Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"


Maria Bârcă

șeful Secției valoare în vamă, Serviciul Vamal
12
08 2022
347

Asigurarea respectării procedurii drepturilor de proprietate intelectuală de către organele vamale

Modificările recente la Regulamentul privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către organele vamale (HG nr. 915/2016), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577  din 27.07.2022 (publicat în „MO” din 12 august anul curent), vin să completeze Regulamentul dat cu prevederi care actualmente lipsesc, dar care rezultă din normele Codului vamal Cod, iar lipsa acestora creează dificultăți de procedură.


Detalii

28
07 2022
881

Bunurile și/sau valoarea lor neimpozabilă, la introducerea acestora de către persoanele fizice

Reglementările ce țin de introducerea/scoaterea bunurilor de pe teritoriul RM de către persoanele fizice sunt prevăzute de Legea nr. 1569/2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice (Legea nr. 1569/2002). Întru executarea prevederilor legii vizate, prin Hotărârea Guvernului nr. 1185/2003 a fost aprobat Regulamentul cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul RM de către persoanele fizice (Regulament).

Astfel, persoanele fizice, la introducerea bunurilor pe teritoriul țării beneficiază de un șir de facilități vamale/fiscale, care pot fi
Detalii

24
06 2022
322

Подтверждение таможенной стоимости импортируемых товаров

Какие документы необходимо представлять для подтверждения таможенной стоимости товаров, импортируемых на таможенную территорию Республики Молдова, и существует ли для этих случаев предварительно установленный перечень документов?
 
Во-первых, следует отметить, что право таможенных органов запрашивать документы или информацию для обоснования декларации о таможенной стоимости предусмотрено в ст. 17 Соглашения о введении в действие ст. 7 ГАТТ, стороной  которого является РМ.
 


Detalii

08
06 2022
479

Justificarea valorii în vamă a mărfurilor importate

Care sunt actele necesare de prezentat în vederea justificării valorii în vamă a mărfurilor importate pe teritoriul vamal al Republicii Moldova și există în acest sens o listă prestabilită?


În primul rând, este necesar de menționat că dreptul autorităților vamale de a solicita documente sau informații în sprijinul unei declarații vamale pe valoare este prevăzut de articolul 17 din Acordul de punere în aplicare a articolului 7 din GATT, la care Republica Moldova este parte.


Detalii
07
06 2022
644

Elementele ce nu influențează valoarea în vamă a mărfurilor

Există anumite elemente care nu se includ în valoarea în vamă a mărfurilor importate?

 Baza inițială pentru valoarea în vamă a mărfurilor este valoarea de tranzacție, adică prețul efectiv plătit sau de plătit pentru mărfuri, ajustat, dacă este cazul, cu elementele prevăzute de art. 11 alin. (1) din Legea nr. 1380/1997 cu privire la tariful vamal. 


Prețul efectiv plătit sau de plătit este format din suma plăților efectuate sau care trebuie efectuate de cumpărător către sau în beneficiul vânzătorului pentru mărfurile importate și include toate plățile efectuate
Detalii

15
04 2022
339

Drepturile și garanțiile importatorilor în cadrul Acordului OMC privind valoarea în vamă

După cum s-a menționat și anterior, Acordul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) privind aplicarea articolului VII din Acordul General de Tarife Vamale şi Comerţ (GATT) 1994, la care Republica Moldova face parte (în continuare - Acord) prevede o cooperare productivă între importatori și autoritățile vamale. În contextul în care, informațiile necesare organului vamal pentru determinarea valorii în vamă, de regulă, le deține importatorul: clauzele contractuale, achitările efectuate pentru mărfuri, informațiile privind vânzările anterioare de mărfuri similare sau identice, costurile de producție din țara străină sau costurile de revânzare pe piața internă etc., Acordul oferă organului vamal dreptul de a solicita și de a obține informațiile relevante.


Detalii

31
01 2022
429

Baza de date națională de determinare a valorii în vamă - instrument de evaluare a riscurilor

O bază de date națională de determinare a valorii în vamă este un instrument de evaluare a riscurilor, care poate fi utilizat de autoritatea vamală, împreună cu alte instrumente de risc, pentru a evalua riscul potențial în ceea ce privește adevărul sau exactitatea valorii în vamă declarate pentru mărfurile importate. Informațiile din baza de date trebuie să fie date recente care reflectă valoarea în vamă și alte informații pertinente pentru mărfurile importate anterior.

Acordul privind punerea în aplicare a articolului VII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (în continuare - GATT
Detalii

03
12 2021
576

Costuri de depozitare și tranzacții complexe de import

În vederea determinării valorii în vamă, deseori operatorii economici se confruntă cu anumite situații complexe, pentru care soluțiile pot fi diferite, în funcție de fiecare caz în parte. În continuare vom descrie două subiecte cel mai frecvent abordate, referitoare la costurile de depozitare și tranzacțiile complexe (o valoare unică pentru un grup de mărfuri), cu descriere de caz și concluzii finale.


Situațiile exemplificate infra sunt bazate pe comentariile Comitetului tehnic de evaluare al Organizației Mondiale a Vămilor (OMC), care vin cu explicarea unor termeni și cu soluții concrete pentru situații mai complicate de evaluare a mărfurilor importate.


Detalii

05
10 2021
969

Amânarea determinării definitive a valorii în vamă a mărfurilor importate – un avantaj în activitatea importatorilor

Acordul1 OMC privind Determinarea valorii în vamă impune o cooperare eficientă între importatori și autoritățile vamale. Astfel, ținând cont de faptul că informațiile necesare organului vamal pentru determinarea valorii în vamă, de regulă, le deține importatorul, cum ar fi: prețurile plătite pentru mărfuri, clauzele contractuale, informațiile privind vânzările anterioare de mărfuri similare sau identice, costurile de producție din țara străină sau costurile de revânzare pe piața internă etc., Acordul oferă organului vamal dreptul de a pune întrebări și de a obține informațiile relevante de la importatori.


Detalii

09
08 2021
653

Noi instrumente în vederea determinării valorii în vamă adoptate de OMC

În perioada 17-19 mai 2021 s-a desfășurat cea de-a 52-a Sesiune a Comitetului Tehnic de Evaluare vamală, organizată de către Organizația Mondială a Vămilor (OMC), în cadrul căreia, de către Comitetul Tehnic de Evaluare Vamală (în continuare – Comitet), au fost adoptate și supuse aprobării de către Consiliul OMC două Avize consultative noi referitor la „Evaluarea mărfurilor importate care poartă marca comercială proprie a importatorului” și „Redevențe şi taxe de licență în conformitate cu Articolul 8.1(c) din Acord1”.Totodată se menționează că cele mai recente Avize consultative au fost datate cu 24 mai anul 2019.


Detalii