Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Ludmila Mițova

Șef al Direcției impozite locale şi alte venituri
21
12 2018
545

Условия продления срока действия патента на розничную торговлю

В результате дополнений, внесенных Законом № 261 от 23 ноября 2018 г. в ст. 4 Закона о предпринимательском патенте № 93-XIV от 15.07.1998 г. (МО, № 467-479 от 14 декабря 2018 г.), право осуществления розничной торговли на основе предпринимательских патентов по видам деятельности, предусмотренным в позициях 1.1. «Розничная торговля с лотков, прилавков, из палаток, киосков (ларьков), павильонов и автомашин» и 1.2. «Реализация пищевых продуктов и скоропортящихся товаров отечественного производства при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований их складирования, хранения и реализации», продлено до 31 декабря 2019 г. для лиц,
Detalii
17
12 2018
328

О сборе за временное проживание

Одним из местных сборов, регламентируемых разделом VII Налогового кодекса (НК), который вправе устанавливать на своей территории полномочные органы местного публичного управления, в зависимости от возможностей и нужд административно-территориальной единицы, является сбор за временное проживание.
Detalii
13
12 2018
264

Определение субъекта налогообложения после смерти собственника

Как определить субъект налогообложения по налогу на недвижимое имущество после смерти собственника недвижимого имущества? Возникают ли обязательства по уплате долга, сформировавшегося за лицом умершим (наследодателем) по налогу на недвижимое имущество/ земельному налогу, у наследника?
Detalii
15
10 2018
295

Получение патента для организации секции по интересам

Для получения предпринимательского патента на вид деятельности, соответствующий позиции 2.16. приложения к Закону № 93-XIV «Организация различных секций по интересам, в том числе по физической культуре для взрослых (группами до 20 человек)» лицо обратилось в Главное управление торговли, общественного питания и оказания услуг мун. Кишинэу
Detalii
13
10 2018
340

Оказание услуг хореографического сопровождения церемоний на основе патента

В соответствии с Законом о предпринимательском патенте №93-XIV от 15.07.1998 г., одним из видов предпринимательской деятельности, который может осуществляться физическим лицом на основе патента, является деятельность, соответствующая позиции 2.31. «Музыкальное обслуживание церемоний» приложения к указанному закону. Можно ли на основе указанного патента оказывать услуги хореографического сопровождение церемоний?
Detalii
10
10 2018
417

Necesitatea prezentării dărilor de seamă TL13 și TFZD-15 pentru PECO situate în afara perimetrului localităților

Întreprinderea este deținător al stațiilor PECO situate în afara perimetrului localităților. În aceste condiții este necesar de prezentat Darea de seamă pe taxele locale TL13 (pentru taxa pentru unitățile comerciale şi/sau de prestări servicii) ținând cont de faptul că stațiile PECO sunt amplasate
Detalii
09
10 2018
524

Оплата сбора на благоустройство территорий общественными организациями, осуществляющими общественную и экономическую деятельность

Являются ли плательщиками сбора на благоустройство территорий общественные организации, осуществляющие одновременно и общественную, и экономическую деятельность?

Субъектами налогообложения сбором на благоустройство территорий, в соответствии с лит. а) ст. 290 Налогового кодекса (НК), являются юридические или физические лица, зарегистрированные в качестве предпринимателей, лица, осуществляющие профессиональную деятельность в сфере правосудия, которые имеют налогооблагаемую базу.
Detalii
09
10 2018
534

Notificarea privind inițierea activității de comerț pentru aparatele de cafea

Întreprinderea deține o serie de unități comerciale (magazine, gherete, pavilioane) amplasate pe teritoriul mun. Chișinău (orașul), în care desfășoară activitatea de comerț (codul CAEM 47.11 „Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun”), pentru care în adresa AAPL sunt depuse Notificările privind iniţierea activităţii de comerţ.
Detalii
19
09 2018
713

Responsabilitatea în cazul neefectuării reevaluării bunurilor imobiliare

Conform art.279 alin.(5) al CF, evaluarea bunurilor imobiliare se efectuează de către organele cadastrale teritoriale în baza unei metodologii unice pentru toate tipurile de bunuri imobiliare în modul şi în termenele stabilite de legislaţie. Reevaluarea bunurilor imobiliare se efectuează de către organele cadastrale teritoriale o dată la 3 ani în modul stabilit de Guvern. Cine portă responsabilitatea în cazul în care reevaluarea nu a fost efectuată o dată la 3 ani?
Detalii