу, вновь созданному предприятию была передана часть основных средств (недвижимости). В Агентстве государственных услуг (в Государственном регистре юридических лиц) разделительный баланс был зарегистрирован 14 июня 2019 г. Права собственности на недвижимое имущество у вновь созданного предприятия в Реестре недвижимого имущества были зарегистрированы 20 августа 2019 г.

Как правильно обеим фирмам сдать Расчет по налогу на недвижимое имущество (Forma BIJ17), принимая во внимание тот факт, что с июня по август 2019 г. по данной недвижимости зарегистрированы расходы, а также для того, чтобы соответствующие расходы были вычитаемы?

Detalii
19
07 2019
348

Serviciile de cazare în apartamentele arendate

Compania noastră desfașoară urmatoarea activitate: închiriază apartamente de la persoane fizice pe lungă durată cu scopul de a le transmite ulterior în chirie la alte persoane fizice și/sau juridice pe scurtă durată (zile, săptamini). În acest scop, am primit notificare privind inițierea activității de comerț sub categoria Agentia imobiliară. Întreprinderea noastră activează corect sub genul de activitate Agenție imobiliară? Trebuie să achitam taxa pentru cazare?
Detalii
23
04 2019
445

TL 13 при осуществлении деятельности предприятия в приднестровском регионе

Возникает ли необходимость исчислять сбор на благоустройство территорий и предоставлять Отчет по местным сборам (Forma TL 13), если местом деятельности предприятия является территория приднестровского региона и, соответственно, ставки сбора не установлены?

Detalii
23
04 2019
360

Achitarea taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de pasageri

Agentul economic ”X” prestează servicii de transport auto de călători între mai multe localităţi pe teritoriul raionului ”Y”, inclusiv pe teritoriul orașului ”Z” din raionul ”Y”. Are obligația acesta de a calcula și achita taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, orașelor și satelor (comunelor) la bugetul local al AAPL ”Z”, în circumstanțele în care prestează servicii de transport și pe teritoriul acestei localități?
Detalii
22
04 2019
485

Reducerea la impozitul pe bunuri imobiliare în cazul corectării dării de seamă

Agentul economic ”X”, proprietar de bunuri imobiliare, în conformitate cu prevederile art. 282 alin. (2) din CF, pentru perioada fiscală aferentă anului 2018 a achitat impozitul pe bunurile imobiliare integral până la 30.06.2018. Ulterior, s-a constat necesitatea prezentării, pentru aceeași perioadă, a unei dări de seamă corectate. Se va menține în acest caz dreptul la reducerea în mărime de 15% de care a beneficiat agentul economic?
Detalii
22
04 2019
435

Объекты обложения поимущественным налогом

Согласно платежному извещению, полученному от Государственной налоговой службой, в категорию объектов налогообложения поимущественным налогом физического лица включен в том числе и гараж. Принимая во внимание, что объектами налогообложения являются недвижимое имущество, предназначенное для жилья и дачные коттеджи, можно ли, обратившись в налоговые органы, исключить гараж из списка объектов налогообложения?
Detalii
05
07 2019
670

Taxa pentru folosirea drumurilor achitată de către stațiile PECO

Agentul economic are amplasat pe traseul național o stație de alimentare cu combustibil. Dat fiind faptul că deține autorizație de funcționare a acestui obiect, eliberată de către AAPL în raza căreia este amplasat, valabilă până la 16.05.2019, acesta calculează și achită trimestrial taxa pentru unitățile de comerț și/sau de prestări servicii conform cotelor stabilite de către AAPL, inclusiv prezintă trimestrial Darea de seamă pe taxele locale (Forma TL 13). De asemenea, întrucât intrarea și ieșirea la/de la stația de alimentare cu combustibil se află în zona drumului public, anual,
Detalii
10
06 2019
520

Льготы по уплате земельного налога, предоставляемые администрации СЭЗ

В результате дополнения ст. 283 НК ч. (5) (Закон № 187 от 26.07.2018 г.), от налога на недвижимое имущество (земельные участки, сектора участков) освобождаются администрации зон свободного предпринимательства в период управления ими соответствующим недвижимым имуществом.

В связи с этим возникли вопросы:
— с какого периода применяется данное освобождение?
— применяется ли соответствующее освобождение для земельных участков, не оцененных кадастровыми органами в целях налогообложения?

Detalii
20
04 2019
522

Leasingul și taxa pentru folosirea drumurilor

În procesul de desfășurare a activității compania de leasing achită taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM (atât pentru mijloacele de transport care se transmit ulterior în folosința persoanelor fizice, cât și în folosința persoanelor juridice) în momentul înmatriculării primare a autovehiculelor. Ca rezultat, aceste sume se înscriu în contul curent al contribuabilului (adică al companiei de leasing, la clasificația bugetară 114633 ”Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM”).
Detalii