Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Maia Tverdohleb


Șef al Direcției impozitarea persoanelor fizice, IFPS
27
11 2019
1390

Impozitul pe avere pentru garajele de pe lângă casa de locuit

Alăturat casei de locuit individuală este construit un garaj pentru întreținerea automobilului. Se include această construcție în baza impozabilă cu impozitul pe avere?


Conform prevederilor art. 2872 din Codul fiscal, subiecții impunerii cu impozitul pe avere sunt persoanele fizice proprietari ai bunurilor imobiliare cu destinație locativă, inclusiv căsuțele de vacanță (cu excepția terenurilor), pe teritoriul Republicii Moldova.
Detalii
18
11 2019
876

Impozitul pe avere în cazul bunurilor gajate

Potrivit titlului executoriu emis de instanța de judecată, s-a dispus transmiterea în posesia instituției financiare (băncii) a bunului imobil în scopul stingerii datoriei garantate prin ipotecă. Însă acest bun imobil are suprafața de 200 m2, este evaluat de organul cadastral la 2,463 mil. lei și, respectiv, constituie obiect al impunerii cu impozitul pe avere. În cazul în care acest bun imobil a fost transmis în posesia instituției financiare, este corect de a anula avizul de plată la impozitul pe avere emis pe numele proprietarului?

Detalii
18
06 2019
1290

Патент при наличии основного места работы

Возможно ли открыть патент, имея постоянное место работы? То есть работать и дальше на коком-то предприятии и, параллельно, получить патент?

Согласно ст. 1 п. 1 Закона о предпринимательском патенте № 93-XIV от 15.07.1998 (далее – Закон), предпринимательский патент является именным государственным свидетельством, удостоверяющим право на занятие указанным в нем видом предпринимательской деятельности в течение определенного срока.
Detalii
10
01 2019
2413

Еще раз о правильном заполнении налоговой накладной

В декабре 2018 г. покупатель поставил печать другой фирмы на налоговую накладную. Можно ли зачеркнуть печать и поставить рядом правильную или необходимо аннулировать накладную и выписать новую?
Detalii
03
01 2019
658

(ru/ro) Сдача недвижимости в наем риэлторами

Деятельность компании Х заключается в сдаче недвижимости в аренду физическим лицам на основании договора аренды. Они не являются владельцами этой недвижимости, а управляют ею на основании договора о совместной деятельности (договор простого товарищества), заключенным также с физическими лицами – владельцами недвижимости. Должны ли они предоставлять информацию в Государственную налоговую службу о сдаче во владение недвижимой собственности, согласно п. 1 пп.14) приказа № 427 от 21 августа 2018 г.?
Detalii
17
12 2018
2203

Despre prezentarea EMPOLDEP

Darea de seama EMPOLDEP pentru anul 2018 va fi prezentată sau a aceasta a fost anulată?

Formularul EMPOLDEP17 a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 21 din 02.02.2017 despre aprobarea formularului Dării de seamă privind plata pentru emisiile de poluanți, deversări și depozitarea deșeurilor şi a Instrucțiunii de completare a ei, publicat în Monitorul Oficial al RM nr. 60-66 din 24.02.2017.
Detalii
17
12 2018
479

НДС при ликвидации предприятия

Наше предприятие импортирует товар в коммерческих целях. Таможня доначисляет НДС к самостоятельно исчисленной стоимости, которая значительно отличается от стоимости, указанной в инвойсе. Мы продаем товар по цене выше себестоимости, но ниже таможенной стоимости. В зачете образовалась большая сумма НДС. В данный момент предприятие находится в процессе ликвидации и данный зачетный НДС следует списать на расходы. Является ли эти расходы вычитаемыми в налоговых целях?
Detalii
13
12 2018
458

Условия продажи спиртных напитков

Собираюсь открыть продовольственный магазин, в котором намереваюсь продавать в том числе спиртные напитки. Есть ли какие-либо ограничения на их продажу?


Производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции регламентируется Законом № 1100 от 30.06.2000 (далее – Закон).
Detalii