Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Ludmila Mițova

Șef al Direcției impozite locale şi alte venituri
17
12 2018
87

О сборе за временное проживание

Одним из местных сборов, регламентируемых разделом VII Налогового кодекса (НК), который вправе устанавливать на своей территории полномочные органы местного публичного управления, в зависимости от возможностей и нужд административно-территориальной единицы, является сбор за временное проживание.
Detalii
13
12 2018
147

Определение субъекта налогооблажения после смерти собственника

Как определить субъект налогообложения по налогу на недвижимое имущество после смерти собственника недвижимого имущества? Возникают ли обязательства по уплате долга, сформировавшегося за лицом умершим (наследодателем) по налогу на недвижимое имущество/ земельному налогу, у наследника?
Detalii
15
10 2018
219

Получение патента для организации секции по интересам

Для получения предпринимательского патента на вид деятельности, соответствующий позиции 2.16. приложения к Закону № 93-XIV «Организация различных секций по интересам, в том числе по физической культуре для взрослых (группами до 20 человек)» лицо обратилось в Главное управление торговли, общественного питания и оказания услуг мун. Кишинэу
Detalii
13
10 2018
272

Оказание услуг хореографического сопровождения церемоний на основе патента

В соответствии с Законом о предпринимательском патенте №93-XIV от 15.07.1998 г., одним из видов предпринимательской деятельности, который может осуществляться физическим лицом на основе патента, является деятельность, соответствующая позиции 2.31. «Музыкальное обслуживание церемоний» приложения к указанному закону. Можно ли на основе указанного патента оказывать услуги хореографического сопровождение церемоний?
Detalii
10
10 2018
331

Necesitatea prezentării dărilor de seamă TL13 și TFZD-15 pentru PECO situate în afara perimetrului localităților

Întreprinderea este deținător al stațiilor PECO situate în afara perimetrului localităților. În aceste condiții este necesar de prezentat Darea de seamă pe taxele locale TL13 (pentru taxa pentru unitățile comerciale şi/sau de prestări servicii) ținând cont de faptul că stațiile PECO sunt amplasate
Detalii
09
10 2018
450

Оплата сбора на благоустройство территорий общественными организациями, осуществляющими общественную и экономическую деятельность

Являются ли плательщиками сбора на благоустройство территорий общественные организации, осуществляющие одновременно и общественную, и экономическую деятельность?

Субъектами налогообложения сбором на благоустройство территорий, в соответствии с лит. а) ст. 290 Налогового кодекса (НК), являются юридические или физические лица, зарегистрированные в качестве предпринимателей, лица, осуществляющие профессиональную деятельность в сфере правосудия, которые имеют налогооблагаемую базу.
Detalii
09
10 2018
409

Notificarea privind inițierea activității de comerț pentru aparatele de cafea

Întreprinderea deține o serie de unități comerciale (magazine, gherete, pavilioane) amplasate pe teritoriul mun. Chișinău (orașul), în care desfășoară activitatea de comerț (codul CAEM 47.11 „Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun”), pentru care în adresa AAPL sunt depuse Notificările privind iniţierea activităţii de comerţ.
Detalii
19
09 2018
641

Responsabilitatea în cazul neefectuării reevaluării bunurilor imobiliare

Conform art.279 alin.(5) al CF, evaluarea bunurilor imobiliare se efectuează de către organele cadastrale teritoriale în baza unei metodologii unice pentru toate tipurile de bunuri imobiliare în modul şi în termenele stabilite de legislaţie. Reevaluarea bunurilor imobiliare se efectuează de către organele cadastrale teritoriale o dată la 3 ani în modul stabilit de Guvern. Cine portă responsabilitatea în cazul în care reevaluarea nu a fost efectuată o dată la 3 ani?
Detalii
18
09 2018
348

Obligativitatea achitării de către administrator a taxei de piață pentru imobilele amplasate pe teritoriul pieței autorizat

Este plătitor de taxă de piață administratorul pieței pentru imobilele pe care le deține în proprietate, amplasate pe teritoriul pieței (gen de activitate comercială)? Pentru anii precedenți administratorul a refuzat să achite taxa dată, motivând că achită impozitul pe bunurile imobiliare și, respectiv, nu este plătitor de taxă de piață pentru imobilele prenotate.
Detalii