Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Maia Tverdohleb


Șef al Direcției impozitarea persoanelor fizice, IFPS
10
01 2019
2055

Еще раз о правильном заполнении налоговой накладной

В декабре 2018 г. покупатель поставил печать другой фирмы на налоговую накладную. Можно ли зачеркнуть печать и поставить рядом правильную или необходимо аннулировать накладную и выписать новую?
Detalii
03
01 2019
386

(ru/ro) Сдача недвижимости в наем риэлторами

Деятельность компании Х заключается в сдаче недвижимости в аренду физическим лицам на основании договора аренды. Они не являются владельцами этой недвижимости, а управляют ею на основании договора о совместной деятельности (договор простого товарищества), заключенным также с физическими лицами – владельцами недвижимости. Должны ли они предоставлять информацию в Государственную налоговую службу о сдаче во владение недвижимой собственности, согласно п. 1 пп.14) приказа № 427 от 21 августа 2018 г.?
Detalii
17
12 2018
1254

Despre prezentarea EMPOLDEP

Darea de seama EMPOLDEP pentru anul 2018 va fi prezentată sau a aceasta a fost anulată?

Formularul EMPOLDEP17 a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 21 din 02.02.2017 despre aprobarea formularului Dării de seamă privind plata pentru emisiile de poluanți, deversări și depozitarea deșeurilor şi a Instrucțiunii de completare a ei, publicat în Monitorul Oficial al RM nr. 60-66 din 24.02.2017.
Detalii
17
12 2018
237

НДС при ликвидации предприятия

Наше предприятие импортирует товар в коммерческих целях. Таможня доначисляет НДС к самостоятельно исчисленной стоимости, которая значительно отличается от стоимости, указанной в инвойсе. Мы продаем товар по цене выше себестоимости, но ниже таможенной стоимости. В зачете образовалась большая сумма НДС. В данный момент предприятие находится в процессе ликвидации и данный зачетный НДС следует списать на расходы. Является ли эти расходы вычитаемыми в налоговых целях?
Detalii
14
12 2018
820

Înregistrarea MCC

Este sau nu obligatoriu de a autentifica registrul mașinii de casă la SFS prima dată la deschidere (știu că obligația de prezentare anuală a fost exclusă)?
Detalii
13
12 2018
242

Условия продажи спиртных напитков

Собираюсь открыть продовольственный магазин, в котором намереваюсь продавать в том числе спиртные напитки. Есть ли какие-либо ограничения на их продажу?


Производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции регламентируется Законом № 1100 от 30.06.2000 (далее – Закон).
Detalii
09
11 2018
330

Încă odată despre patenta de întreprinzător

Este posibila comercializarea automobilelor în baza de patentă?

Genurile de activitate care pot fi desfășurate în baza utilizării patentei de întreprinzător sunt specificate în anexa la Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998 (în continuare – Lege).
Detalii
06
11 2018
671

Depozitul și notificarea de comerț

Întreprinderea a încheiat cu alt agent economic contract de locațiune a unui depozit. Acest depozit a fost înregistrat ca subdiviziune a întreprinderii. În acest depozit nu se efectuează comerț, este destinat doar pentru păstrarea mărfurilor. Este necesar de a avea Notificare privind inițierea activității de comerț?
Detalii
02
11 2018
891

Impozitul pe avere. Termenul de calcul şi de achitare

Amintim contribuabililor că se apropie perioada în care unii dintre ei vor primi avizul de plată a impozitului pe avere, care este aplicat în republica Moldova începând cu perioada fiscală 2016.

Conform prevederilor art. 2871 din Codul fiscal, impozit pe avere este impozitul aplicat asupra averii contribuabilului sub formă de bunuri imobiliare cu destinație locativă, inclusiv căsuțele de vacanță (cu excepția terenurilor), în cazul în care acestea satisfac condițiile specificate în titlul VII „Impozitul pe avere” din CF.

Termenul de calculare a acestui impozit şi de prezentare a avizelor de plată se realizează de către Serviciul Fiscal de Stat până la 10 decembrie pentru situaţia existentă la 1 noiembrie a anului de gestiune și este stabilit în art. 2876 din CF.
Detalii