Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Maia Tverdohleb


Șef al Direcției impozitarea persoanelor fizice, IFPS
15
04 2021
382

TFSP20. Intrebări și răspunsuri

PP „Monitorul Fiscal FISC.md” continuă publicarea informației necesare pentru prezentarea conformă a formularului TFSP20, care, fiind pus în aplicare încă în iulie 2020, încă mai provoacă întrebări contribuabililor. În publicația de astăzi explicăm cum poate fi corectată darea de seamă respectivă, unde sunt transferate plățile calculate, care este răspunderea pentru încălcarea prevederilor legislației etc.
Unitatea de schimb valutar (USV) a prezentat calculul taxei în Fondul de susținere a populației (Fond) pentru lunile iulie și august ale anului 2020, utilizând forma de raportare PSV. Direcția deservire fiscală ne-a informat că trebuie de prezentat darea de seamă corectată pentru lunile iulie și august. Sunt corecte acțiunile funcționarului fiscal?


Detalii

20
01 2021
952

În atenția unităților de schimb valutar: Forma TFSP 20 este pusă în aplicare din 1 iulie 2020

Prevederile generale referitoare la unităţile de schimb valutar sunt expuse în Legea  nr. 62/2008 privind reglementarea valutară (în continuare – Legea nr. 62/2008).  Aceasta stabilește că pe teritoriul Republicii Moldova au dreptul de a efectua operaţiuni de schimb valutar în numerar cu persoane fizice categoriile de rezidenţi, denumiţi unităţi de schimb valutar1 (în continuare – USV).

 

Operaţiunile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice se efectuează de către USV cu aplicarea maşinii de casă şi control (MCC), în conformitate cu cerinţele legislaţiei în domeniul aplicării acesteia.


Detalii
28
12 2020
1353

Prezentarea Formei BIJ17 de către locatarii bunurilor imobile – proprietate publică

În ultimul timp frecvent apar întrebări referitor la calcularea și achitarea impozitului pe bunurile imobiliare de către deţinătorii drepturilor patrimoniale (de posesie, de gestiune şi/sau de folosinţă) asupra bunurilor imobiliare proprietate publică de pe teritoriul Republicii Moldova, precum și de către arendaşii sau locatarii bunurilor imobiliare ale autorităţilor publice şi ale instituţiilor finanţate de la bugetele de toate nivelurile.

 

Categoria de contribuabili menționată supra, chiar dacă nu dețin în proprietate bunuri imobile, trebuie să prezente calculul impozitului pe bunurile imobiliare luate în locațiune / arendă de la autorități / instituții publice.
Detalii

03
12 2020
359

Corectarea erorilor în Registrul bunurilor imobile

În procesul evaluării bunului imobil construit de familia noastră, organul cadastral a indicat în destinație „locativ”, dar în realitate această construcție este un business centru. Acum am primit avizul de plată la impozitul pe avere, în care este inclus și clădirea centrului de business. Ce trebuie să întreprindem pentru ca acest obiect să fie exclus din avizul de plată?
 

Detalii
03
12 2020
277

Încăperile izolate destinate locuirii permanente şi activităţilor complementare

În gospodăria de lângă casă este construită o încăpere, folosită ca baie finlandeză. De asemenea, în camera alăturată este instalat cazanul pentru încălzire și apă caldă. Este această încăpere obiect al impunerii cu impozitul pe avere?
 
Conform prevederilor art. 287din Codul fiscal, subiecții impunerii cu impozitul pe avere sânt persoanele fizice proprietari ai bunurilor imobiliare cu destinație locativă, inclusiv căsuțele de vacanță (cu excepția terenurilor), pe teritoriul Republicii Moldova.
 

Detalii
03
12 2020
341

Data înregistrării proprietății comune în devălmășie

Bunul imobiliar  se afla în proprietate comună în devălmășie. De comun acord acest bun a fost împărțit în cote – părți între soți. Contractul a fost înregistrat la notar la 31 octombrie, iar la organul cadastral înregistrarea a fost efectuată la 1 noiembrie. După divizare valoarea estimată a fiecărei cote-părți este mai mica de 1,5 mil. lei.  Este obiect al impunerii cu impozitul pe avere? 
 
În cazul în care bunurile imobiliare reglementate de Titlu VI1 din  Codul fiscal se află în proprietate comună în devălmăşie, subiect al impunerii este considerat, în baza acordului comun, unul din proprietari (coproprietari). În acest caz, toţi proprietarii (coproprietarii) poartă o răspundere solidară pentru îndeplinirea obligaţiilor fiscale, conform art. 2872 alin. (3) din CF.

Detalii
27
11 2019
1488

Impozitul pe avere pentru garajele de pe lângă casa de locuit

Alăturat casei de locuit individuală este construit un garaj pentru întreținerea automobilului. Se include această construcție în baza impozabilă cu impozitul pe avere?


Conform prevederilor art. 2872 din Codul fiscal, subiecții impunerii cu impozitul pe avere sunt persoanele fizice proprietari ai bunurilor imobiliare cu destinație locativă, inclusiv căsuțele de vacanță (cu excepția terenurilor), pe teritoriul Republicii Moldova.
Detalii
18
11 2019
986

Impozitul pe avere în cazul bunurilor gajate

Potrivit titlului executoriu emis de instanța de judecată, s-a dispus transmiterea în posesia instituției financiare (băncii) a bunului imobil în scopul stingerii datoriei garantate prin ipotecă. Însă acest bun imobil are suprafața de 200 m2, este evaluat de organul cadastral la 2,463 mil. lei și, respectiv, constituie obiect al impunerii cu impozitul pe avere. În cazul în care acest bun imobil a fost transmis în posesia instituției financiare, este corect de a anula avizul de plată la impozitul pe avere emis pe numele proprietarului?

Detalii
18
06 2019
1378

Патент при наличии основного места работы

Возможно ли открыть патент, имея постоянное место работы? То есть работать и дальше на коком-то предприятии и, параллельно, получить патент?

Согласно ст. 1 п. 1 Закона о предпринимательском патенте № 93-XIV от 15.07.1998 (далее – Закон), предпринимательский патент является именным государственным свидетельством, удостоверяющим право на занятие указанным в нем видом предпринимательской деятельности в течение определенного срока.
Detalii
10
01 2019
2488

Еще раз о правильном заполнении налоговой накладной

В декабре 2018 г. покупатель поставил печать другой фирмы на налоговую накладную. Можно ли зачеркнуть печать и поставить рядом правильную или необходимо аннулировать накладную и выписать новую?
Detalii